"/> "/> آفرینش پویا

تبدیل انرژی بدن انسان به سوختی برای خودرو

دنیای امروز به شدت به سوخت و انرژی نیاز دارد و تبدیل انرژی های مختلف به یکدیگر بسیار ضروری می باشد و ایده های مورد استفاده در این زمینه اگر عملیاتی شوند می توانند بی نهایت درآمد زا شوند . تبدیل انرژی خورشید به برق قبلا مورد استفاده قرار گرفته و امروزه بسیار مورد استفاده می باشد و حال تکنولوژی تبدیل انرژی بدن انسان به سوخت و در آینده ... ؟؟؟

رقابت جهانی خودروها با نیروی انسانی با حضور تیم های دانشجویی از سراسر جهان در نوادا برگزار شد.به نقل از ایسنا، دانشجویان هلندی با طراحی و ساخت خودرو VeloX3 موفق به ثبت رکورد جهانی ۱۳۳ کیلومتر در ساعت خودروهای نیروی انسانی شد. رقابت جهانی خودروها با نیروی انسانی با حضور تیم های دانشجویی از سراسر جهان در نوادا برگزار شد.

دستیابی به این رکورد جهانی با انجام مراحل آماده سازی خاص، اتخاذ استراتژی های ویژه رقابت، در کنار تمرینات دشوار ۱۵ تا ۲۰ ساعت در هفته اعضای تیم برای تأمین انرژی مورد نیاز برای حرکت خودرو حاصل شد. محققان در طی شش روز مرحله آماده سازی با استفاده از شبیه ساز رایانه‌ای، میزان انرژی لازم برای رسیدن به سرعت تعیین شده را محاسبه کردند.

طراحی ایرودینامیک و استفاده از رنگ سبک مورد استفاده بر روی خودروهای فرمول یک، به حرکت سریع تر این خودرو با نیروی انسانی کمک کرد. رکورد شکنی این خودرو در مسافت ۲۰۰ متری یک جاده مستقیم بدست آمد که ۰٫۶ کیلومتر در ساعت سریعتر از رکورد تیم کانادایی است.

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 21 آبان 1392    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: تازه های تکنولوژی،     | نظرات()

مقاله : طراحی مدل مفهومی کارآفرینی فناورانه ، مورد مطالعه یک سازمان فناوری مخابراتی حمل مسافر

جهانگیر یدالهی فارسی ، مهران رضوانی ، محمد صادق برادران ؛ دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده :
امروزه به کارگیری فناوری در سازمان ها به عنوان راه حلی برای مسائلی سازمانی مطرح و پیدایش حوزه پژوهشی جدیدی با عنوان «کارآفرینی سازمانی فناورانه» را موجب شده است. هدف این مقاله طراحی مدل مفهومی کارآفرینی سازمانی فناورانه است و بدین منظور، فرآیند کارآفرینی سازمانی فناورانه بر اساس مطالعه به کارگیری فناوری مخابراتی «تترا» در شرکت بهره برداری متروی تهران مبتنی بر روش شناسی «نظریه برخاسته از داده ها»، مورد تحلیل قرار می گیرد. مدل حاصل نشان می دهد مقوله اصلی فرآیند، «قصد مهاجرت از فناوری قبلی» است که از موجبات علی همچون «درک ضعف فناوری» و عدم پشتیبانی آن و همچنین «اطلاع از فناوری های جدید» و «گرایش به تعالی» شکل گرفته و طی دو گام کلی «انتخاب فناوری» و «سفر فناورانه» به سه دسته پیامد «ارزش حال»، «ارزش آینده» و «ارزش نما» منجر می شود.
جهت دانلود متن کامل مقاله کلیک نمایید .

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 20 آبان 1392    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: مقالات کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

مقاله : بررسی کارآفرینی درون سازمانی با استفاده از مدل استیونسون

ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت ، نوآوری و کارآفرینی
چکیده:
این مقاله میزان کارآفرینی درون سازمانی را با استفاده از مدل استیونسون در یک دانشگاه دولتی بررسی می کند. سؤال اصلی تحقیق این است که میانگین مؤلفه های مدل استیونسون در دانشگاه مورد مطالعه تا چه حدی است؟ این مؤلفه ها عبارتند از: گرایش استراتژیک، گرایش به منابع، ساختار مدیریت، فلسفه پاداش، رشدگرایی و فرهنگ کارآفرینانه. ابزار مورد استفاده تحقیق، پرسشنامه ای شامل دو بخش «سنجش کارآفرینی درون سازمانی» و «مدل استیونسون» و روش مورد استفاده تجزیه و تحلیل داده ها، آمار توصیفی و استنباطی بوده است. پایایی ابزار پرسشنامه به تأیید رسیده و ضریب آلفای کرونباخ برای آن 85/0 محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که کارآفرینی درون سازمانی در سازمان مورد تحقیق از نقطه نظر شش مؤلفه نامبرده، از مقدار میانگین که عدد 5 می باشد، کمتر است. این نشان می دهد که افراد نمونه به جای «جهت گیری کارآفرینانه»، بیشتر متمایل به حفظ «رفتار اداری» در سازمان هستند.
مصطفی کاظمی و افتخار آفاق ارجمندی نژاد از دانشگاه فردوسی مشهد

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 20 آبان 1392    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: مقالات کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

مقاله : طراحی مدل مفهومی کارآفرینی سازمانی فناورانه : مطالعه موردی سیستم های هوشمند حمل و نقل سازمان شهرداری تهران

جهانگیر یدالهی فارسی ، مهران رضوانی ، اساتید دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده :
با عنایت به نو بودن موضوع کارآفرینی سازمانی فناورانه و وجود نارسایی های نظری در فصل مشترک دو سازه کارآفرینی سازمانی و کارآفرینی فناورانه، هدف مقاله ارایه مدلی نظام مند و مفهومی از تلاقی سنجه ای متصور در قالب مفهوم پردازی کارآفرینی سازمانی فناورانه است. برای این منظور، فرآیند کارآفرینی سازمانی فناورانه بر اساس مطالعه به کارگیری سیستم های هوشمند حمل و نقل به مثابه فناوری در سازمان شهرداری تهران مبتنی بر روش شناسی «نظریه برخاسته از داده ها»، تحلیل شده است و مدل مفهومی برگرفته از مشاهدات میدانی و مصاحبه های نظام مند با 15 نفر از مطلعان کلیدی، استخراج می گردد. مدل حاصل نشان می دهد مقوله اصلی فرآیند کارآفرینی سازمانی فناورانه یعنی کشف و خلق فرصت فناورانه منبعث از شرایط علی شامل دیده بانی و انتخاب فناوری و تحلیل روند نیازهاست و بر اساس راهبردهای ارزیابی و بهره برداری از فرصت های فناورانه به ارزش جدید مبتنی بر فناوری به عنوان پیامد فرآیند، منجر می شود. از سوی دیگر، شرایط زمینه ای همچون فرهنگ، ساختار و مدیریت و قوانین و مقررات و همچنین شرایط محیطی از جمله دولت، مراکز تحقیقاتی و مشاوران در این فرآیند موثرند.

جهت دانلود متن کامل مقاله کلیک نمایید.

نوشته شده در تاریخ شنبه 18 آبان 1392    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: مقالات کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

مقاله : تحلیل روند عرضه و تقاضا در زمینه خدمات مشاوره تغذیه در دیابت: گامی اساسی در جهت شناسایی فرصت های كارآفرینانه برای مشاوران تغذیه

محمد رضا میگون پوری ، پدرام یزدانی ، حمید رضا رضاییان زاده ؛ دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
زمینه و هدف: شناسایی فرصت های کارآفرینانه در زمینه خدمات مشاوره تغذیه، یک موضوع محوری جهت اشتغال کارشناسان تغذیه و پاسخگویی بهتر به نیازهای مبتلایان به بیماری های مزمن می باشد. در همین راستا، این پژوهش با هدف تحلیل روند عرضه و تقاضای خدمات مشاوره تغذیه در دیابت، به عنوان یک گام اساسی در جهت شناسایی فرصت های کارآفرینانه برای مشاوران تغذیه در شهر تهران، صورت پذیرفت
.
روش بررسی: جهت اجرای این پژوهش توصیفی-پیمایشی، پرسشنامه ای مبتنی بر طیف لیکرت برای 80 نفر از فعالان صاحب تخصص در عرصه خدمات مشاوره تغذیه در شهر تهران، از طریق ایمیل ارسال گردید که 48 نفر از آنان به پاسخگویی به پرسشنامه اقدام نمودند. نهایتا محاسبه مقادیر میانگین پاسخ های مشارکت کنندگان و مقایسه آنها با یکدیگر، با استفاده از برنامه
SPSS 11.5، انجام شد.
یافته ها: یافته های مبتنی بر پاسخ های مشارکت کنندگان، مشخص نمود که بیشترین تقاضای برآورده نشده گروه های مختلف سنی، تحصیلی و درآمدی بیماران دیابتی، مربوط به شیوه مشاوره تغذیه در قالب تیم درمانی می باشد
.
نتیجه گیری: مشاوره تغذیه در قالب تیم درمانی را می توان به عنوان زمینه مناسب برای فعالیت های کارآفرینانه در نظر گرفت
.

برای دانلود متن کامل مقاله کلیک فرمایید.

نوشته شده در تاریخ شنبه 18 آبان 1392    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: مقالات کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

مقاله : دولت کارآفرین و نقش فناوری اطلاعات در تحقق آن

چکیده :

عصر اطلاعات و دگرگونی دولت از مقتضیات امروز جامعه جهانی است، اصلاحات در بخش عمومی و تبدیل دولت بوروكراتیك به یك دولت كارآفرین یكی از راههای اصلی پیش روی دولت­هاست.  با توجه به عصر اطلاعات میبایست دو معنی دیگر را نیز در بر داشته باشد. یكی باید نقش عمده‌تری برای اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی قائل باشد و دیگری اینكه نقش بسیار مهم‌تر و برجسته‌تری را به فناوری اطلاعات در فرایندهای تغییر بدهد.

در این پژوهش ابتدا سیاهه­ای از عوامل مؤثر بر كاربرد فناوری اطلاعات از پژوهش­های پیشین استخراج شد سپس این سیاهه با روش مصاحبه با نخبگان تكمیل و نهایی گردید و عوامل مؤثر در كاربرد فناوری اطلاعات بر تحقق دولت كارآفرین از نظر نخبگان تعیین شد.  در گام بعدی، پرسشنامه­ای برای سنجش میزان نقش و اهمیت این عوامل در راهبردهای پنجگانه دولت كارآفرین ساخته در نمونه جامعه آماری توزیع گردید، پس از جمع آوری پرسشنامه با استفاده از نرم افزار، تجزیه و تحلیل گردید و در نهایت فرضیه ­های تحقیق با توجه به تحلیل آماری اثبات گردیدند.

