اگر كار تفریح باشد ، زندگی لذتبخش است و اگر وظیفه باشد ، زندگی بردگی است .
ماكسیم گوركی 

مردم از من می پرسند كی قصد بازنشستگی دارم . من به آنها می گویم همین الان هم بازنشسته هستم . من آنچه را كه مشغول انجامش هستم كار نمی دانم .
نورمن برودسكی

شكست خوردن اغلب حالتی موقت است اما تسلیم شدن چیزی است كه آنرا دایمی می سازد .
ماریلین وس ساونت 

هر پیروزی بزرگی پس از چندبار شكست بدست ما آید .
چارلز اف كترینگ

هدف بدون برنامه تحقق نخواهد یافت .
دبلیو جی ردین

اگر بتوانید خطری را پیش بینی نمایید از نیمی از آن بر حذر می باشید .
نورمن برودسكی 

فقدان فرصت اغلب چیزی بیش از فقدان هدف یا جهت نیست .
ماریلین وس ساونت 

برنامه ریزی فرآیندی است كه بموجب آن شما آینده ی خود را دائما می سازید .
روجر فریتز

شما باید در چارچوب استراتژی حركت نمایید . آنچه استراتژی را تعیین می كند طرح جامعی است كه برای رسیدن به هدفتان آن را اجرا می كنید .
ژان فریمن 

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 24 اسفند 1390    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: سخنان جالب درباره كارآفرینی،     | نظرات()