شرکت و سازمان شما باید یک برنامه مدون برای مدیریت ریسک داشته باشد و برای موفق بودن این برنامه باید بر یک سری موارد تکیه نمود که ما این موارد را در ارتباط با مدیریت ریسک فناوری اطلاعات در سازمان بیان می نماییم و در سایر موارد نیز مشابه می باشد .

1 – تعهد مدیریت ارشد

2 – حمایت و مشارکت کامل تیم فناوری اطلاعات

3 – صلاحیت تیم ارزیابی ریسک که باید در بکار بردن روش ارزیابی ریسک برای یک سیستم و مکان خاص تخصص داشته باشد ، ریسک های ماموریتی را شناسایی نماید و حفاظت موثر که با نیازهای سازمان جور در بیاید را تامین نماید

4 – آگاهی و همکاری اعضای جامعه کاربری ، کسانیکه راهکار ها را دنبال می نمایند و از کنترل های اجرا شده برای حفاضت و صیانت ماموریت سازمانشان تبعیت می نمایند

5 – ارزیابی و براورد مداوم ریسک های مرتبط با فناوری اطلاعات

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 28 فروردین 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: مطالب مدیریتی و جالب،     | نظرات()