نویسندگان: رضا رادفر ، علیرضا پور ابراهیمی و مهدی سعیدی کیا

جهت دانلود متن کامل مقاله کلیک نمایید .

نوشته شده در تاریخ شنبه 18 آبان 1392    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: مقالات کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

مقاله: نقش سرمایه‎ی اجتماعی و سرمایه ‎ی انسانی در کارآفرینی جوانان در روستا های بخش کربال

جهانگیر یدالهی فارسی ، سید مصطفی رضوی ؛ اساتید دانشکده کارآفرینی و مدیریت از دانشگاه تهران
چکیده:
یکی از موضوع‎های مهم در کشورهای رو به پیشرفت، ایجاد کسب‎وکار و خوداشتغالی در روستاهاست. برای برانگیختن کارآفرینی در روستاها، آگاهی از عوامل مؤثّر در موفّقیّت جوانان کارآفرین ضروری است. بر اساس مطالعات پیشین، سرمایه‎ی اجتماعی ـ شامل ارتباطات فردی و سازمانی ـ و سرمایه‎ی انسانی ـ شامل دانش و تجربه‎ی کارآفرین ـ در شناسایی و بهره‎برداری از فرصت‎های کارآفرینی مؤثّر است. در این مقاله، رابطه‎ی سرمایه‎ی اجتماعی و سرمایه‎ی انسانی با شناسایی و بهره‎برداری از فرصت، توسّط جوانان روستایی مورد بررسی قرار می‎گیرد. روش پژوهش، ترکیبی از روش کیفی بر پایه‎ی مصاحبه‎ی حضوری و روش کمّی بر پایه‎ی پرسشنامه است. شمار نمونه‎ها 85 نفر بود. نتایج پژوهش بیانگر آن است که اندازه‎ی شبکه‎ی اجتماعی با موفّقیّت در کارآفرینی، رابطه‎ی مثبت و معناداری دارد. مهارت‎های کارآفرین و تجربه‎ی وی با موفّقیّت در کارآفرینی رابطه‎ی مثبت و معناداری دارد. ضریب تأثیر تشخیص فرصت بر بهره‎برداری از فرصت 91/0 و ضریب تأثیر بر بهره‎برداری از فرصت بر ایجاد کسب‎وکار 35/0 است.
 
جهت دانلود متن کامل مقاله کلیک فرمایید

نوشته شده در تاریخ شنبه 18 آبان 1392    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: مقالات کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

مقاله: مدیریت نوآوری با رویکرد بنگاهی همراه با تحلیل مقایسه ای شرکت های ژاپنی و کره ای

چکیده :
نوآوری، توانایی شناسایی فرصت ها، مشاهده روابط و استفاده از مزایای آنهاست که این فرصت ها نه تنها در خصوص گشودن بازارهای جدید بلکه شامل روش هایی نوآورانه برای بازارهای موجود نیز هست. نوآوری ذاتا امری پرمخاطره و دارای ریسک است و حتی شرکت های رشد یافته و قوی نیز نمی توانند ریسک های نامحدود انجام دهند. در واقع سوال این نیست که آیا باید نوآوری صورت گیرد یا نه، بلکه باید دید چگونه این نوآوری به شکل موفقیت آمیزی انجام شود و چه درس هایی از موفقیت یا شکست آن می توان دریافت و اینکه آیا الگویی را می توان برای آن به وجود آورد که در فعالیت های آتی مورد بهره برداری قرار گیرد ؟ از طرفی همواره این پرسش بزرگ مطرح بوده است که آیا می توان آنچه را که به عنوان نوآوری شناخته شده است، کنترل و مدیریت کرد یا خیر ؟ در نگاه اول ممکن است مدیریت نوآوری، فرایندی بسیار پیچیده و غیرممکن به نظر برسد؛ اما ما بر این باوریم که علیرغم ماهیت غیرقابل پیش بینی و تصادفی نوآوری، امکان یافتن یک الگوی اساسی موفقیت وجود دارد. چرا که نوآوری، خود یک مساله مدیریتی است. از آن لحاظ که باید در خصوص منابع، جابجایی، ترکیب و هماهنگی میان آن ها تصمیماتی اتخاذ گردد. در این مقاله پس از شرح مطالبی پیرامون مفاهیم نوآوری و مدیریت آن، یک مدل مفهومی و چگونگی استفاده از آن برای تمرکز بر جنبه های کلیدی مدیریت نوآوری تشریح شده است. در ادامه، خلق و حفظ یک بافت سازمانی خلاق مورد بحث قرار گرفته و در نهایت به تحلیل مقایسه ای پیرامون مدیریت نوآوری در شرکت های ژاپنی و کره ای پرداخته می شود.
جعفر باقری نژاد و فهیمه سادات حسینی از دانشگاه الزهرا

نوشته شده در تاریخ شنبه 18 آبان 1392    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: مقالات کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

تازه های تکنولوژی

با سلام خدمت تمام دوستای عزیزم که یا کارآفرین هستند یا در جست و جوی ایده برای راه اندازی کسب و کار می باشند و در کل خواننده همیشگی نشریه آفرینش پویا ...
از این به بعد بخش جدیدی تحت عنوان تازه های تکنولوژی را در وب راه اندازی نمودیم که در سمت راست در فهرست موضوعات در دسترس می باشد و قرار بر این شده تا اخبار تکنولوژی و جدید ترین دستاورد ها و اختراعات را در آن قرار دهیم و همانگونه که خودتان بهتر می دانید آگاهی از این تکنولوژی ها می تواند در دو جهت مفید باشد یکی اینکه زمینه و امکانات یک کسب و کار نو را فراهم آورد و دیگری اینکه بررسی آنها به شما ایده های جدید و نو در زمینه کسب و کار خواهد داد پس آنها را مطالعه کنید و علاوه بر لذت بردن در آنها به کاربرد های بیشترشان در زندگی روزمره و نیاز های دیگری که می توانند مرتفع کنند فکر کنید و بطور کلی از تکنیک های خلاقیت در جهت ایده یابی بهره ببرید .
به امید پیدا کردن هرچه سریعتر ایده کسب و کارتان

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 16 آبان 1392    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: تازه های تکنولوژی، دل نوشته های سردبیر،     | نظرات()

مقاله : بررسی تعاریف، نظریات و الگو های فرایند فرصت شناسی در کارآفرینی

چکیده :
کارآفرینی به عنوان نوعی از رفتارهای مدیریتی  که وجه مشخصه  آن توجه به منابع، استفاده از منابع جدید، استفاده از روش های جدیدی برای ترکیب منابع، کاوش و جستجو، کشف و شناسایی و پیگیری فرصت ها می باشد. در این نوشته که به نوعی جمع بندی و تحلیل مقولات مرتبط با فرآیند شناسایی فرصت های کارآفرینانه است، با استفاده از مفاهیم به تبیین مفهوم کارآفرینی و همچنین به مرور ادبیات تحقیق در مورد شناسایی فرصت های کارآفرینی پرداخته شده است. بررسی و تحلیل انواع مدل های نظری شناخت، کشف و خلق فرصت از نقطه نظر اندیشمندان مختلف مورد طرح قرار گرفته و با بررسی یافته های تجربی به این نتیجه عنوان شده است که شناسایی فرصت هم می تواند نتیجه تحلیل و جستجو باشد و هم نتیجه تشخیص. اما حتی کارآفرینانی که فقط فرصت ها را تشخیص می دهند و به جستجو و تحلیل سیستماتیک و هدف داری برای شناسایی فرصت ها دست نمی زنند، ویژگی های خاصی دارند که از آن با عنوان هوشیاری کارآفرینانه یاد می شود.  عواملی از قبیل ارتباط با شبک  های اجتماعی، توجه بیشتر  به اطلاعات و پیشامدهای خارج از سازمان، آشنایی با مشکلات و نیازهای مشتریان و همچنین آشنایی با مکانیز مهای بازار در زمینه یک فعالیت خاص از جمله عوامل مؤثر در ایجاد این هوشیاری کارآفرینانه می باشند.

علی هاشم زهی ،  دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 16 آبان 1392    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: مقالات کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

یک مدل برای شناسایی فرصت های کارآفرینی

شناسایی فرصت

این مدل برگرفته از مقاله ای با عنوان Advances in Entrepreneurship, Firm Emergence and Growth می باشد که توسط Professor Jerome   Katz and Professor Andrew C. Corbett ارائه شده است.
در زیر ترجمه کلمات ارائه شده است:
Risk taking : ریسک پذیری
recognize opportunity : تشخیص فرصت
environmental factors : عوامل محیطی
 innovativeness : نوآورانه
proactiveness : فعالانه
 organizational factors : عوامل سازمانی
autonomy : استقلال
competitive aggressiveness : رقابت تهاجمی
exploit opportunity : بهره برداری از فرصت
mission : ماموریت
effectiveness : اثربخشی
risk reduction : کاهش ریسک
agility : زیرکی
efficiency : کارایی

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 14 آبان 1392    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: همه چیز درباره خلاقیت و نوآوری و ایده پردازی و فرصت،     | نظرات()

مدل شناسایی فرصت آردیچویلی

بر طبق این مدل تعدادی عوامل که با شناسایی فرصت مرتبط می باشند و توسط کارآفرینان بکار گرفته می شوند شناسایی شده اند که عبارتند از:

هوشیاری کارآفرینانه :

 اولین بار این واژه توسط کرزنر برای بیان تشخیص فرصت کارآفرینانه استفاده شد. ری و کاردوزو (1996) بر این اعتقادند که هر نوع تشخیص فرصت توسط یک کارآفرین بر پایه نوعی هوشیاری کارآفرینانه است که توسط اطلاعات تقویت شده است. آنها این حالت را آگاهی کارآفرینانه خوانده اند و به این شکل تعریف نمودند: توجه و حساس بودن به اطلاعات درباره اهداف، رویداد ها و الگوهای رفتاری در محیط و توجه خاص به مشکلات تولید کنندگان و مصرف کنندگان، نیاز های برآورده نشده و ترکیب های تازه از منابع موجود. به این نکته نیز توجه ویژه شده است که هوشیاری افزایش یافته احتمال تشخیص فرصت را افزایش می دهد. هوشیاری کارآفرینانه با هوشیار و آگاه بودن از اطلاعات بیان می شود و آگاهی کارآفرینانه نیز عنوان می شود که نسبت به بسیاری از مسایل از جمله اطلاعات اشیا و مسایل ، الگوهای رفتاری در محیط، حساسیت نسبت به مشکلات سازنده و مصرف کننده، نیاز ها و علایق شناخته نشده حساس و هوشیار می باشد.

