آغاز هر کار مهمترین قسمت آن است. ((افلاطون))

زیاد کار کردن مهم نیست، درست کار کردن مهمتر است. ((پارتو)) 

فقط دانستن کافی نیست، باید به کار گرفت، فقط خواستن کافی نیست، باید انجام داد. ((بروس لی))


مشکلات فرصتهایی هستند در لباس کار و تللاش.((هنری کایز))


من شکست نخورده ام، تنها هزار راه حل پیدا کرده ام که به کار نمی آیند. ((توماس ادیسون)) 


یقین داشته باش آن کسی که عیبهای تو را در خلوت باز گو می کند، دوست تو است. زیرا خود را باخشم و کینه تو روبرو می سازد و از این کار هیچ باک ندارد. انگشت شمارند کسانی که بتوانند چنین وضعی را تحمل کنند. بیشتر مردم خواستار شنیدن ستایشند و این ستایش دوستی یکی از بلاهایی است که بیشتر از هر چیز نوع بشر را می فریبد و جادو می کند.((لرو.لاری)) 

آهستگی و آرامش در سخن گفتن کار آسانی نیست. در این جهان که بیشتر مردم بر ضد یکدیگر می خروشند، خودداری از هیجان و کینه و پرخاشگری بسیار دشوار است. برای رهایی از این دشواری، راهی جز آرام و نرم سخن گفتن وجود ندارد.((کنفوسیوس)) 

برای پیروزی یک راه آسان وجود دارد: هیچ فرصتی را برای کار کردن از دست ندهید و اگر وقت شما کم است، وقت اختراع کنید.((توماس ادیسون)) 

ساده ترین کار جهان این است که خود باشی و دشوارترین کار جهان این است که کسی باشی که دیگران می خواهند.((هربرت اتو)) 

به جای اینکه به باغ دیگران سرک بکشید و ذهن خود را به کار ایشان متمرکز کنید، به کار خود بپردازید و هر چه می خواهید در باغ خود بکارید.((وین دایر)) 

کسی که خوب کار می کند نباید نگران دستمزدش باشد.((فولر)) 

اولین مرحله انجام کار، تمایل به انجام آن است.((ناپلئون هیل)) 

رمز و اساس کار، دانستن تفاوت بین حرکت و جهت است.

کیفیت، کار درست را بار نخست درست انجام دادن و بار دوم بهتر از بار نخست انجام دادن است.((پیتر دراکر)) 

اگر شما از مشتریان خود مراقبت نکنید، دیگران این کار را انجام خواهند داد.((گاری ریچارد)) 

اگر برای قطع یک درخت هشت ساعت به من فرصت می دادند، شش ساعت آن را به تیز کردن تبرم اختصاص می دادم؛ کیفیت وابسته به انجام کار درست در اولین فرصت است.((وجی میترا))
 

در دنیای کسب و کار، ابزار رهبری حقوق و درآمد است. بیشتر پیروان وقتی پای گذران زندگی به میان می آید، از رهبر خود به خوبی پیروی می کنند.((جان ماکسول))

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 2 آذر 1390    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: سخنان جالب درباره كارآفرینی،     | نظرات()