نیاز به توفیق : تمایل به انجام کار در استانداردهای عالی جهت موفقیت در موقعیت های رقابتی .
مک کله لند در تحقیق خود به این نتیجه رسید که نیاز به توفیق در افرادی که فعالیت اقتصادی خود را آغاز می کنند بالاتر است . این افراد می خواهند همواره در کشمکش باشند  و در راه رسیدن به اهداف قابل دسترس این افراد  نسبت به عملکرد خود به بازخورد مکرر نیاز دارند . آنها ترجیح می دهند شخصا مسئولیت حل مشکلات ، تعیین اهداف ودستیابی به آنها را از طریق تلاش شخصی خود به عهده بگیرند . افرادی که نیاز به توفیق بالا دارند دارای ویژگی های زیر هستند : 
1 - مسئولیت شخصی برای تصمیم گیری را ترجیح می دهند
2 - مخاطره پذیری آنها متوسط است
3 - به دریافت بازخورد از نتایج تصمیمات خود توجه دارند 
این حس در افرادی وجود دارد که در فعالیت های کارآفرینانه موفق می باشند . در حقیقت این نیاز افراد را تحریک می کند تا کارآفرین شوند .افرادی که انگیزه موفقیت دارند قمار باز نستند . آنان ترجیح میدهند به جای واگذاری نتیجه کار به شانس و تصادف شخصا مشکل خود را حل کنند. یکی از مشخصه های کسانی که انگیزه موفقیت دارند این است که به کسب موفقیت شخصی بیشتر از پاداش های ناشی از موفقیت توجه نشان می دهند . او از حل یک مشکل بیشتر از تشویق شدن یا پولی که به دست می آورد به هیجان می آید . پول برای او به عنوان یک مقیاس عملکرد ارزش دارد نه وسیله ای برای کسب منزلت و تامین اقتصادی. این دسته از افراد غالبا در مشاغل فروشندگی و یا درمقام صاحبان و مدیران موسسات خصوصی دیده می شوند.

نوشته شده در تاریخ شنبه 21 مرداد 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: كارآفرینی،     | نظرات()