1- بیان این پیام كه اعتماد به شما كار درستی است.
2- با تمام وجود به كار بپردازید.
3- حواس خود را جمع كنید.
4- برنامه های روزانه داشته باشید.
5- با ظاهری آراسته در محل كار و ملاقات حضور یابید.
6- در حین انجام وظیفه از خود شور و شوق نشان دهید.
7- راست بگویید (به خاطر سپردن آن آسانتراست).
8- دقت كنید وسائل كیف شما مرتب و منظم باشد.
9- خودتان را به اعتبار بفروشید (قائل شدن اعتبار مناسب برای خودتان).
10- به حرفه و شغل خود افتخار كنید.
11- سعی كنید همیشه در جریان آخرین اطلاعات قرار داشته باشید.
12- مطالعه بروشورهای مربوط به كالای خودتان و كالاهای سایر رقبارا در سرلوحه کارتان ببینید .
13- با دید منفی و ناامیدانه پا به میدان نگذارید.
14- روحیه رقابت و خطركردن را در خود تقویت كنید.

برای مشاهده سایر موارد به ادامه مطلب رجوع بفرمایید 

15- صادق بودن با خود در مورد ماهیت موسسه ای كه برایش كار می كنید.
16- كمك به همكاران خود در فرصتهای مناسب را سرلوحه كار خود قرار دهید.
17- قبول مسئولیت شكستها
18- زود آغاز كنید و درنظر داشته باشید كه قبل از ساعت 9 صبح هم جهان در گردش است.
19- خوش برخورد باشید و بد بدرقه نباشید.
20- بذله گو باشید و مودب. در همه حال به یاد داشته باشید كه موفقیت حق شماست و هیچكس به اندازه شما استحقاق آنرا نداشته است.
21- خجالتی نباشید ، معرفی شده های جدید ، خونی است كه برای ادامه حیات فروشندگی لازم است.
22- احساس مشتری را درك كنید.
23- خودتان را به جای مشتری بگذارید.
24- نیازهای مشتری را پیدا كنید.
25- وانمود كنید یك مشاور هستید (زیرا چنین نیز هست)
26- مشتری را دشمن فرض نكیند.
27- مشتری را همواره سرمایه اصلی بدانید.
28- همیشه حرفهای مشتری را یادداشت كنید.
29- كالا وخدمات را از دید مشتری بسنجید.
30- ارتباط خود را با مشتری پیگیری كنید.
31- با مشتریان ارتباط نزدیك و دوستانه برقرار كنید.
32- ارتباط خود را با مشتریهای قدیم قطع نكنید.
33- هرگز در برخورد با مشتریان تبعیض قائل نشوید.
34- به این اعتقاد برسید كه مشتری كودن و بی اطلاعات نیست.
35- هرگز از مشتریان قدیمی و دائمی غافل نشوید.
36-  حركات و رفتار مناسب با مشتریان داشته باشید.
37- از شوخی و خنده های بلند خودداری كنید.
38- با صدای متین و آرام صحبت كنید.
39- اگر مشتریان بذله گو هستند فقط گوش كنید و تبسم بر لب داشته باشید.
40-  تشخیص دهید بیان خود را چگونه شروع كنید، چگونه بگویید و چطور بگویید.
41-  در برخورد با مشتریان عصبانی، متانت و بردباری پیشه كنید.
42-  به انتقاد مشتریان گوش دهید و از هرگونه بی توجهی خودداری كنید.
43- به جای مجبور كردن مشتری بكوشید او را آگاه كنید.
44-  حدالمقدور از شواهد و نمونه ها استفاده كنید.
45-  با مشتری چاپلوسانه و حقارت آمیز برخورد نكیند.
46-  برای دریافت سفارش از مشتری دست پاچه نشوید.
47-  در هیچ شرایطی مشتری را دست كم نگیرید.
48-  سازگار كردن كالا یا خدمات با نیاز مشتری.
49-  از پاسخ رد مشتری دل آزرده و ناامید نشوید.
50-  فریب طرحهای بزرگ و پرسود را نخورید.
51- روز بعد از دیدارتان به مشتری تلفن كنید یا نامه بنویسید.
52- بگویید برای كجا كار می كنید و چه می فروشید.
53- در هنگام صحبت پیرامون مسئولین موسسه با احترام لازم كه نشان شخصیت آنهاست، از آنها یاد كنید و به یاد داشته باشید شما نیز جزئی از موسسه هستید.
54- مشكلات زندگی و مسائل شخصی نباید كوچكترین تاثیر منفی در محیط كار و كاهش در خدمات شما باشد و از بیان آن در محیط كار خودداری كنید.
55- برای گروههای بازرگانی و عادی سخنرانی كنید.
56- از نصب تابلوهای شعاری كه بار عاطفی دارد شدیدا خودداری فرمایید

57- خودتان را بشناسید و باور كنید 
58- اعتماد به نفس داشته باشید 

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 16 فروردین 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: مطالب مدیریتی و جالب،     | نظرات()