تحقیقات بازاریابی با وجود هزینه هنگفت و زمان و تلاشی که لازم دارد و تمام محدودیتهایش ، بهترین راه برای جلوگیری از ضرر و زیان شرکت در یک بازار بی ثبات و متغیر است و در کل تحقیقات بازاریابی بسیار مهم می باشند و در چنین تحقیقاتی باید تعدادی موارد اخلاقی را مورد توجه قرار داد .

مهم ترین اصل اخلاقی این میباشد که هرگز نباید مصرف کننده یا مشتریان را فریب داد و میتوان به موارد زیر در این ارتباط اشاره کرد :

1 – مشخصات دروغین اشخاص مسئول و استفاده از اسامی ساختگی

2 – قول و قرارهای دروغین به پاسخ دهندگان درخصوص گمنام نگه داشتن مشخصاتشان

3 – بدقولی در مورد ارائه مزایا یا دادن جایزه و چنین مواردی به پاسخ دهندگان یا مصاحبه شوندگان

4 – دروغگویی درباره طول زمان پرسشنامه یا زمان کلی مصاحبه و زمان نظرخواهی بعدی

5 – فروش محصول به بهانه تحقیق بازاریابی

برای موارد بالا مثالهای بسیاری وجود دارد که ما نیز چند مثال می آوریم : یک شرکت تولیدکننده مواد غذایی بدون آگاهی خریداران رفتارآنان در فروشگاهها در حین خرید را مورد بررسی قرار داد و درجایی دیگر چندین بازاریاب برای یک شرکت تولید دارو به دروغ خود را محققین بازاریابی برای یک شرکت تحقیقات بازار معرفی نمودند و مثالهای بسیاری که خودتان نیز بارها آنان را مشاهده نموده اید .

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 15 فروردین 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: مدیریت بازاریابی و برند كسب و كارهای كارآفرینانه،     | نظرات()