دسترسی به اطلاعات و دانش قبلی :

دانش با اطلاعات متمایز است و از ترکیب دانش قبلی با اطلاعات فرصتها شناخته می شوند و هر کارآفرین فرصتی را شناسایی می نماید که مرتبط با دانش قبلی وی می باشد. فان هیپل (1994) معتقد است که افراد تمایل دارند که به اطلاعاتی توجه کنند که به اطلاعات پیشینشان مرتبط است. بر پایه همین اعتقاد او شین (1999) این نظر را مطرح نمود که کارآفرینان فرصت ها را کشف می کنند زیرا دانش قبلیشان آنها را در تشخیص ارزش اطلاعات جدید کمک می کند. به باور او هر کارافرین تنها فرصت هایی را شناسایی می کند که به دانش پیشین او مرتبط باشد. شین بیان نمود که دانش پیشین خاص هر فرد یک دالان دانش ایجاد می کند که به او اجازه می دهد فرصت های خاصی را شناسایی نماید که دیگران نمی یابند.

سه بعد عمده از دانش قبلی برای فرآیند اکتشاف کارآفرینانه اهمیت دارند که عبارتند از دانش پیشین از بازار ها، دانش قبلی از شیوه خدمت رسانی به بازار و دانش قبلی از مشکلات مشتریان.

شبکه روابط:

هیلز و همکاران (1997) نشان دادند که شبکه های کارآفرینان در تشخیص فرصت مهم هستند. آنها بر این باور بودند که آشنایی های اتفاقی به احتمال بیشتر اطلاعات منحصر بفردی ارائه می کنند تا دوستان، زیرا بیشتر افراد گره های ضعیف بیشتری نسبت به گره های قوی دارند. یک ازمون این فرضیه، مطالعه ای است که به هیلز و همکاران اجازه داد تا ادعا کنند که کارآفرینانی که شبکه های گسترده تری دارند نسبت به کارآفرینان منزوی فرصت های بیشتر و با اهمیت تری را شناسایی می کنند. هیلز و همکاران این فرضیه را در نظر گرفتند که کیفیت شبکه تماس ها می تواند سایر ویژگی ها، از قبیل هوشیاری و خلاقیت را تحت تاثیر قرار دهد.

ویژگی های شخصیتی :

دو ویژگی شخصیتی در ارتباط با تشخیص فرصت موفقیت آمیز مرتبط دانسته شده است. اولی، ارتباط بین خوش بینی و تشخیص فرصت بالاتر توسط بسیاری از محققین دیده شده است. مطالعات انجام شده توسط کروگر و دیکسون (1994) و کروگر و برازیل (1994) نشان می دهد که خوش بینی کارآفرینانه با باور های خود اتکا مرتبط است. شایان ذکر است که خوش بینی درباره توانایی یک فرد در دستیابی به اهداف ویژه و دشوار( خوداتکایی) ربطی به خوش بینی در زمینه خطر پذیری بیشتر ندارد. گوث و همکاران (1991) دریافتند که خوش بینی کارآفرینانه یک نگاه به داخل به موفقیت بالقوه بنگاه است که عمدتا به ارزیابی کارافرینان از توانایی ها و دانششان مبتنی است. هنگامی که کارآفرینان مجبور به نگاه به بیرون می شوند در قضاوت برای نتایج احتمالی واقع بین تر عمل می کنند. تحقیقات در محیط های سازمانی همچنین نشان می دهد که خود اتکایی منجر به خوش بینی و تمایل بیشتر برای دیدن فرصت ها به جای تهدیدات در شرایط خاص می شود.

دومین ویژگی شخصیتی خلاقیت است. شومپیتر (1934) اولین کسی بود که این نکته را شناسایی نمود که کارافرین موفق فرصت هایی را شناسایی می کند که دیگران نمی بینند. وینسلو و سولومون (1993) این مفهوم را مطرح کردند که خلاقیت و کارآفرینی اگر یکی نباشند، مشابه هستند. کی (1986) نتیجه گرفت که عوامل خلاق نقش بزرگی را در تصمیم گیری کارآفرینانه ایفا می کنند. هیلز و همکاران (1997) دریافتند که 90 درصد از بررسی هایشان خلاقیت را در شناسایی فرصت بسیار مهم دانسته اند. با این حال این نکته را در کارآفرینان منزوی نسبت به کارآفرینان سریالی، بسیار مهم تر دیدند. کارآفرینان منزوی خود را خلاق تر می بینند و زمان بیشتری را صرف خلاقیت می کنند. هیلز و همکاران نتیجه گرفتند که کارآفرینان دارای منابع فرصت در ارتباطات شبکه ای، نیازمند خلاق بودن به اندازه آنهایی که ارتباط شبکه ای قوی ندارند نیستند.

نوع فرصت :

بر مبنای یک ماتریکس که از ادبیات خلاقیت (گتزل، 1962) تهیه شده است فرصت را بر پایه درجه رشد و توسعه، نیاز ها و ارزش هایی از بازار که ممکن است شناسایی شده یا نشده باشد متمایز می کنند. بررسی ارزش حاصله از فرصت و بررسی درجه و میزان قابلیت رشد فرصت و بطور کلی بررسی ریشه ای خود نوع فرصت کارآفرینی را شامل می شود( آردیچویلی، 2003)

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 13 آبان 1392    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: همه چیز درباره خلاقیت و نوآوری و ایده پردازی و فرصت،     | نظرات()

مدل تشخیص فرصت هیلز و همکاران

اخیرأ یك مدل فرایند تشخیص فرصت پیشنهاد شده كه بر پایه ایده دریافت و ارزیابی بنا شده است. بر پایه یك نظریه روانشناسی كلاسیك خلاقیت، مدل تشخیص فرصت به عنوان یك فرآیند مرحله ای به تصویر كشیده می شود كه شامل یك فاز اكتشاف شامل آماده سازی، پرورش و بینش و فاز شكل گیری شامل ارزیابی و به جزئیات پرداختن است. یك ویژگی كلیدی این مدل عمومی تشخیص فرصت، ماهیت تكرار پذیر آن است. تشخیص فرصت محدود یك فرایند تكراری است كه از طریق آن نگرش ها اندیشیده می شوند، اطلاعات جدید جمع آوری می شود و مورد مطالعه قرار می گیرد و دانش در طول زمان ایجاد می شود. در این مسیر یك ایده كسب و كار باید برای یك فرصت كه ارزش افزوده برای شركت ایجاد كند شكل بگیرد.

در این مدل بر پایه خلاقیت، تشخیص فرصت به چندین دلیل برای تشخیص فرصت كارآفرینانه تناسب یافته است. اول اینكه كارآفرینی به ویژه در مراحل اولیه آن یك فرایند معلولی است، ماهیت بازگشت پذیر خلاقیت، فعالیت‌های پس و پیشینی كه كارآفرین غالبأ در تلاش برای به چنگ آوردن یك مفهوم پدیدار شونده كسب و كار با آنها درگیر است را با هم جفت می‌كند. دوم اینكه این مدل از سایر مدل‌های خلاقیت در ادبیات سازمانی متمایز است زیرا اصولأ برای توصیف یك فعالیت در سطح انفرادی به كار می‌رود، در حالیكه سایر رویكردهای خلاقانه اساسأ استفاده از تكنیك ‌های خلاقیت در سطح گروهی در زمینه سازمان های تأسیس شده را مد نظر دارند.

 چندین محقق تصمیم گرفتند فرایند تشخیص فرصت را با ویژگی‌های آن توصیف كنند. بعضی مدل ها تشخیص فرصت را به عنوان یك فرایند مرحله‌ای به تصویر كشیدند. به شكلی كه حاصل این فرایند به عنوان "تشخیص" تعریف شد. بیشتر تلاش های محققین در مدل تشخیص فرصت، آن را  به عنوان محل تلاقی عوامل زیادی از قبیل زمینه كارآفرینی و تأثیر كسب و كار و محیط عمومی تعریف كردند. در تلفیق از این دیدگاه ها، هیل و همكارانش(1999) و لومپكین و همكاران(2004) مدلی را پیشنهاد كردند كه طی آن یك چهارچوب "مرحله خلاقیت" عناصر ضروری برای مدل سازی تشخیص فرصت را ارائه می داد. این مراحل شامل: 1)آماده سازی؛ 2) پرورش؛ 3) بینش، كه فاز اكتشاف را شكل می‌دهند؛ 4)ارزیابی؛ و 5) به جزئیات پرداختن كه فاز شكل گیری را شكل می دهند. در زیر هر كدام از این پنج عنصر با ارائه اینگه چگونه در فرایند تشخیص فرصت استفاده می شود مورد بحث قرار گرفته‌اند.

آماده سازی: تحقیقات قبلی بر این باور بودند كه آماده سازی و دانش قبلی برای فرایند تشخیص فرصت ضروری هستند( شین، 2000). آماده سازی به تجربه و دانشی رجوع می‌كند كه پیش از فرایند اكتشاف فرصت می آید. چنان آماده سازی اساسأ یك تلاش آگاهانه برای ایجاد تخصص در یك حوزه و ایجاد یك حساسیت برای موارد و مشكلات در یك زمینه سودآور است. اما آماده سازی همچنین شامل دانش و تجربه ای است كه غیر ارادی و بدون قصد اكتشاف فرصت جمع آوری شده است. در یك مجموعه سازمانی، ایده هایی كه به راه اندازی موفقیت آمیز كسب و كار منجر می‌شود، اغلب از زمینه شركت، خط جاری محصول یا خدمت، یا دانش فنی پدیدار می‌شود. با این حال، افراد مهارت ها و ایده های جدید را به شركت می آورند كه می تواند به ایجاد كسب و كار های جدید منجر شود.

