تحقیقات بازاریابی بسیار مهم میباشند و تمامی مدیران بخصوص کارآفرینان باید به آن بسیار توجه نمایند و دلیلی برای چنین اهمیتی در بررسی کاربردهای آن میباشد . کاربردهای بسیاری برای تحقیق بازاریابی وجود دارد که برای بیان بهتر کاربردها به شش قسمت اصلی تقسیم بندی شده است که هریک تعداد بسیار زیادی زیر مجموعه دارد .

الف ) تحقیق در مورد خصوصیات بازار :

چه کسی محصول را مصرف می کند ؟( تعیین گروه خریداران ) - بررسی رابطه بین خریداران و مصرف کنندگان – چرا مصرف کنندگان محصولی را میخرند ؟ ( تعیین انگیزه های خرید ) – محصول چگونه مصرف می شود ؟ ( به منظور کشف موارد مصرف جدید ) – محصول به چه تعداد خریداری می شود ؟ ( بخصوص در بسته بندی محصول مفید است که در بسته های چندتایی باشد ) – بررسی عادات و رسومی که در مصرف محصول موثرند ( بررسی طبقات اجتماعی و هرم سنی و ... ) – بررسی طرز فکر مصرف کنندگان – بررسی عادات خرید جامعه مصرف کنندگان – بررسی وفاداری مصرف کنندگان به محصول – بررسی بازارهای محلی – تجزیه و تحلیل اساس بازار از نظر مسایل اقتصادی – بررسی سهم از بازار و اندازه بازار ( بسیار مهم میباشد بخصوص برای کسانیکه میخواهند وارد کسب و کاری شوند تا ببینند آیا آن بازار اندازه اش چه میزان است و ظرفیت برای خرید محصولات تولیدی آنان رضایت بخش است و قدرت رقبا و سهم رقبا از بازار چه میزان است ) – گروه بندی مصرف کنندگان بر اساس مقدار و میزان مصرف

ب ) تجزیه و تحلیل و پیش بینی فروش :

تجزیه و تحلیل فروش بر حسب مناطق تا مشخص گردد چه محصول در چه منطقه ای بیشتر مورد توجه است – تجزیه و تحلیل فروش بر حسب محصول تا ما متوجه شویم چه محصولاتی پرفروش می باشند و توجه و تمرکز خود را بر چنین محصولاتی بگذاریم – تجزیه و تحلیل فروش برحسب خریدار تا معین شود چه درصدی از خریداران چه درصدی از محصول را خریداری می نماییند تا بر روی چنین خریدارانی متمرکز شویم . پیش بینی میزان فروش بر مبنای نظرهای خریداران و دیدگاه های نیروی فروش و بررسی های اشخاص خبره و آزمایش بازار و تجزیه و تحلیل دوره های زمانی فروش ؛ چنین پیش بینیهای بسیار مهم میباشند و یکی از مهم ترین کاربردهای تحقیقات بازاریابی پیش بینیهای کوتاه و بلند مدت فروش می باشند .

ج ) تحقیقات در مورد محصول :

تحقیقات در ارتباط با طرح اولیه و نهایی محصول – تحقیق از طریق آزمون محصول تا اینکه تمایز بین محصولات مختلف مشخص گردد – تحقیقات در مورد ارزیابی محصول ، خط تولید و محصولات خط تولید

د ) تحقیقات در مورد تبلیغات و فروش :

تحقیق در مورد محتویات تبلیغات ( چه باید در تبلیغات بیان و گفته شود ) – تحقیق در مورد وسیله یا کانال تبلیغاتی ( چگونه باید تبلیغ را بیان کرد و با چه ابزاری ) – تحقیق در مورد تاثیرات تبلیغات –

ه ) تحقیقات در مورد توزیع محصول :

تحقیقات در مورد کانال های توزیع – تعیین کانالهای توزیع بالقوه – تشخیص امکان عملی بودن کانالهای توزیع – مقایسه و ارزیابی سوددهی نسبی کانلهای توزیع قابل استفاده –

و ) تحقیقات در مورد قیمت محصول :

در ازای قیمت های مختلف ، میزان فروش چقدر خواهد بود – اگر قیمت را x  تعیین نماییم واکنش رقبا چه خواهد بود – قیمت های مختلف چه تاثیری بر سهم بازار شرکت خواهد داشت – سایر آثار قیمت گذاری تعیین شود .

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 15 فروردین 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: مدیریت بازاریابی و برند كسب و كارهای كارآفرینانه،     | نظرات()