ویلیام هینک, مدیر عامل "ماینر گروپ " در تایلند است. وی 21 قاعده طلایی ارایه نمود که مدیران سازمانهای کارآفرین در سراسر جهان می توانند آنها را به اجرا در آورند. به نظر می رسد که اگر هر یک از 21 قاعده طلایی یاد شده به تنهایی مورد توجه قرار گیرد, کار آمدی چندانی در پی نداشته باشد ولی این مجموعه بر روی هم می تواند ساختاری پایدار و منسجم ایجاد کند:

1- هر گونه خلا بازار را شناسایی و برطرف کنید. در غیر این صورت رقبای شما فعال خواند شد.
2- سعی کنید وظایف خود را درست انجام دهید.
3- توجه به جنبه های تفریحی در کار, عامل ایجاد انگیزه به شمار می آید.
4- سخت بکوشید تا نقش خود را با تمام توان ایفا کنید .
5- تلاش کنید با رهنمودها و مغز دیگران کار کنید و از ایده های آنان استفاده کنید .
6- هدفها را تعیین کنید و با توجه به رسالت سازمان, مسیر مشخصی را طی کنید . به خاطر داشته باشید که هدفها باید متمرکز بر مشتری, مشخص, قابل اندازه گیری, مورد توافق, واقعی و بهنگام باشد.
7- بر قضاوت شهودی خود اعتماد کنید .
8- باید به آسمان رسید و عروج کرد حتی شده فقط برای یک بار
9- شیوه فروش را بیاموزید .
10- به یک رهبر تبدیل شوید .
11- نقاط ضعف و شکست را به سرعت شناسایی کنید .
12- از رویداد های ناشی از شانس به بهترین نحو بهره برداری کنید .
13- از تغییر به عنوان یک راه زندگی استقبال کنید .
14- ارتباطات خود را قوی کنید .
15- از وقت خود به شیوه ای معقول استفاده کنید .
16- الگویی را در نظر بگیرید و برای ارزیابی عملکرد و سنجش کیفیت کار, از استاندارد های مشخص استفاده کنید .
17- به انجام کارهای عادی و روزمره قناعت نکنید .
18- برای کیفیت اهمیت بسیار قائل شوید .
19- در بحرانها به سرعت عمل کنید .
20- پس از افتادن باید به سرعت برخاست و دوباره روی زین نشست .
21- باید از کار خود لذت ببرید .

نوشته شده در تاریخ جمعه 11 فروردین 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: مطالب مدیریتی و جالب،     | نظرات()