پرورش دادن: پرورش دادن به بخشی از فرایند تشخیص فرصت گفته می شود كه كارآفرینان یا تیم كارآفرین به یك ایده یا یك مشكل ویژه می اندیشد. با این حال این مرحله به حل مسئله آگاهانه یا تجزیه و تحلیل سیستم‌ها ارجاع نمی‌شود. بنابر این پرورش دادن اساسأ یك سبك تكراری و جهت نیافته، از توجه كردن امكانات یا گزینه های متفاوت است. گاگلیو و تاوب(1992) پرورش دادن را به عنوان یك دوره كه "تشخیص، آماده جوش آمدن می‌شود" توصیف كرده است. این بخشی از فرایند تشخیص فرصت است كه تركیب جدیدی كه شومپیتر(1934)  به آن فكر می كرد، پدیدار می‌شود.

بینش: بینش به لحظه "یافتم، یافتم" یا "آها"ی جوینده یابنده اشاره می كند. در حالیكه پرورش دادن به یك فرایند جاری نظر دارد، بینش به لحظه تشخیص اشاره می‌كند(زیسكزنت میهایلی ، 1996). در بسیاری موارد، این نقطه‌ای است كه تمام جواب یا راه‌ حل اساسی به شكل ناگهانی و غیر منتظره به ذهن خطور می كند. این همگرایی ناگهانی نتیجه تغییر ادراكی است كه روابط وسیله-هدف موجود را به هم می ریزد. بینش ها ممكن است كاتالیزور های خنثی سازی برای ایجاد كسب و كار جدید یا دانش پوشش داده نشده ای كه فرایند جاری اكتشاف را به پیش اندازد، فراهم كنند. غیر محتمل است كه بینش یك "رویداد" منفرد باشد؛ بینش ها اغلب به صورت بازگشت پذیری از طریق فرایند تشخیص فرصت روی می‌دهند. بینش های كارآفرینی اساسأ با تشخیص ناگهانی فرصت كسب و كار، یعنی راه حلی برای مشكل كاملأ مطالعه شده و یا به دست آوردن یك ایده از همكاران، دوستان و سایر افراد مرتبط را شامل می شوند.

ارزیابی: ارزیابی شروع فاز دوم فرایند تشخیص فرصت، یعنی شكل گیری  را نشان می دهد. این مرحله شامل تحلیل این می شود كه مفاهیم ایجاد شده در فاز اكتشاف قابل اجرا باشند، اینكه آیا تیم/كارآفرین مهارت های ضروری برای انجام آن را داشته باشند و اینكه این ایده آنقدر جدید باشد كه بشود روی آن كار كرد. در زمینه تشخیص فرصت كارآفرینانه، مرحله ارزیابی شامل مطالعه امكان‌سنجی می شود، به شكلی كه ایده ها از طریق شكل های مختلف بررسی از قبیل آزمون مقدماتی بازار، تحلیل‌های امكان سنجی مالی و یا بازخورد هایی از شركای تجاری و سایر افراد در شبكه اجتماعی مورد آزمون قرار گیرند. ارزیابی همچنین شامل یك فرایند داخلی می شود كه در آن كارآفرین باید چشم اندازی برای بینش جدید جست و جو كند و بپرسد: آیا مفهوم این كسب و كار به اندازه كافی ارزشمند است كه آن را اجرا كرد؟

به جزئیات پرداختن: در محیط خلاقیت كارآفرینانه، پرداختن به جزئیات یعنی: "ارزش آفرینی از طریق كار خلاقانه" ( كائو، 1989). بر عكس جنبه های در جست و جوی اطمینان مرحله ارزیابی، این مرحله شامل جست و جوی مشروعیت است: شكل دادن كسب و كار از یك فرصت پایدار با موضوع قرار دادن آن در یك بررسی موشكافانه خارجی و ساختن یك سیستم حمایتی برای آن. این مرحله از آنجا كه نشان دهنده كار نسبتأ خسته كننده انتخاب گزینه ها، نهایی كردن انتخاب ها و سازماندهی منابع است، اساسأ وقت گیر ترین بخش فرایند است( زیسكزنت میهایلی، 1996). با فرض اینكه ایده كسب و كار بعد از مرحله ارزیابی هنوز پایدار ملاحظه می شود، این مرحله شامل فعالیت های برنامه ریزی جزئیات برای كاستن از عدم اطمینان می شود. با این حال خود فرایند پرداختن به جزئیات جنبه هایی از مفهوم كسب و كار را كه نیاز به توجه یا تحلیل های دقیقتری دارد و بنابراین باید بیشتر تحت ارزیابی قرار گیرد، آشكار می كند.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 13 آبان 1392    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: همه چیز درباره خلاقیت و نوآوری و ایده پردازی و فرصت،     | نظرات()

مدل شناسایی فرصت موریسون

از دیگر مدل های فرآیندی جهت تشخیص رسمی فرصت های کارآفرینانه مدل جیمز ال موریسون ( Morrison ) می باشد. وی ابزار های تحلیل و آنالیز محیطی را پویش محیط ، دیده بانی ، پیش بینی و ارزیابی می داند که بصورت یک مدل شناسایی فرصت های کارآفرینی معرفی می شود، زیرا موجب گسترش چشم انداز، تنظیم جهت و برنامه های استراتژیک و ارزیابی محیط پیرامون می گردد که ما را به شکل دادن آینده سازمان و مواجهه با چالش تغییر جهانی توانا می سازد.

در جمع آوری اطلاعات پویش محیطی، آگیولار(1967) چهار روش را شناسایی کرده است: 1) دیدگاه غیر مستقیم شامل خواندن نشریات مختلف بدون هدف مشخص یعنی صرفا جهت اطلاع 2) دیدگاه مشروط متشکل از واکنش نشان دادن به این اطلاعات در خصوص ارزیابی ارتباط آن با سازمان 3) جست و جوی غیر رسمی مشتمل بر جست و جوی فعالانه اطلاعات معین، اما عمل به ان با یک روش نسبتا غیر ساختار یافته 4) روش پویشگرانه مستلزم داشتن روش تحلیل رسمی برای کسب اطلاعات با هدف مشخص.عبارت پویش و دیده بانی اغلب به جای هم استفاده می شوند ولیکن باید دقت داشت که دیده بانی به دنبال پویش انجام می شود. هر تغییر احتمالی یا فرصت بالقوه در محیط کلان نمی تواند به یک میزان توجه شود. ما موارد را توسط مفروضات تعیین شده یا ایده هایی که در تصویر مورد دلخواه ما از آینده هستند، انتخاب می کنیم.

اگر نشانه های تغییر و دگرگونی شناسایی شده در پویش، به عنوان فرصت های دارای پتانسیل تاثیر گذار بر سازمان تعبیر شوند، باید مورد دیده بانی قرار گیرند. هدف از دیده بانی گردآوری داده های واجد شرایط برای تشخیص روند گذشته و آینده با توانایی ارزیابی شدت رخداد های بالقوه از نشانه های آن می باشد. بنابراین پویش قابلیت شناسایی روند های حیاتی و رخداد های بالقوه را دارد. در دیده بانی توصیف کننده یا نشانگر این روند ها و رخداد های بالقوه همانند کلید واژه هایی در دید سیستماتیک ما به سازمان می باشد. هنگام جمع اوری داده ها در فعالیت دیده بانی، در جست و جوی اطلاعاتی که شامل پیش بینی ها و گمانه زنی ها درباره شواهد روند و رویداد است، می باشیم. پیش بینی مستلزم اثبات روند های در راستای آینده یا احتمال وقوع رخداد های بالقوه ای که در یک مدت زمان معلوم ( به عنوان مثال ده سال) رخ خواهد داد، می باشد. رویه پیش بینی ممکن است با محاسبات ریاضی ( به عنوان مثال استفاده از تکنیک رگرسیون) یا قضاوت گونه باشد.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 13 آبان 1392    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: همه چیز درباره خلاقیت و نوآوری و ایده پردازی و فرصت،     | نظرات()

دکتر جمشید عدالتیان شهریاری

•1359-1363 تحصیل در دانشگاه کاسل آلمان در رشته اقتصاد و مدیریت
•1363 فوق لیسانس گرایش مدیریت اقتصادی و محیط زیست کاسل آلمان
•1363-1365 تحصیل در مقاطع فوق لیسانس گرایش مدیریت و اقتصاد
•1365 فوق لیسانس گرایش مدیریت و حمایت از مصرف کننده کاسل آلمان
•1365-1370 تحصیل در مقطع دکترا, اقتصاد, بازاریابی و IT
 1370دکترا در اقتصاد و مدیریت صنعتی کاسل آلمان
•1371 مدیرعامل شرکت کومپاس ایران فعال در زمینه IT گرایش تجارت B2B
•1375 مدیر عامل شرکت پدیده دیناوند
•1378 مدیرمسئول انتشارات پگاهان اندیشه
•1379 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز, تحصیلات تکمیلی مقطع کارشناسی ارشد, مدیریت
•1380 مدیرگروه آموزشی مدیریت صنعتی تحصیلات تکمیلی
•1381 استاد برگزیده سال 1380 تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز
•1381 عضو منتخب هیت نمایندگی اتاق بازرگانی ایران


•نایب رییس اتاق بازرگانی تهران 81 – اواخر 84
•عضو هیت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران از سال 85
•نایب رئیس کمیسیون آموزش و پژوهش اتاق تهران از سال 86

گرایش اصلی علمی
•طرحهای ایجاد و توسعه صنعتی
•مدیریت تولید
•بازار و بازاریابی
•مدیریت استراتژیک
•کیفیت و بهره وری
•IT تجارت الکترونیک و مدیریت اطلاعات (بویژه B2B )
•فرهنگ درون سازمانی

تالیفات و مقالات
•فرهنگ درون سازمانی و ساختار بنگاه های اقتصادی در ایران به زبان آلمانی, کاسل 1991
•کتاب سالانه اقتصادی ایران در دو جلد سال 74-1373 تهران
•کتاب تخصصی صنایع شیمیایی سال 1375 در تهران
•کتاب تخصصی صنایع فلزی سال 1375 تهران
•کتاب تخصصی صنایع غذایی و آشامیدنی سال 1375 تهران
•کتاب تخصصی صنایع فلزی, برق, الکترونیک سال 1376 تهران
•کتاب راهنمای صادرات ایران در دو جلد سال 1377 ایران
•کتاب تخصصی صنایع غذایی و آشامیدنی و ماشین آلات مربوطه سال 1377 تهران
•کتاب تخصصی راهنمای مسافرت ایران سال 1378 ایران
•کتاب راهنمای صادرات ایران در دو جلد سال 1378 ایران
•کتاب سالانه اقتصادی ایران در 3 جلد سال 1379-1380 تهران
•کتب مناطق ششگانه ایران1381

