کارآفرینان با خواندن این مطلب به سرعت شروع به اقدام نمایید و بقولی بدوید .
نلسون ماندلا چنین میگه :
هر روز صبح در آفریقا آهویی از خواب بیدار می شود که می داند باید از شیری تندتر بدود تا طعمه او نشود و شیری که می داند باید از آهو تندتر بدود تا گرسنه نماند . مهم نیست که شیر باشی یا آهو ، مهم این است که با طلوع آفتاب شروع به دویدن کنی ...

نتیجه گیری با خودتان ...

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 24 بهمن 1392    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: سخنان جالب درباره كارآفرینی،     | نظرات()