"/> "/> آفرینش پویا - مطالب آذر 1391

موضوعاتی برای پایان نامه در ارتباط با کارآفرینی

برای هر یک از موضوعات زیر می توانید یک سازمان یا شررکت را بعنوان مطالعه موردی انتخاب نمایید .

چگونگی انگیزش کارکنان در جهت شناسایی فرصت های کارآفرینانه
نقش پاداش در تقویت روحیه کارآفرینی
نقش یادگیری سازمانی در نوآوری در سازمان
اثرات آزادسازی اقتصاد یا جهانی شدن بر ایجاد کسب و کارهای کوچک
نقش کارآفرینی در رشد و توسعه اقتصادی
نقش رقابت در توسعه کارآفرینی یا گرایش به راه اندازی کسب و کارهای کوچک
چگونگی تاثیر شبکه های اجتماعی در شناسایی فرصت های کارآفرینانه
نقش آموزش در افزایش خلاقیت کارکنان
شناسایی عوامل تاثیر گذار بر رفتار کارآفرینانه کارکنان
جایگاه شبکه (network) در فرآیند کارآفرینی
جایگاه خلاقیت در ارتقا در سازمان
موانع نهادینه کردن خلاقیت در بین کارکنان دانشگاه آزاد یا ...
شناسایی محیط مناسب برای برانگیختن خلاقیت و نوآوری
شناسایی موثرترین رسانه های ترویج و آموزش کارآفرینی
شناسایی زمینه های نوآوری در صنعت گردشگری یا ورزش یا ...
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 12 آذر 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: پایان نامه كارشناسی ارشد،     | نظرات()

موضوعات پایان نامه

این موضوعات نیز شامل حمابت می باشند و می توان آنها را در ارتباط با کارآفرینی بررسی نمود .

موضوعات در حوزه ­رفتار مصرف كننده:

بررسی اثر محرك­های بازاریابی بر روی رفتار مصرف كننده به تفكیك محصول یا صنعت

 بررسی اثر محرك­های محیطی(اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ...) بر روی رفتار مصرف كننده به تفكیك محصول یا صنعت

 بررسی و تعیین میزان تاثیر خدمات پس از فروش بر رضایت و جلب مشتری به تفكیك محصول یا صنعت

 بررسی و رتبه بندی مهمترین علل تمایل مصرف كنندگان داخلی در انتخاب محصولات جایگزین خارجی به تفكیك محصول یا صنعت

 بررسی مهمترین عوامل موثر بر تصمیم گیری مصرف كنندگان در انتخاب محصولات بادوام به تفكیك محصول یا صنعت

 

موضوعات در حوزه بازار:

 تحقیق درباره تدوین و بومی سازی معیار­های بخشبندی و انتخاب بازار­های هدف به تفكیك محصول یا صنعت

 تعیین میزان جذابیت بخش­های مختلف بازار بر اساس نیرو­های رقابتی انتخاب بازار­های به تفكیك محصول یا صنعت

 تعیین عوامل مؤثر در توان رقابتی شركتهابه تفكیك محصول یا صنعت

 بررسی تاثیر و رتبه بندی عوامل محیطی بر برنامه ریزی بازاریابی شركتها به تفكیك محصول یا صنعت

 تخمین و پیشبینی تقاضای بالقوه و اندازه بازار به تفكیك محصول یا صنعت

 بررسی راههای گسترش بازار به تفكیك محصول یا صنعت

 امكان سنجی استراتژی های ورود به بازار به تفكیك محصول یا صنعت

سنجش اثر بخشی استراتژی های ورود به بازار به تفكیك محصول یا صنعت

 بررسی، ترسیم و تحلیل پروفایل بازار و وضعیت رقابت به تفكیك محصول یا صنعت


موضوعات درحوزه محصول:

 شناسایی و رتبه بندی عوامل تمایز محصولات دربازارهای رقابتی به تفكیك محصول یا صنعت

 شناسایی و رتبه بندی عوامل تمایز خدمات دربازارهای رقابتی به تفكیك محصول یا صنعت

 بررسی و تحلیل استراتژی­های برندینگ متناسب با گروه محصول

 امكان سنجی تولید محصولات با برند مشاركتی به تفكیك محصول یا صنعت

 بررسی رابطه میان بسته بندی و رفتار خرید مصرف كنندگان به تفكیك گروه محصول

 شناسایی موانع توسعه و تولید محصولات جدید به تفكیك محصول یا صنعت

 ترسیم نقشه ادراكی برای موضع یابی محصولات و كشف نقاط دنج بازار به تفكیك محصول یا صنعت

 تعیین اثربخشی تست­های متفاوت بازار برای محصولات جدید به تفكیك محصول یا صنعت

 بررسی، تحلیل و رتبه بندی عوامل موثر بر پذیرش محصولات جدید به تفكیك محصول یا صنعت

 


نوشته شده در تاریخ یکشنبه 12 آذر 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: پایان نامه كارشناسی ارشد،     | نظرات()

موضوعاتی برای پایان نامه

این موضوعات از طرف شهرک های صنعتی مورد حمایت قرار میگیرند که دوستان می توانند آنها را بعنوان موضوع پایان نامه خود انتخاب نمایند .