مقالات
•بانکهای اطلاعات و اطلاع رسانی , مجله صنایع , صنایع ملی 11/72
•امکان اشتعال و اشتغال زایی در کشورهای جهان سوم , مجله WUS آلمان, 10/11/75
•نقدی بر روانشناسی بازار (1), مجله سرامیک امروز , آبان 80
•نقدی بر روانشناسی بازار (2), مجله سرامیک امروز , آذر 80
•نقدی بر روانشناسی بازار (3), مجله سرامیک امروز , دی 80
•نقدی بر روانشناسی بازار (4), مجله سرامیک امروز , فروردین 81
•نقدی بر روانشناسی بازار (5), مجله سرامیک امروز ,اردیبهشت 81
•فرهنگ تحول و ارزیابی از دیدگاه مدیریت کیفیت فراگیر تیر 81
•فرآیند مدیریتی مدیریت فرآیندهای کسب و کار
•مدیریت علمی یا مدیریت سنتی
•مدیریت کیفیت فراگیر
•شناخت رفتار مصرف کننده ایرانی
•ترازیابی Benchmarking راهی برای تعالی سازمانی
•جهانی سازی و همگرایی بنگاههای اقتصادی با آن – چهارمین کنفرانس مدیران کیفیت
•استراتژی توسعه تجارت الکترونیک
•مهندسی فرهنگی و اقتصاد – ماهنامه مهندسی فرهنگی – شورای عالی انقلاب فرهنگی – شماره سیزده 1386

 

عناوین سخنرانی و سمینارها
•تاثیرات افزایش قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه . دانشگاه کاسل 1984
•بانکهای اطلاعاتی و تاثیر آن بر توسعه اقتصادی تهران 1371
•بانکهای اطلاعاتی و روشهای نوین برای ورود به بازار مشترک . تهران 1373 (مرکز توسعه صادرات)
•نقش بانکهای اطلاعاتی در صادرات . اراک . اداره کل بازرگانی 1374
•نقش بانکهای اطلاعاتی در توسعه صنایع تبدیلی روستایی . مشهد . 1379
•سمینار علمی – کاربردی بازاریابی جهانگردی . تهران 1380
•انسان اقتصادی , انسان اجتماعی , انسان اقتصادی و اجتماعی, دانشگاه آزاد زنجان 1380
•تجارت و صنعت و اندیشه های نوین جهانی . بروجرد 1380
•ارایه مدل تضمین موفقیت بنگاههای اقتصادی , خرم آباد 1381
•آینده کیفیت در ایران , تهران, جهاد دانشگاهی 1381
•میزگرد و سخنرانی در زمینه ترازیابی تیر 1381
•بازاریابی و سخنرانی در زمینه صادرات قطعات خودرو خرداد 1384
•کیفیت درگردشگری . اسفند 1385
•خانه مدیران – اصلاح اقتصادی – جراحی اقتصادی – انقلاب اقتصادی – کدامیک ضرورت امروز اقتصادی ایران است؟ - اسفند 86
•صدها مصاحبه تلویزیونی-رادیویی –مطبوعاتی با موضوعات متنوع اقتصادی
•سمینار تبلیغات و اثربخشی آن – قم 1387

پروژه‌های تحقیقاتی :
•وضعیت صنایع نئوپان در ایران, تهران/کاسل 1983
•بررسی روابط بازرگانی ایران و آلمان , موانع و راه کارها از 1974 تا 1981 تهران/کاسل 1982
•کارتلها و نحوه عملکرد آنها در تعیین قیمت , کاسل 1984
•بررسی و تجزیه تحلیل رفتار مصرف کننده در کاسل(کار گروهی ). کاسل 1985
•بررسی توسعه اقتصادی خدمات در شمال هسن (کار گروهی).کاسل 1984
•اقتصاد و محیط زیست در دریای شمال (کار گروهی)کاسل 1986
•بررسی بازار تهران از نقطه نظر مصرف کننده و عرضه کننده 1986
•بررسی وضعیت بانکهای اطلاعاتی B2B در ایران 1990

پژوهشهای کاربردی :
•بازارسنجی و  امکان صادرات برای صاایران 1378 تهران
•امکان و توسعه صادرات آبزیان برای شرکت چانچو 1379 تهران
•بررسی و بهبود پرداختهای جهانگردان خارجی در ایران برای ثمین کارت 1381 تهران
•بازار کیفیت ایران انجمان مدیان کیفیت ایران در حال اجرا
•ایجاد مرکز تجارت در نیشابور خراسان  در حال اجرا
•طرح جامع بازاریابی منطقه سرخس
•طرح توجیهی برای صنایع غذایی پدیده دیناوند
•مشاوره و اجرا مجری ISO 2000 در اتاق بازرگانی تهران
•مشاوره در زمینه استمرار سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد 9000 در شرکت پایا
•مشاوره در زمینه استمرار سیستم مدیریت کیفیت در کانون تبلیغاتی
•مشاوره در زمینه استمرار سیستم مدیریت کیفیت با شرکت الکون شعبه تهران
•مشاوره در زمینه استمرار سیستم مدیریت کیفیت با شرکت چانچو ایران
•مشاوره بازاریابی ثمین کارت
•مشاوره تدوین استراتژی بازاریابی و برنامه ریزی بازاریابی آپادانا سرام
•مشاوره بندر امام خمینی

مشاغل :
•مدیر عامل شرکت پدیده دیناوند از 1375 تا کنون
•مشاور در زمینه مدیریت و سرمایه گذاری در خاورمیانه از 1986
•بنیانگذار بانک اطلاعات تجاری B2B براساس استاندارد جهانی 1992
•همکاری با کومپاس بین الملل از 1989 در زمینه بانک اطلاعات B2B
•مدیر مسئول انتشارات پگاهان اندیشه (ناشر کتابهای اطلاع رسانی)
•مدیرمسئول شرکت خدمات مهندسی کومپاس ایران
•استادیار و عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز , تحصیلات تکمیلی از 1379
•مدیر گروه آموزشی مدیریت صنعتی
•عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران
•عضو انجمن مشاوران مدیریت کیفیت ایران
•مشاور مدیریت در زمینه کیفیت, ترازیابی و مدیریت استراتژیک و بازرگانی
•اجرای دوره های آموزشی کاربردی
•مشاور ده ها شرکت و کارخانه

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 30 مهر 1392    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: اساتید کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

دکتر حیدر امیران

رشته و مدرک تحصیلی : دکتری مدیریت صنعتی (گرایش تولید و عملیات)
سال تولد : 1344
آدرس پست الکترونیک : amiranheydar@yahoo.com
رئیس هیئت مدیره شرکت مشاورین کیفیت سازکارآفرین
عضوء تمام وقت هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی
موسس سایت BUSINESSMONITOR.IR
مدیر و موسس انتشارات امیران
طراح مدل ایرانی موفقیت در زندگی وکار
طراح مدل ایرانی تعالی مدیران ورهبران سازمانی
مولف بیش از 80 جلدکتاب درزمینه های تعالی سازمانی ، استراتژیک ، بهره وری ومدیریت
سخنران برترهمایش های داخلی وبین المللی
عضوء ستادکارآفرینی شهرتهران
کارآفرین در زمینه کشاورزی ودامپروری

سوابق شغلی :
-  رئیس هیات مدیره شركت مشاورین كیفیت ساز ( كارآفرین)
- مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره شركت مشاورین كیفیت ساز
-  رئیس هیأت مدیره انتشارات كیفیت بهره وری آسیا
- صاحب امتیاز و رئیس فعلی انتشارات امیران
- عضو کمیته فنی جایزه ملی کیفیت ایران
- عضو هیأت علمی پژوهشگاه استاندارد
- سرارزیاب جایزه ملی کیفیت ایران
- عضوءهیئت مدیره انجمن مدیریت ایران
- و ...

تالیفات :
- تألیف كتاب مشاركتی از طریق گروه‌های كنترل كیفی، تهران، انتشارات امین آذین،1371
-  ترجمه كتاب ISO 9000 برای همه، سازمان ملی بهره‌وری ایران،1373
- ترجمه كتاب كایزن: كلید موفقیت ژاپن، تهران، موسسه مطالعات و برنامه‌ریزی آموزشی، 1373
- ترجمه كتاب ISO 9000 استاندارد بین‌المللی مدیریت كیفیت، تهران مؤسسه مطالعات و برنامه‌ریزی آموزشی، 1373
- تألیف كتاب مجموعه ISO 9000 - جلد اول: راهمای ممیزی نظام‌های تضمین كیفیت، تهران، 1373
- تألیف كتاب مجموعه ISO 9000 - جلد دوم: مستندسازی و نظام‌نامه كیفیت، 1374
- تألیف كتاب مجموعه ISO 9000 - جلد سوم: مستندسازی روش‌های اجرایی، تهران 1375
- ترجمه كتاب اصلاحات پیشنهادی استانداردهای ISO 9000 برای سال 2000، تهران 1377
- ترجمه كتاب ISO/TS 16949 سیستم‌های كیفیت، تأمین كنندگان صنایع خودروسازی، نیازمندی‌های ویژه برای كاربرد استاندارد ISO 9001:1994، تهران 1378
- تألیف كتاب ISO 9000 برای همه ویژه بخش خدمات پزشكی، تهران 1378

