چقد عالی می شود اگر بچه های ایرانی از همان بچگی با کارآفرینی آشنا شوند و در مدارس به آنها مباحث کارآفرینی به شکلی که هم آنها را با کارآفرینی آشنا کند و هم علاقمند به آنان بیان شوند . فیلمهای زندگی کارآفرینان در مدارس پخش شود و حتی بازارچه های کارآفرینی در مدارس ایجاد شود تا بچه ها جنس فروختن را یاد بگیرند .
در اروپا چنین امری اتفاق افتاده است و همانطور که در تصویر می بینید بچه ها در حال فروش محصولشان هستند .

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 17 آذر 1392    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: عكس و فیلم كارآفرینی،     | نظرات()