موفقیت كسب و كار تحت تاثیر ویژگیهای محیطی خاص می باشد كه امكان پذیری كسب و كار را تحت تاثیر قرار می دهد و این ویژگی های محیطی شامل پیشرفت های تكنولوژی و تقاضای مطلوب می باشند .
داشتن طرح بازاریابی قوی بسیار ضروری می باشد تا میزان تقاضا را تا حد مورد نظر بالا برده و نیازهای بازار را شناسایی نماید . 
تفاوت ایده و فرصت در امكان پذیری آن می باشد و محیط است كه امكان پذیری را تعیین می كند .
محیط به عنوان منبع ایده های كسب و كار است و منابع مورد نیاز برای عملی كردن فرصت را فراهم مینماید .
كاركرد اصلی كارآفرینان نوآوری است و در حقیقت نوآوری كارآفرینان را از سایرین متمایز می كند .
كارآفرینی فقط نوآوری نیست بلكه بسیج منابع ، پذیرش خطر و بدست آوردن بازار می باشد . 
نوآوری از طریق ارائه كالاهای جدید ، روش های تولید جدید ، گشایش بازارهای جدید ، یافتن منابع اولیه جدید و ایجاد انواع سازمان های صنعتی است . 
بسیاری از ایده ها از تجربه های كاری ناشی می شوند و بسیاری نیز از طریق داشتن مشتریان آگاه .
پورتر می گوید احتمال شكست كارآفرینانی كه وارد صنایعی با سطح رقابت بالا می گردند بسیار زیاد است . 
كارآفرینان آینده نگر برای یافتن ایده باید توجه خود را به بازار ها و مشتریان معطوف كنند . 

نوشته شده در تاریخ جمعه 13 مرداد 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: كارآفرینی،     | نظرات()