عنوان خدمات آموزشی و مشاوره ها :
1- برنامه ریزی ومدیریت استراتژیک
2- تفکراستراتژیک
3- آینده پژوهی در فضای کسب وکار ایران
4- برنامه ریزی برای موفقیت در زندگی وکار(life plan)
5- کارآفرینی وچالش های آن در فضای کسب وکارایران
6- کارگروهی
7- کیفیت وبهره وری
8- استانداردهای مدیریت کیفیت ISO 9000
9- آشنایی با مدل های تعالی سازمانی
10- طراحی واجرای کارت های متوازن امتیازی BALANCED SCORECARD
11- مدیریت واندازه گیری عملکرد
12- هزینه یابی کیفیت
13- آشنایی با روش های تخمین وبرآورد اندازه بازار محصولات وخدمات
14- آماروکاربردآن در مدیریت
15- کنترل کیفیت آماری وتحلیل های آن
16- SIX SIGMA
17- آشنایی با مدل هاوالگوهای تشخیص فرصت در فضای کسب وکار ایران
18- تهیه طرح کسب وکار
19- کارآفرینی وسرمایه گذاری در حوزه های کسب وکار ایران
20- برون سپاری وطراحی سیستم های مرتبط با آن
21- راهکارهای افزایش فروش
22- شناسایی وتحلیل تکانه های استراتژیک درفضای کسب وکارایران
23- طراحی واجرای مدل تعالی مدیران ورهبران سازمانی
24- بررسی وتحلیل دلایل ظهور وافول سازمان های ایرانی
25-طراحی واجرای سیستم های اجرایی شرکت های مادر تخصصی (HOLDING COMPANY)
26- عارضه یابی سازمانی
27-طراحی واجرای مدل های اجرایی ومدیریتی در سازمان های دولتی وحاکمیتی
28- نظام پیشنهادها(SUGESSTION  SYSTEM)
29-تهیه وطراحی طرح کسب وکار
30- شناسایی ، تدوین وتحلیل شاخص های جذابیت کسب وکار در ایران
31- شناسایی ورتبه بندی کسب وکارهای جذاب درایران
32-طراحی واجرای سیستم ها ومدل های انگیزشی برای کارکنان
33- طراحی مدل ارزیابی عملکرد متوازن شرکت ها وسازمان های زیر مجموعه شرکت های هولدینگ
34- طراحی وتحلیل مدل های کسب وکار
35-سناریوسازی برای استراتژی های کسب وکار
36- طراحی واجرای مدل های برون سپاری وتحلیل آنها
37- طراحی مدل سازمانی سنجش نتایج وپیامدهای سازمانی
38- مدل های مهندسی ارزش(VALUE ENGINEERING)
39- آسیب شناسی وشناخت بیمارهای مدیریتی درایران
40- شناسایی وتحلیل روش ها والگوهای ارتقاء توان اجرایی سازمان ها

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 30 مهر 1392    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: اساتید کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

دکتر نسرین عسگری

سوابق تحصیلی:
دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه تربیت مدرس  (1379 -1384)،
عنوان پایان نامه:  تحلیل پارامترهای سیستم موجودی در مدیریت زنجیره تأمین در حالت چندهدف
فوق لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه تهران (1376-1378)،
عنوان پایان نامه:  بررسی مدل یک خریدارـ‌چند فروشنده با قیمت‌های متفاوت در سیستم مدیریت زنجیره عرضه
لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف  (1372-1376)

برای مشاهده متن کامل رزومه بر ادامه مطلب کلیک فرمایید .

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 17 مهر 1392    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: اساتید کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

دکتر نظام الدین فقیه

• Ph. D. in Industrial Management, 1980, Surrey University
• M. S. in Industrial Management, 1977, Surrey University
• B. S. in Industrial Management, 1976, Surrey University

برای مشاهده ادامه متن بر روی ادامه مطلب کلیک فرمایید .

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 11 مهر 1392    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: اساتید کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

دکتر کامبیز طالبی

کارشناسی مهندسی فیزیک از دانشگاه پونا هند در سال 1984
کارشناسی ارشد و دکترای مدیریت صنعتی از دانشگاه پونا هندوستان در سال 1992

مقالات و کتاب ها:
1- چاپ مقاله " کارآفرینی و استراتژی توسعه " در مجله دانش مدیریت دانشکده مدیریت دانشگاه تهران – سال 1383
2- چاپ سه مقاله تحت عناوین، آشنایی با نسل‌های کارآفرینی، نوآوری و کارآفرینی، انتقال تکنولوژی و تکنوآفرینان در ژورنال SEMDI و ژورنال Technoexchange
3- چاپ مقاله " کارآفرینان و رشد صنایع کوچک " د رمجله بین‌المللی ISBM ( ژورنال بین المللی مشاغل )
4- چاپ مقاله " کارآفرینی موتور رشد " در مجله پژوهشی مرکز توسعه مدیریت‌های نوین دانشگاه دهلی نو
5- ارائه مقاله داوری شده در کنفرانس UNCETAD در خصوص الگوهای جدید کارآفرینی در اقتصاد مبتنی بر دانش محور ژنو – سوئیس 2003
6- ارائه مقاله ( مورد تائید داوری و در دست چاپ ) تحت عنوان محیط کارآفرینی و رشد SMEs در ایران به زیان لاتین در ژرنال انگلیسی دانشگاه تهران: THE JOURNAL OF ENTREPRENEURSHIP
7- تالیف کتاب: تجربه 20 کشور جهان در توسعه شرکتهای کوچک و متوسط ( انتشارات کارآفرینان بصیر 1380 )
8- ارائه مقاله داوری شده ( جزو مقالات برتر ) در سمینار نظام آموزش و اشتغال تحت عنوان " ضرورت نگاه نو نظام آموزش عالی به توسعه نوآوری و کارآفرینی در دانشگاه‌های کشور " در دانشگاه تربیت مدرس خرداد 1384
9- چاپ مقاله در ژورنال JSBM آمریکا که جزو ژرنالهای ISI می‌باشد.
10- حضور در 5 کنفرانس بین المللی در کشورهای ژاپن ( سازمان بهره‌وری آسیایی )، هندوستان ( کنفرانس جهانی کارآفرینی دهلی نو )، کنفرانس بهره‌وری سنگاپور، کنفرانس توسعه مدیریت کارآفرینی و نوآوری در اقتصاد مبتنی بر دانایی ( دهلی نو 1998 ) و کنفرانس توسعه کارآفرینان تکنولوژی مدار در اجلاس سالیانه آنکتاد ( ژنو 2002)
11- مقاله: سازمانهای فردا و ضرورت بکارگیری مدیری کارآفرینی مبتنی بر دانش چاپ در ژورنال management science ( ISI )
12-کتاب کارآفرینی استراتژیک ( آماده چاپ )
13- کتاب استراتژی‌های توسعه بنگاههای کوچک و متوسط صنعتی ( آماده چاپ )

علایق پژوهشی:
    * کارآفرینی و استراتژی توسعه
    * کارآفرینان و رشد صنایع کوچک
    * الگوهای جدید کارآفرینی در اقتصاد مبتنی بر دانش محور
    * محیط کارآفرینی و رشد SMEs
    * استراتژی توسعه شرکتهای کوچک و متوسط
    * مدیریت دانش
    * مدیریت استراتژیک کسب و کارهای کوچک و متوسط

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 8 مهر 1392    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: اساتید کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

دکتر سعید جعفری مقدم

تحصیلات:
دکتری مدیریت منابع انسانی از دانشگاه تربیت مدرس (1381)
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی از دانشگاه علامه طباطبایی (1376)
کارشناسی مدیریت دولتی از دانشگاه اصفهان (1373)

سوابق آموزشی:
درس کارآفرینی سازمانی؛ دوره کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی: (دانشگاه تهران)
درس سیاستگذاری توسعه کارآفرینی؛ دوره کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی: (دانشگاه تهران)
درس مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته؛ دوره کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی: (دانشگاه تهران)
درس مبانی کارآفرینی؛ دوره کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی: (دانشگاه تهران)
درس مدیریت منابع انسانی پیشرفته؛ دوره کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی: (دانشگاه تهران)
درس سمینار در مسائل مدیریت دولتی در ایران؛ دوره کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (دانشگاه علامه طباطبایی)
درس مستند سازی تجربیات مدیران؛ دوره کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت)
درس مدیریت توسعه منابع انسانی؛ دوره کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت)
دروس مبانی مدیریت دولتی و فنون تجزیه و تحلیل سیستم­ها و روش­ها  (دانشگاه علامه طباطبایی )
درس فنون تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها   (دانشگاه الزهرا)
دروس مدیریت عمومی و مدیریت اسلامی (دانشگاه شهید بهشتی)
دروس مدیریت عمومی در دوره های رشد و ارتقای مدیران؛ موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، مرکز آموزشهای کوتاه مدت
دروس مدیریت عمومی و ارزیابی عملکرد کارکنان در شرکت ایران خودرو, شرکت راهبران پتروشیمی (ویژه مدیران پتروشیمی) پتروشیمی های تبریز، اراک، شیراز, آموزش شرکت نفت.
تدریس دروس کارتیمی/ مشاوره فردی و گروهی/ مسائل نیروی انسانی و... در  دوره­های آموزش کارآفرینی و مهارت های کسب و کار
مدیریت دوره­های 72 ساعته "آموزش کارآفرینی و مهارت­های کسب و کار" در استان­ها تهران و اصفهان

کتاب (تألیف یا ترجمه):
    * تالیف کتاب مستند سازی تجربیات مدیران (از دیدگاه مدیریت دانش) انتشارات مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، چاپ اول 1382، چاپ دوم 1385.
    * تألیف کتاب «مطالعات موردی» مستند سازی تجربیات مدیران در صنعت آب و برق با همکاری آقای دکتر محمد علی بابایی، انتشارات مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، 1379.
    * تالیف کتاب «گلچینی از اندیشه های مدیریت» انتشارات موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، 1385.
    * ترجمه کتاب کانون­های ارزیابی در مدیریت منابع انسانی، نوشته جورج سی. تورنتون، ترجمه با همکاری آقایان مجید سلیمی و سعید شهبازمرادی، انتشارات دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، 1386.
    * ترجمه کتاب «مدیریت استرس» نوشته دیوید ای. وتن و کیم اس. کمرون، انتشارات مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، چاپ اول 1380، چاپ دوم 1384.
    * ترجمه کتاب مدیریت مدرسه محور، نوشته ابتسام ابوداهو، ترجمه با همکاری خانم آزاده زمانی، انتشارات پژوهشکده تعلیم و تربیت، 1383.

مقالات:
    * معیارهای مستند سازی تجربیات مدیران، فصلنامه مطالعات مدیریت، دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی، شماره 39-40, زمستان 82.
    * تحلیلی بر فرایند طراحی و تدوین مطالعات موردی (راهنمای مستند سازی تجربیات برای دانشجویان و مدیران صنعت). فصلنامه مدیریت وتوسعه , شماره یازده, زمستان 1380.
    * فرایند کسب تجربه در مدیریت و دستاوردهای آن, فصلنامه مدیریت و توسعه, شماره شانزده,  بهار 1382.
    * مدیریت دانش سازمانی (از یادگیری سازمانی تا حافظه سازمانی) , فصلنامه مدیریت و توسعه , شماره دوازده , بهار 1381.
    * «آموزش مدیریت درایران و جهان» با همکاری آقای دکتر محمد علی بابایی (فصلنامه مدیریت و توسعه، شماره 3، زمستان 1378).
    * «منابع یادگیری مدیران» با همکاری آقای دکتر محمد علی بابایی (فصلنامه مدیریت و توسعه، شماره 2، پائیز 1378).
    * «شناسایی استعدادهای مدیریتی برق تهران» فصلنامه مدیریت و توسعه، شماره 1، تابستان 1378.
    * طراحی نظام مدیریت مدرسه محور در ایران، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، شماره بهار 1382.
    * تحلیلی بر پروژه های یازده گانه سازمان برنامه و بودجه در تحلیل تبصره 36 قانون برنامه دوم، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی (تیر 1376).
    * ترجمه و تالیف ماهنامة پیام مدیریت (انتشار در سطح مدیران وزارت نیرو). حاوی چکیده مقالات و مباحث  علمی/ کاربردی روز.
    * ترجمة مقالة: «چه کسی می تواند یک میلیونر را اداره کند؟»، ”گزیده مدیریت“، سال اول، شماره 1، (آبان 1379).
    * ترجمه مقاله «ورزش رسانه ای» اثر جان هارگریوز، فصلنامه «فرهنگ عمومی»، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، (پائیز 1381).

