توانایی در گرو دانایی است. به زبان امروزی تر اگر می خواهی به موفقیت دست یابی باید اطلاعات لازم را داشته باشی این همان راه حلی است که گذشتگان ما سالها پیش به آن دست یافته اند. زندگی در عصر اطلاعات ایجاب می کند که اولا دانش لازم برای راه اندازی یک کسب و کار را به دست آوریم. ثانیا دانش خود را مدام با دانش روز دنیا تطبیق بدهیم و به آن گره بزنیم ولی به آن پایبند نباشیم زیرا می دانیم آنچه دانش فردا به ما می آموزد دانش دیروز نیاموخته است. پس رسدن به اطلاعات روز در گرو نسبی و قابل تغییر دانستن است اطلاعات دیروز است. البته کسب دانش لزوما تحصیلات دانشگاهی را ایجاب نمی کند. نمی توان تاثیر تحصیلات دانشگاهی  را در موفقیت فرد انکار کرد ولی بارها با نمونه هایی از کارآفرینان برخورد کرده ایم  که نه تنها از تحصیلات  آکادمیك بی بهره بوده اند بلکه حتی سواد خواندن و نوشتن را هم ندارند ولی در زمینه کسب و کار خود اطلاعات زیادی داشته اند. از همین روست که یک فرد کارآفرین دائما در حال کسب اطلاعات است .
 کنجکاوی و جست و جوی دائم برای دانستن و فهمیدن انرژی نهفته در وجود اوست که از طریق بانک های مختف اطلاعاتی به آن جواب مثبت داده شده است. یک فرد کارآفرین کتاب های متنوعی مطالعه می کند و فیلم هایی با مضامین گوناگون تماشا می کند روزنامه ، اینترنت ، تجربیات دیگران و هر روش دیگری راه هایی است که برای دستیابی به اطلاعات از آن استفاده می کند. اطلاعاتی که ممکن است تا آخر عمر نیز مجبور به استفاده از آن نشود .ولی می داند می تواند آنرا به افرادی  که به آن نیاز دارند منتقل کند. بنابراین خصیصه یک کارآفرین تنها جذب اطلاعات  نیست 
بلکه انتقال دانش و اطلاعاتی  که با مشقت بسیار به دست آورده می تواند برای او بسیار ارضاء کننده باشد .

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 31 مرداد 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: كارآفرینی،     | نظرات()