كارآفرینی شخصی است كه بطور فعالانه در جستجوی ایده می باشد و ممكن است اولین كسی باشد كه فرصت را شناسایی می كند و در حقیقت محیط بطور مستقیم و غیر مستقیم منبع تمامی ایده هاست .
ایده های جدید و نو را نباید همواره بیش از حد مهم تلقی نمود بلكه در بسیاری از موارد فرصت های كسب و كار از ایده های قدیمی نشات می گیرند .
كارآفرینان موفق می گویند نباید به ایده بیش از حد توجه نمود بلكه ارزیابی ایده بسیار مهم است تا معلوم شوئد ایده تا چه میزان امكان پذیر و با ارزش است . 
ایده باید از لحاظ تجاری ارزیابی شود تا وقت ، انرژی ، پول و انگیزه بر اثر پرداختن به یك ایده كم اهمیت به هدر نرود . 
در بسیاری از موارد جمع آوری سرمایه و منابع مورد نیاز اهمیتی بیش از داشتن یك ایده صرف دارند پس از آغاز باید در جست و جوی آنها بود .
شناخت ایده كارآفرینانه تنها یك مرحله از فرآیند كارآفرینانه می باشد . 
كارآفرینی یكباره و ناگهانی نیست و یك فرآیند در گذر زمان است پس تا می توانید ایده های جالب ، جذاب و جدید داشته باشید و بررسی نمایید و خواسته های بازار و مشتریان را به دقت بررسی نمایید . 
منابع ایده : مشاغل قبلی - علاقه شخصی و سرگرمی - رخداد های تصادفی - آموزش / تحصیل - فعالیت های دوستان و آشنایان و اعضای خانواده - بازار - تامین كنندگان - مشتریان - متخصصین - نشریات - مجلات - سرمایه گذاران 

نوشته شده در تاریخ جمعه 13 مرداد 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: همه چیز درباره خلاقیت و نوآوری و ایده پردازی و فرصت، كارآفرینی،     | نظرات()