سوابق پژوهشی:
    * مشاور اجرای نظام مدیریت دانش در شرکت مدیریت آب و نیروی ایران (86- 1385)
    * مشاور اجرای نظام مدیریت دانش در شرکت گاز ایران (86- 1385)
    * دبیر علمی اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش در ایران (زمان 14-13 بهمن 1386)www.kmiran.com
    * برگزاری سمینار و کارگاه های آموزشی مدیریت دانش سازمانی در: شرکت­های مدیریت تولید منابع آب و نیروی ایران/ برق منطقه ای آذربایجان شرقی/ موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت/ شرکت ایران خودرو خراسان، بانک ملی ایران، کانون زبان ایران، مربیان کارآفرینی، و... (82 تا 86)
    * مبتکر و برگزار کننده سمینارهای «تکنیک­های مستندسازی تجارب مدیران در قالب مطالعات موردی»
    * برگزاری سمینار سازمان­های یادگیرنده، برق منطقه­ای خراسان (آبان 1382) شرکت آبفای تهران (اردیبهشت 1383).
    * برگزاری سمینار تیم سازی و کار تیمی، دانشگاه تهران، اردیبهشت 1385.
    * برگزاری سمینار مدیریت مشارکتی، نظام پیشنهادها، سازمان توسعه برق ایران (اسفند 1382).
    * برگزاری سمینار نظام انگیزش، پرورش و جبران خدمت کارکنان، وزارت نیرو، کیش، خرداد 1383.
    * برگزاری سمینار مدیریت استرس، وزارت نیرو، دی ماه 1382.
    * ارائه مقالة «ارائه یک الگوی بومی به منظور اجرای تحول اداری در ایران» در اولین سمینار تحول اداری دراستان خراسان، (آبان 1379).
    * ارائه مقاله در سمینار سؤالات اساسی جامعة ما با عنوان «بحران هویت، ریشه ها و راهکارها» در دانشگاه صنعتی شریف، (1373).
    * ارائه مقاله در هفتمین اجلاس سراسری نماز، با عنوان «فلسفه آموزش نماز» ارومیه (شهریور 1376).

علایق پژوهشی:
    * تهیه کننده نشریه دانشگاه کارآفرین (از آبان ماه 1384 تا پایان 1385) در دانشگاه تهران / توزیع در میان اعضای هیات علمی دانشگاه­های کشور
    * صاحب امتیاز؛ مدیر مسئول و سردبیر نشریه مدیریت دانش سازمانی (شهریور 1383/ ادامه دارد).
    * مدیر انتشارات موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت (1378 – 1382).
    * مدیر خانه جوان استان سیستان و بلوچستان  (اردیبهشت 1378).
    * کارشناس پژوهشی در مؤسسه پژوهش و برنامه­ریزی آموزش عالی (وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) از اردیبهشت 1376 تا آبان 1376.
    * کارشناس پژوهشی در مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت از آبان 1376 تا تیر 1379

نوشته شده در تاریخ شنبه 6 مهر 1392    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: اساتید کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

دکتر عباس بازرگان

    * B. S. Mathematics, University of Tehran, Tehran, 1960-1964
    *  Certificate in Applied Statistics, Indian Statistical Institute, Calcutta (India), 1965
    *  M. S. Mathematical Statistics, University of Tehran, Tehran, 1964-1966
    *  Graduate Studies in Statistics, University of Chicago, Chicago (USA), 1967-1968
    *  Diploma in Educational Planning, IIEP/UNESCO, Paris, 1972
    *  Ph. D. Educational Research, University of Pittsburgh, PA (USA), 1972-1974.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب مراجعه فرمایید .

نوشته شده در تاریخ جمعه 5 مهر 1392    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: اساتید کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

دکتر محمد حسن مبارکی

در حال حاضر استاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران می باشند . تلفن تماس : 61119225 بوده . ایشان لیسانس اقتصاد بازرگانی از دانشگاه شهید بهشتی در سال 1368 اخذ نمودند و کارشناس ارشد مدیریت دولتی با گرایش سیستم ها از دانشگاه تهران در سال 1374 و دکترای مدیریت رفتاری ازدانشگاه تربیت مدرس در سال 1381 اخذ نمودند .

چاپ مقالات در مجلات علمی پژوهشی  :
   1- مقاله ابعاد سازمانی وکاربرد سیستم ها و فن آوری اطلاعات در سازمان های صنعتی موفق، چاپ شده در مجله علمی پژوهشی مدرس وابسته به دانشگاه تربیت مدرس دوره 3، شماره 6، پاییز 1381
   2- مقاله طراحی و به کارگیری فنآوری و سیستم های اطلاعات و بررسی تأثیر آن در موفقیت سازمان‌های صنعتی ـ
   3- چاپ شده در مجله علمی پژوهشی دانشور وابسته به دانشگاه شاهد شماره2 از سال دهم دیماه1382
   4- مقاله در دست اقدام  "تیم های کارآفرین به عنوان نقشی مکمل برای مراکز رشد"

سوابق پژوهشی:
   1- مجری پروژه تحقیقاتی ‹‹ بررسی جایگاه سازمان‌های محلی در توسعه همه جانبه روستایی‌››  ،   با وزارت جهاد سازندگی، 1374
   2- مجری پروژه تحقیقاتی ‹‹ بررسی و مطالعه سیستم فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی طبق مدل سه شاخگی 3c ›› زیر نظر کمیته برنامه جامع دفتر تبلیغات اسلامی سال 1379
   3- مجری پروژه تحقیقاتی ‹‹ امام خمینی (ره) قدرت و سبک های رهبری›› زیر نظر موسسه تنظیم و نشرآثار امام با همکاری مرکز آموزش مدیریت دولتی 1382
   4- مجری پروژه تحقیقاتی ‹‹ بررسی تحقیق و توسعه R&D در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ›› زیر نظر کمیته برنامه جامع دفتر تبلیغات اسلامی 80  ـ 1379
   5- انجام پژوهش مستقل در موضوع ‹‹ طراحی الگوی به کارگیری سیستم ها و فنآوری اطلاعات و بررسی تاثیر آن در سازمان های صنعتی 81 ـ 1379 ›› در 58 شرکت تحت پوشش مجتمع اقتصادی
   6- مجری پروژه" بررسی آثار آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی ICT در حوزه ارتباطات اجتماعی "  تحت نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – شورای عالی انفورماتیک( طرح تکفا)، زمستان 1382

علائق پژوهشی:
   1- ابعاد رفتاری بحث کارآفرینی
   2- مطالعه خودآکاهی و باورهای اثر بخش کارآفرینان
   3- خلاقیت و نوآوری تحول و بالندگی سازمانی
   4- مدیریت دانش عوامل موثر درشکل گیری دانش سازمانی

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 3 مهر 1392    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: اساتید کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

دکتر محمد رضا زالی

سوابق تحصیلی :
دکتری مدیریت گرایش سیستم - رفتار از دانشگاه تهران در سال 1382
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی از دانشگاه تهران در سال 1375
کارشناسی مدیریت دولتی از دانشگاه شهید بهشتی در سال 1372

رزومه کامل دکتر زالی شامل کتب ، مقالات و سوابق تحقیقاتی و اداری در ادامه مطلب آمده است .

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 2 مهر 1392    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: اساتید کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

دکتر بهروز زارعی

در سال 1369 در مقطع کارشناسی مدیریت صنعتی از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شدند . مدرک کارشناسی ارشد را در همان رشته مدیریت صنعتی از دانشگاه تربیت مدرس در سال 1373 اخذ نمودند . در سال 1380 نیز دکترای مدیریت سیستمها از دانشگاه لنکستر انگلستان را اخذ نمودند .

دوره های کوتاه مدت:
    * تحلیل خروجی های شبیه سازی، برگزار کنندهOperational Research Society: Simulation Study Group، دانشگاه وارویک انگلستان، 9 می 2001 
    * محاسبات با عملکرد بالا به کمک سیستم عامل Linux، برگزار کننده دانشکده کامپیوتر دانشگاه منچستر انگلستان، 4-15 سپتامبر 2000
    * نرم افزارهای شبیه سازی و ابعاد یکپارچه سازی آنها، برگزار کننده Operational Research Society: Simulation Study Group، دانشگاه لنکستر انگلستان، جولای 2000
    * موازی سازی محاسبات با OpenMp، برگزار کننده CSAR، دانشگاه منچستر انگلستان، جولای 2000
    * MPI مقدماتی و پیشرفته، برگزار کننده CSAR، دانشگاه منچستر انگلستان، مارس 2000
    * تعیین اعتبار و صحت مدلهای شبیه سازی در عمل، برگزار کننده Operational Research Society: Simulation Study Group، دانشگاه وارویک انگلستان، فوریه 1999

