این نظرسنجی از صاحب نظران اقتصادی کشور انجام شده است و خواسته شده پنج مورد مهمترین را انتخاب کنند و بین آنها نیز رتبه بندی از یک تا پنج نموده و در نهایت نتایج به شکل زیر آمده است :

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 21 آذر 1392    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: اخبار و گزارشات ویژه کارآفرینان،     | نظرات()