دوستان عزیز در این شکل تامل کنید چون از آن هم مسایل مرتبط با ایده را می توانید در یابید و هم فرآیندی را می بینید که در هر جایی که کار کنید به کارتان می آید. در ادامه شکل ترجمه کلمات آن خواهد آمد .
  Idea = ایده
Support = حمایت
Financing = مالی
Implementation = بکارگیری و کاربرد
Network = شبکه
Knowledge = دانش
Evaluation = ارزیابی
Impact = اثر

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 10 آذر 1392    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: عكس و فیلم كارآفرینی،     | نظرات()