بهترین ایده ها از منشی ها و دانش آموزان به دست می آید.( ساموئل والتون)

ایده می تواند به خاك بخورد یا به جادو تبدیل شود ، این بستگی به فردی دارد كه با آن برخورد می كند.(ویلیام برنباخ )

همواره افكار خود را روی كاغذ بیاورید و نگذارید از ذهنتان فرار كند. ( دكتر رابینز)

فكر خوبی دارید؟ چرا نشسته اید؟ كاری برایش بكنید . ( مارك تواین)


در یك شركت فعال و خلاق، علاوه بر تجربه و توسعه، ایده‌ها در حكم خون سازمان است. (ریچارد برانسون)

با كار كردن بر روی ایده‌هایتان به انها ارزش دهید. (دكتر رابینز)

هرگاه كسی عقیده‌ی نویی را ارائه می‌كند، می‌داند كه ‌ده‌ها نفر پیش از او نیز آن را در سر داشته‌اند، اما تنها در سر(جك ولش)

تازگی و جدید بودن یك ایده از سهولت اجرای آن اهمیت كمتری دارد. (میرا مالساناگا)

اندیشه‌هایی كه دیروز در سرتان می‌گذشت، امروز شما را آفریده. اندیشه‌هایی كه امروز در سرتان می‌گذرد، فردای شما را خواهد ساخت. (كاترین پاندر)

یك ایده می‌تواند به خاك بخورد و یا به جادو تبدیل شود، این بستگی به فردی دارد كه با آن برخورد می‌كند. (ویلیام برنباخ

راجع به ایده‌هایتان بیندیشید و آن‌ها را به هم پیوند دهید. (دكتر شوارتز)

همواره افكار خود را روی كاغذ بیاورید و نگذارید از ذهنتان فرار كند.(دكتر رابینز)

تا زمانی كه خودت طرح و ایده‌ی بهتری برای پیشنهاد دادن نداری نظرهای دیگران را سركوب نكن.(میشل دل)

توانایی یك مدیر در تبدیل یك جلسه به یك محیط تفكر بزرگ‌ترین دارایی یك شركت است. (نانسی كلین)

اگر ایده‌های شما مورد تمسخر و استهزای متخصصان و كارشناسان قرار نگیرد، ارزشی نخواهد داشت. (رگ ریوانز)

ایده‌های پرتوان تا پیش از آنكه به كار گرفته شوند، افسون‌گرانی سراپا بی‌حاصل بوده‌اند. شورانگیزی ایده‌ها در تحقق آن‌ها است.( ریچارد باخ)

هر چه دیده و لمس می‌شود، روزگاری ایده‌ای نادیدنی بوده‌است كه سرانجام كسی جان بخشیدن به آن را انتخاب كرده است.(ریچارد باخ)

منبع:  كتاب دو هزار نكته‌ی كارآفرینی ، نوشته: دكتر محمد احمد پور داریانینوشته شده در تاریخ چهارشنبه 25 آبان 1390    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: سخنان جالب درباره كارآفرینی،     | نظرات()