موضوعات در حوزه کارآفرینی :

شناسایی نیازهای آموزشی شاغلین واحدهای صنعتی به تفكیك گروه های صنعتی خصوصا در حوزه مدیریتی و كارشناسی

تدوین پكیج و محتوای دوره های آموزشی در حوزه های مختلف بازار و بازرگانی، مدیریت، بهره وری، فناوری .... براساس نیاز مخاطبین صنعتی

مطالعات تطبیقی در خصوص حمایت از برنامه آموزش شاغلین واحدهای صنعتی در كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و شناسایی مدل های موفق

بررسی و تعیین اثر بخشی دوره های آموزشی برگزار شده ویژه شاغلین واحدهای صنعتی

بررسی و ارائه راهكارهای موثر در افزایش اثر بخشی و بهره وری دوره های آموزشی ویژه شاغلین واحدهای صنعتی در حوزه صنایع كوچك

طرح شناخت فرآیند كار آفرینی و احصاء اجزای آن

مطالعات تطبیقی به منظور مقایسه كارآفرینی در حوزه صنایع كوچك با محوریت رشته های صنعتی كشورهای منتخب

طراحی شاخصهای عملكرد كار آفرینی در حوزه صنایع كوچك

پایش(Monitoring) فرصت های كار آفرینی در حوزه صنایع كوچك

بررسی و تحقیق پیرامون مشكلات، مسائل و موانع توسعه كار آفرینی در حوزه صنایع كوچك

كار آفرینی اینترنتی و حوزه صنایع كوچك

بررسی و مطالعه در زمینه چگونگی ایجاد و توسعه اشتغال در حوزه صنایع كوچك ارایه راه كارهای مناسب در این زمینه

شناسایی و مستند سازی تجارب و الگوهای موفق یا منحصر بفرد كارآفرینی در حوزه صنایع كوچك جهت انتقال تجربیات

بررسی نقش سازمان های حامی كار آفرینی(از قبیل پاركهای علمی و فناوری، انكو باتورها و ...)

شناسایی اولویت های پژوهشی كارآفرینی در حوزه صنایع كوچك

مطالعه و پیشنهاد سازوكارهای لازم به منظور جلوگیری از كاهش فرصتهای شغلی ناشی از اجرای سیاست های مختلف در حوزه صنایع كوچك

شناسایی زمینه های صدور خدمات اعم از مشاوره كارآفرینی به واحدهای صنعتی كوچك

تهیه سند توسعه كار آفرینی در حوزه صنایع كوچك

شناسایی روش های توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی (داخلی و خارجی)در جهت توسعه اشتغال و ایجاد بنگاه های جدید كسب و كار و رفع موانع مربوطه

شناسایی روش های پیام رسانی مستمر در زمینه كار آفرینی، نوآوری و خلاقیت به منظور فرهنگ سازی و ارتقاء اطلاعات عمومی كار آفرینی در حوزه صنایع كوچك

طراحی و برگزاری همایشهای تخصصی با موضوع كار آفرینی در حوزه صنایع كوچك

تدوین نظامنامه ممیزی كار آفرینی در حوزه صنایع كوچك

شناسایی كار آفرینان در حوزه صنایع كوچك

تدوین مدلی به منظور ایجاد شبكه حمایت از كارآفرینی در حوزه صنایع كوچك

طراحی مدل همكاری با مراكز علمی و دانشگاهی در زمینه كارآفرینی

بررسی موانع ساختاری، رفتاری و محیطی كارآفرینی در ایران در حوزه صنایع كوچك

ارائه الگوی كاربردی برای تاسیس مراكز مشاوره فنی، حقوقی، مدیریتی، مالی برای كارآفرینان

بررسی چالش های آموزش كارآفرینی در حوزه صنایع كوچك

بررسی عوامل موُثر بر تصمیم گیری توسط كارآفرینان در حوزه صنایع كوچك

عارضه یابی ارتباط قوانین كار و مقررات مربوطه با فرهنگ كارآفرینی در ایران

مدل ارزیابی بازده سرمایه گذاری در آموزش كارآفرینی

ارائه راهكارهای اجرایی آموزش كارآفرینی و ایجاد پرورشگاههای كارآفرین ( Incubator ) توسط نهادهای اجرایی و آموزشی

طراحی ساختار سرمایه در مؤسسات كوچك و كارآفرین

مدیریت استراتژیك در مؤسسات كوچك و نقش كارآفرین در تدوین استراتژی

طراحی سیستمهای پاداش و حقوق و دستمزد مبتنی بر الزامات كارآفرینی

 

موضوعاتی در حوزه توسعه صنعتی و فناوری :

تحلیل زنجیره ارزش رشته صنعتهای اولویت دار استان و تدوین برنامه جامع ارتقاء آنها ( به صورت متمركز در ستاد طراحی و توسط استانها اجراء می شود)

تهیه نقشه استانی خوشه های صنعتی براساس فرمتی كه توسط سازمان تهیه و در اختیار استانها قرار می گیرد.

طراحی و اجرای شبكه سازی از صنایع كوچك اولویت دار استان در حداقل یك رشته صنعت اولویت دار

مطالعه كامل نیاز سنجی واحدهای صنعتی كوچك استان به خدمات فنی و مهندسی و تدوین بسته جامع ارائه آنها در قالب مركز ارائه دهنده خدمات كسب و كار

اندازه گیری شاخص های كلان اقتصادی صنایع خرد ، كوچك و متوسط استان براسا س فرمت كلی ارائه شده از سوی سازمان

طراحی زنجیره تامین رشته صنعت های اولویت دار استان

طراحی شبكه های توزیع رشته صنعت های اولویت دار استان

مطالعه و ارائه بسته كامل نفوذ فناوریهای نوین در بین صنایع كوچك و متوسط استان

مطالعه و طراحی سیستم لجستیك و پشتیبانی از صنایع كوچك و متوسط استان

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 12 آذر 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: پایان نامه كارشناسی ارشد،     | نظرات()
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic