برگرفته از سخنان دکتر کرمی که توسط آقای مهدی یاراحمدی گردآوری شده است .
خلاصه سخنان و نکات :
اصل موفقیت كارآفرینی شامل ، همگام بودن با تغییرات جهانی ، كسب و كارگرا بودن ، بازار گرا بودن مدیریت استراتژیك ، دانایی ، نوآوری و رشد بوده و روند تغییرات اساسی در محیط عصر حاضر را ، حركت از جامعه صنعتی بسوی جامعه اطلاعاتی ، از تكنولوژی نیرو افزا به تكنولوژی دانش افزا ، از اقتصاد ملی بسوی اقتصاد جهانی و از تمركز به عدم تمركز می باشد .
نیازهای سازمانی كارآفرینان ، نیاز به در اختیار داشتن « منابع آزاد » و بدون كنترل و پاسخگویی جهت استفاده در طرحها و ایده های نو شخصی ، نیاز به اطلاعات به موقع ، موثق ، نیاز به اخذ سریع نتیجه كار و عمل خود ، نیاز به آموزش ، نیاز به سرعت عمل و نیاز به كار مفرّح دانست و كارآفرینان سازمان را عامل كاهش بوروكراسی اداری ، نوآوری و روان كننده تغییر ، تحریك و تشویق حس رقابت ، مهیا كردن عوامل تولید ، و عامل ساماندهی منابع و یكپارچگی و ارتباط بازارها می باشند .

خلاقیت عامل مهمی در كارآفرینی می باشد و خلاقیت توانایی خلق فكرهای جدید كه این فكرها ممكن است به محصولات یا خدمات جدید نیز منجر شوند .

كارآفرین فردی است كه فعالیت اقتصادی كوچك ، جدید و متعلق به خود را شروع می نماید او ارزشها را تغییر می دهد و ماهیت آنها را دچار تحول می نماید . كارآفرینان برای فعالیت خود به سرمایه نیاز دارند ، اما هیچگاه سرمایه گذار نیستند . آنها ریسك می پذیرند ، البته ریسكی كه لازمه هر فعالیت اقتصادی است .

تمایل به مخاطره پذیری از عوامل ریسك در امر كارآفرینی بشمار آمده و تمایل به مخاطره پذیری عبارت است از پذیرش مخاطره های معتدل كه می توانند از طریق تلاشهای شخصی مهار شوند . هنگام در نظر گرفتن هر گونه مخاطره ، دو عنصر در ایجاد این مفهوم نقش دارند ، یكی سطح درك فرد كارآفرین از مخاطره در آغاز هر فعالیت پر مخاطره و دیگری امكان احتمالی مشهود شكست در صورت ناموفق بودن آن فعالیت است .

اصل توفیق طلبی در كارآفرینی : نیاز به توفیق عبارت است از تمایل به انجام كار در استانداردهای عالی جهت موفقیت در موقعیتهای رقابتی . افراد با نیاز به توفیق بالا مایل هستند تا همواره در چالش باشند و در راه رسیدن به اهداف قابل دسترسی و همچنین نسبت به عملكرد خود به بازخورد مكرر و منظم زمانی نیاز دارند . این افراد ترجیح می دهند تا شخصا مسئولیت حل مشكلات ، تعیین اهداف و دستیابی به آنها از طریق تلاش شخصی خود را به عهده بگیرند.

تحصیلات نقش بزرگی در كارآفرینی و حتی موفقیت كارآفرینان ندارند . اكثر كارآفرینان از تحصیلات پایین برخوردار بوده اند و بیشتر آنها فاقد تحصیلات دانشگاهی هستند .

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 8 مرداد 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: كارآفرینی،     | نظرات()