چكیده : 
از مهمترین نیازهای جامعه امروز، توسط نظام آموزش عالی واكنش نشان دادن مناسب‌ در برابر تغییرات اجتماعی، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی با هدف توسعه انسانی است. از اهداف آموزش و كارآفرینی در آموزش عالی ، بهبود توانایی‌های فردی و تخصصی دانشجویان است. این اهداف به منظور آماده‌سازی دانشجویان برای تولید محصولات و تأسیس شركت‌ های جدید و بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی مردم تدوین و طراحی شده‌اند. این مقاله به اجمال به وضعیت توسعه انسانی در ایران ، با شاخص‌هایی همچون تحصیلات ، تولید ناخالص داخلی و متوسط طول عمر می‌پردازد . نویسنده فلسفه‌ های معرفت‌ شناسی و سیاسی در آموزش عالی و اهمیت هر یك را در یادگیری و رشد شناختی ، شامل رشد مهارت‌ های فردی و تخصصی و توانمندی‌ های كارآفرین ، به بحث می‌گذارد. ویژگی‌ های فردی به عنوان بخش اعظمی از توانایی فرد در كارآفرین شدن تعیین شده‌ است. برخی از این ویژگی‌ ها به بحث گذاشته شده و پیشنهاد شده كه مهارت‌های كارآفرینی ، نظیر مسأله‌گشایی ، ارتباطات ، كارگروهی و پشتكار تقویت شوند. در پایان سرمایه‌گذاری در آموزش عالی و تحقیق و توسعه به همراه نوآوری‌ های ساختاری و درسی به عنوان اصول بنیانی برای نهادینه سازی كارآفرینی در دانشگاه‌ ها و توسعه اقتصادی شناخته شده‌ اند. حمید رضا آراسته 
در این مقاله به موارد زیر پرداخته شده است :
گزارش سازمان ملل درمورد معضل اجتماعی بیكاری - شاخص توسعه انسانی - عوارض بیكاری - كیفیت توسعه انسانی - دو فلسفه متفاوت معرفت شناسی و سیاسی در آموزش عالی - نقش دانشگاه در كارآفرینی - برنامه های درسی و كارآفرینی - مدارس فنی و حرفه ای - چگونگی رشد ویژگی های كارآفرینی در میان دانشجویان - مهارت های مورد نیاز دانشجویان برای كارآفرینی - مساله گشایی - پشتكار - كار گروهی - ایجاد ارتباطات - سرمایه گذاری در آموزش عالی و تحقیق و توسعه - 

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 7 شهریور 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: مقالات کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()