کارآفرین میداند که هیچ تغییری بدون تلاش و پافشاری حاصل نمی شود و به آسانی میسر نمی گردد . او معتقد است که نیروی اراده می تواند  فکر را تحت فرمان و تسلط خود قرار دهد. برای تمرز به کمی تمرین نیازمندیم. تلاش همواره با اراده کارآفرین توام است و او به این باور رسیده است که قطعه مشترک تمام موفقیت ها تلاش و پشتکار است و استعداهای بزرگ بدون  مقاومت  و ایستادگی در راه رسیدن به آن  نا فرجام می ماند. پس برای رسیدن به آمال و ایده ها  به جز قریحه و استعداد عامل تعیین کننده دیگری نیز مورد نیاز است و آن ایستادگی در راه هدف است. اگر شخصی اراده کند خواهد دید که موانع یک به یک از پیش پایش برداشته می شوند و اهدافی که ابتدا دست نیافتنی جلوه می کرد در دسترس قرار خواهد گرفت. رمز کار در این است که هدف پیوسته در مقابل چشم آدمی مجسم باشد و فرصتی به دلیل ضعف اراده از دست داده نشود. افرادی که اراده بالایی دارند  این ویژگی ها را دارند :اعتماد به نفس ، اعتقاد به کنترل سرنوشت خود ، اعتقاد به اینکه موفقیت بیشتر حاصل تلاش بیشتر است.« پشتکار خصیصه ای بزرگ در انسان است. این خصیصه در همه انسانها نهفته است. در کودکی هنگامیکه راه رفتن را می آموختیم ازخود پشتکار نشان می دادیم بارها و بارها به زمین می خوردیم  ولی دوباره بلند می شدیم و دوباره می کوشیدیم تا اینکه موفق شدیم. ما بیشتر پیشرفت های خود را مدیون  تلاشمان هستیم. هیچ چیزدر این دنیا جای پشتکار را نمیگیرد حتی استعداد . زیرا دنیا پر از آدم های با استعداد ناموفق است حتی تحصیلات هم جای تلاش را نمی گیرد. آدم های تحصیل کرده ی ناکارآمد زیادند. پشتکار و تصمیم قدرت اصلی رسیدن به موفقیت هستند » .

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 31 مرداد 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: كارآفرینی،     | نظرات()