نوآفرینان و ایجادکنندگان ثروت ، نه مدیران اند و نه دانشمندان بلکه آنان کارآفرینان هستند .

چارلز هندی کارآفرینان را کیمیاگران تازه می نامد یعنی افرادی که به تولید چیزی از هیچ چیز توانایی دارند آنان ضد طبیعت مبارزه نمی کنند که ضد تسلط و حاکمیت روش مستقر گام بر می دارند .

کارآفرینان با چالش پدید آوردن ثروت تازه خود را سرگرم می سازند .

کارآفرینان به این فکر می کنند که باید سرمایه گذاران را پیوسته شگفت زده کنند .

کارآفرینان تنها به گذشته افتخار نمی کنند و به باد غرور نمی نشینند بلکه دنبال افتخارات تازه هستند و افتخار واقعی آنان در آینده است .

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 19 دی 1390    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: سخنان جالب درباره كارآفرینی،     | نظرات()