ارائه مقالات:
ارتقاء نقش تشکلهای غیر دولتی بخش صنعت، سالن اجلاس سران، تهران، مرداد 1382
- دولت الکترونیک و قابلیت های آن در ایران، ارایه برای شورای برنامه ریزی استانهای مختلف کشور، 1383-1382
- ارایه مقاله Discrete event simulation on Cray T3E: Some experiencesبرای High Performance Computing Group دانشگاه منچستر، دسامبر 2000
- ارایه مقاله Performance Analysis of Automatic Lookahead Generation: A case of control flow graph modelling using a modified CMB algorithm در کنفرانس OR42، سوانزی انگلستان، 14-11 دسامبر 2000
- ارایه مقاله Virtual Topology and Clustering: Two Vital Concerns in Micro Simulation of a Macro Problemدر هشتمین سمینار دانشجویان ایرانی در اروپا، دانشگاه UMIST انگلستان، 7-5 می 2000
- ارایه مقاله A Review of Parallel discrete event simulation در کنفرانس YOR 11، دانشگاه کمبریج انگلستان، 30-28 مارس 2000
- ارایه مقاله Distributed Simulation of Stocking Policy: Modelling Issues در ششمین سمینار دانشجویان ایرانی در اروپا، دانشگاه منچسترانگلستان، 9-8 می 1999
- ارایه مقاله Simulation of Stochastic Multi-period Transportation Problem در کنفرانس OR40، دانشگاه لنکستر انگلستان، 9-8 سپتامبر 1998
- ارایه مقاله Application of Network Theory and AHP in Urban Transportation to Minimise Earthquake Damages در کنفرانسOR40، دانشگاه لنکستر انگلستان، 9-8 سپتامبر 1998
- ارایه مقاله Some applications of Discrete-Event Simulation in Management Science در چهارمین سمینار دانشجویان ایرانی در اروپا، لندن، 6-5 جولای 1998
-  تعیین اولویت فرایندهای مخابراتی برای پیاده سازی مهندسی مجدد، کنفرانس بین المللی مدیریت، 1386
Measuring the Media Continuum in the Small and Medium Tourism Enterprises, ICIM 2007, Japan,     Oct. 2007.
- ارایه چارچوبی برای برنامه ریزی توسعه شهرداری الکترونیک در ایران، اولین کنفرانس بین المللی شهرداری  الکترونیکی، تیر 1386. -
 A SERVQUAL Assessment of the G2G Services in Iran, The 7th IFIP Conference on e-business, e-services, and e-society (I3E 2007), Wuhan, China, 10-12 Oct. 2007.  
- کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی در انتخاب مدلی برای توسعه فناوری اطلاعات در ایران، پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، 21-20 تیر ماه 1386، مرکز تحقیقات نیرو.
- تحلیل و بهبود زنجیره تامین محصولات کشاورزی، پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، 21-20 تیر ماه 1386، مرکز تحقیقات نیرو.
Measuring the Performance of G2G Services, E-Gov 07, Regensburg, Germany, 2007.
A Framework for the Introduction of E-Government Research Areas: Case of Science Direct, E-Gov 07, Regensburg, Germany, 2007.
- بهبود قابل توجه عملکرد پروژه ها: مطالعه مقایسه ای مهندسی مجدد فرایندها و مهندسی ارزش، کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، 2-1 اسفند، سالن همایش های رازی، 1385.
- اخذ و بازنمایی دانش تاخیرات در پروژه‌های پتروشیمی، کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، 2-1 اسفند، سالن همایش های رازی، 1385 – مقاله برگزیده.
- اخلاق در علوم کامپیوتر: پِیشِنه، ابعاد و نگرشها، همایش منطقه ای اخلاق و فناوری اطلاعات، 1385.
- شناسایی عوامل تاخیرات سازندگان تجهیزات پروژه‌های پتروشیمی، کنفرانس مدیریت پروژه، سالن همایش های اجلاس، 14-15 اسفند 1384.
- طراحی یک متدلوژی برای شناسایی تاخیرات پروژه‌های بزرگ و ارایه راهکارهای بهبود – مطالعه موردی: پروژه‌های پتروشیمی، کنفرانس مدیریت پروژه، سالن همایش های اجلاس، 14-15 اسفند 1384.
- ارزیابی عملکرد پروژه های مهندسی مجدد، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، دانشگاه صنعتی شریف، 29 آذر تا 1 دی ماه 1384.
- طراحی یک سیستم پشتیبان تصمیم برای کاهش صدمات ناشی از زلزله بر شبکه حمل و نقل شهری به کمک بهینه سازی شبیه سازی، چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، 22-20 آذر 1384
- بررسی تجربیات مهندسی مجدد در ایران، چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، 22-20 آذر 1384.
- بهینه سازی شبیه سازی در خطوط تولید با استفاده از SA، چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، 22-20 آذر 1384.
- ضرورت تعیین خوشه های رقابتی بخش تعاون، کنفرانس تعاون، اشتغال و توسعه، دانشگاه یزد، 15-14 اردیبهشت 1384 
- توسعه ستاد الکترونیکی دولت و نظام دولت با دولت(GtoG) دولت الکترونیکی ایران: دیدگاهها، تجارب، و افق آینده، کنفرانس تجارت الکترونیکی، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1383 
- سیاستگذاری محیط زیست، اولین کنفرانس ملی فرهنگ زیست محیطی، تهران، تیر  1383 
- ارائه یک متدولوژی برای شبیه‌سازی ارتباطات بین سازمانی دستگاه‌های دولت، کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، دانشگاه امیر کبیر، سالن اجلاس سران، تهران، تیر 1383  
- بهینه‌سازی شبیه‌سازی در خطوط تولید با استفاده ازSA، کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، دانشگاه امیر کبیر، سالن اجلاس سران، تهران، تیر 1383  
- مقاله یزد
- توسعه یک مدل پشتیبان تصمیم برای مدیریت فرایندها در سازمانهای دولتی در چار چوب توسعه دولت الکترونیک ایران، کنفرانس بین المللی مدیریت 82، دانشگاه صنعتی شریف، سالن اجلاس سران، دی 1382  
- مقاله A Strategic Perspective on the Future of E-Commerce in Iran and the Role of the Prospective E-Government in its Implementation، کنفرانس بین المللی مدیریت 82، دانشگاه صنعتی شریف، سالن اجلاس سران، دی 1382
- طراحی مفهومی یک سیستم پشتیبان تصمیم برای فرایندهای بخش دولت، پنجمین کنفرانس سیستمهای هوشمند، دانشگاه فردوسی مشهد، تابستان  1382
- BSC و EFQM: تعامل یا تقابل، کنفرانس ملی مدیریت عملکرد، تابستان 1381،
- مقاله A Simulation Based Costing in Service Industry در مجموعه مقالات کنفرانس MESM 2002، شارجه، امارات متحده عربی، صفحات 65-61، پاییز 1381
- مقاله Reengineering and Decision Support for National Higher Education System، در مجموعه مقالات کنفرانسIFORS 2002، ادینبورگ اسکاتلند، جولای 2002 
- مقاله A taxonomic review of parallel and discrete-event simulation در مجموعه مقالات کنفرانس European simulation symposium 2000، هامبورگ آلمان، 31-28 سپتامبر 2000  
- مقاله Discrete-event simulation on Cray T3E: Some experiences در مجموعه مقالات کنفرانس 6th European SGI/Cray MPP Workshop، صفحات 117-107، منچستر انگلستان، 8-7 سپتامبر 2000  
- مقاله Parallel simulation of modular manufacturing systems در مجموعه مقالات کنفرانس 4th International Conference on Engineering Design and Automation، صفحات 290-285، اورلاندو آمریکا، 30 ژانویه تا 2 آگوست 2000
- مقاله Current Trends in parallel and distributed simulation در مجموعه مقالات هفتمِن سمینار دانشجویان ایرانی در اروپا، صفحات 21-20، منچستر انگلستان، می 1999 
- مقاله Simulation of the Budget accumulations، در مجموعه مقالات 49th conference and congress of FID، جایپور هند، 17-11 اکتبر 1998 
- مقاله Analysis of simulation in the process of establishing databases در مجموعه مقالات 48th conference and congress of FID، صفحات 354-346، گراتز اتریش، 25-20 اکتبر 1996
- مقاله Successful accomplishment of quality assurance in IRANDOC در مجموعه مقالات 48th conference and congress of FID، صفحات 203-199، گراتز اتریش، 25-20 اکتبر 1996 
- ارزیابی شبکه های شهری، در مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، بهار 1373  
- طراحی مدلی برای حداقل نمودن آسیب شبکه های درون شهری در هنگام زلزله، کنفرانس بین المللی توسعه شهری و شهرهای جدید، اصفهان، پاییز 1372
· An adaptive approach for implementing e-Government in Iran, Journal of government Information, Volume 30, Issue 5-6, 539-790, 2004 -
- تبیین قابلیت های تحقیق در عملیات در مدیریت محیط زیست، مجله علمی-پژوهشی محیط شناسی، 1384-
- اشکال ارتباطات بین سازمانی، مدیریت و توسعه، 18، صفحات 22-37-
Application of Network Theory and AHP in Urban Transportation to Minimize Earthquake Damages"(with Mohammad Modarres), Journal of the Operational Research Society, 53, 1308-1316, 2002.
    * “Performance Analysis of the Automatic Lookahead Generation by Control Flow Graph: Some Experiments”(With M. Pidd), Simulation Practice and Theory, 8, 511-527, 2001.
    * "Simulation for Business Process Re-engineering: Case Study of A Database Management System", Journal of Operational Research Society, 52(12), 1327-1337, 2001.pdf "Parallel Simulation for Business Process Re-Engineering", International Journal of Computer research: special issue in parallel processing, 10(4), 139-154, 2001.
- شبیه سازی بودجه در فرایند تولید اطلاعات، اطلاع رسانی، (2و1)14، 1379 pdf
- پیاده سازی موفقیت آمیز روشهای تضمین کیفیت در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، اطلاع رسانی، (1)12، صفحات 70-65، 1376
- تجزیه و تحلیل فرایند تولید پایگاه های داده، اطلاع رسانی، (1)12، صفحات 51-38، 1376

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 2 مهر 1392    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: اساتید کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

معرفی و رزومه دکتر علی رضاییان

دکتر رضاییان در سال 1385 بعنوان چهره ماندگار در رشته مدیریت معرفی شد . دوره دکترای مدیریت در دانشگاه تهران و دکترای حسابداری در دانشگاه تربیت مدرس از دستاوردهای این استاد بزرگ می باشد . دکتر رضاییان در حال حاضر ریاست دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی را بر عهده دارد و همینطور مسئولیت گروه مدیریت سازمان سمت با ایشان می باشد .
لیسانس مترجمی زبان در سال 1352 از مدرسه عالی علوم ارتباطات اجتماعی که دو فوق لیسانس دارد یکی در مدیریت بازرگانی در سال 1355 از دانشگاه پیرداین آمریکا و دیگری هم مدیریت سیستمها از دانشگاه نتروب که باز هم در آمریکا بود . ایشان دوره دکتری را در رشته مدیریت رفتاری در دانشگاه بین المللی ایالات متحده گذرانده و در سال 1361 فارغ التحصیل شدند .
رزومه کامل ایشان را در ادامه مطلب مطالعه فرمایید .

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 1 مهر 1392    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: اساتید کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic