شش عامل یا نقش مشترک کارکردی در این تئوری ها وجود دارد که می توان به کارآفرینان نسبت داد .

به ترتیب نام نظریه پرداز اصلی با نقش کارکردی که بیان کرده آمده است  .

ریچارد کانتیلون : نقش معامله گر – ژان باتیست سی : نقش هماهنگ کننده – فردریک هاولی : نقش مالک مسئول – ژوزف شومپیتر : نقش نوآور – فرانک نایت : نقش تصمیم گیرنده – ایزائیل کرزنر : نقش واسطه

تمامی اقتصاددانان کارآفرینان را در نقش سرمایه دار نیز می دانستند بغیر از کرزند که کارآفرینان را واسطه معرفی می نمود 

نوشته شده در تاریخ جمعه 11 فروردین 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: تئوریها و نظریات كارآفرینی ،     | نظرات()