تمایل به انجام کار در استانداردهای عالی جهت موفقیت در موقعیت های رقابتی را نیاز به توفیق می گویند . در ارتباط با این ویژگی که یکی از مهم ترین ویژگیهای کارآفرینان می باشد بسیاری از محققین اظهار نظر نموده اند و نتایج تحقیقاتشان در زیر آمده است :

مک کله لند : نیاز زیاد به توفیق افراد جوان را بر می انگیزد تا موقعیت های کارآفرینانه را انتخاب نمایند . وی میگوید افرادی که نیاز به توفیق بسیار بالا دارند دارای ویژگیهای ذیل می باشند : مشئولیت شخصی برای تصمیم گیری را ترجیح می دهند – مخاطره پذیری آنها متوسط است – به دریافت بازخورد از نتایج تصمیمات خود علاقمند می باشند .

اتکینسون : نیاز به توفیق یعنی قابلیت ایجاد غرور در انجام کار ، هنگامیکه موفقیت در یک یا چند فعالیت بدست آید .

واینر و رابین : نیاز زیاد به توفیق و نیاز متعادل به قدرت ، با عملکرد بالای شرکت ها در ارتباط می باشد .

مک کله لند و وینتر : افرادی که نیاز به توفیق دارند مخاطره پذیران نسبی هستند و ترجیح می دهند تا از مهارت های خود استفاده کنند نه اینکه بر شانس تکیه نمایند . آنان ترجیح می دهند به فعالیت های پر انرژی و سودمند بپردازند و نسبت به نتایج عملکرد خود احساس مسئولیت شخصی کنند و به بازتاب نتایج عملکرد خود شدیدا واکنش نشان دهند .

نیک : هرگاه محیط کاری ، فرصت و آزادی عمل کارکنان را محدود نمایند دوره های آموزش توفیق طلبی چندان موفق نخواهد بود .

تیمونز : آموزش انگیزش نیاز به توفیق بدون آموزش مهارت های بازرگانی مفید نخواهد بود .

کومیوز : کارآفرینان موفق در صنایع با فناوری بالا نیاز به توفیق بالایی دارند .

جنینگز ، کوپر و کاکس : والدین تاثیر بسزایی بر تقویت این نیاز در انسان در دوران کودکی دارند .

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 8 فروردین 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: تئوریها و نظریات كارآفرینی ،     | نظرات()