"/> "/> آفرینش پویا - مطالب پایان نامه كارشناسی ارشد

موضوعاتی برای پایان نامه در ارتباط با کارآفرینی

برای هر یک از موضوعات زیر می توانید یک سازمان یا شررکت را بعنوان مطالعه موردی انتخاب نمایید .

چگونگی انگیزش کارکنان در جهت شناسایی فرصت های کارآفرینانه
نقش پاداش در تقویت روحیه کارآفرینی
نقش یادگیری سازمانی در نوآوری در سازمان
اثرات آزادسازی اقتصاد یا جهانی شدن بر ایجاد کسب و کارهای کوچک
نقش کارآفرینی در رشد و توسعه اقتصادی
نقش رقابت در توسعه کارآفرینی یا گرایش به راه اندازی کسب و کارهای کوچک
چگونگی تاثیر شبکه های اجتماعی در شناسایی فرصت های کارآفرینانه
نقش آموزش در افزایش خلاقیت کارکنان
شناسایی عوامل تاثیر گذار بر رفتار کارآفرینانه کارکنان
جایگاه شبکه (network) در فرآیند کارآفرینی
جایگاه خلاقیت در ارتقا در سازمان
موانع نهادینه کردن خلاقیت در بین کارکنان دانشگاه آزاد یا ...
شناسایی محیط مناسب برای برانگیختن خلاقیت و نوآوری
شناسایی موثرترین رسانه های ترویج و آموزش کارآفرینی
شناسایی زمینه های نوآوری در صنعت گردشگری یا ورزش یا ...
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 12 آذر 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: پایان نامه كارشناسی ارشد،     | نظرات()

موضوعات پایان نامه

این موضوعات نیز شامل حمابت می باشند و می توان آنها را در ارتباط با کارآفرینی بررسی نمود .

موضوعات در حوزه ­رفتار مصرف كننده:

بررسی اثر محرك­های بازاریابی بر روی رفتار مصرف كننده به تفكیك محصول یا صنعت

 بررسی اثر محرك­های محیطی(اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ...) بر روی رفتار مصرف كننده به تفكیك محصول یا صنعت

 بررسی و تعیین میزان تاثیر خدمات پس از فروش بر رضایت و جلب مشتری به تفكیك محصول یا صنعت

 بررسی و رتبه بندی مهمترین علل تمایل مصرف كنندگان داخلی در انتخاب محصولات جایگزین خارجی به تفكیك محصول یا صنعت

 بررسی مهمترین عوامل موثر بر تصمیم گیری مصرف كنندگان در انتخاب محصولات بادوام به تفكیك محصول یا صنعت

 

موضوعات در حوزه بازار:

 تحقیق درباره تدوین و بومی سازی معیار­های بخشبندی و انتخاب بازار­های هدف به تفكیك محصول یا صنعت

 تعیین میزان جذابیت بخش­های مختلف بازار بر اساس نیرو­های رقابتی انتخاب بازار­های به تفكیك محصول یا صنعت

 تعیین عوامل مؤثر در توان رقابتی شركتهابه تفكیك محصول یا صنعت

 بررسی تاثیر و رتبه بندی عوامل محیطی بر برنامه ریزی بازاریابی شركتها به تفكیك محصول یا صنعت

 تخمین و پیشبینی تقاضای بالقوه و اندازه بازار به تفكیك محصول یا صنعت

 بررسی راههای گسترش بازار به تفكیك محصول یا صنعت

 امكان سنجی استراتژی های ورود به بازار به تفكیك محصول یا صنعت

سنجش اثر بخشی استراتژی های ورود به بازار به تفكیك محصول یا صنعت

 بررسی، ترسیم و تحلیل پروفایل بازار و وضعیت رقابت به تفكیك محصول یا صنعت


موضوعات درحوزه محصول:

 شناسایی و رتبه بندی عوامل تمایز محصولات دربازارهای رقابتی به تفكیك محصول یا صنعت

 شناسایی و رتبه بندی عوامل تمایز خدمات دربازارهای رقابتی به تفكیك محصول یا صنعت

 بررسی و تحلیل استراتژی­های برندینگ متناسب با گروه محصول

 امكان سنجی تولید محصولات با برند مشاركتی به تفكیك محصول یا صنعت

 بررسی رابطه میان بسته بندی و رفتار خرید مصرف كنندگان به تفكیك گروه محصول

 شناسایی موانع توسعه و تولید محصولات جدید به تفكیك محصول یا صنعت

 ترسیم نقشه ادراكی برای موضع یابی محصولات و كشف نقاط دنج بازار به تفكیك محصول یا صنعت

 تعیین اثربخشی تست­های متفاوت بازار برای محصولات جدید به تفكیك محصول یا صنعت

 بررسی، تحلیل و رتبه بندی عوامل موثر بر پذیرش محصولات جدید به تفكیك محصول یا صنعت

 


نوشته شده در تاریخ یکشنبه 12 آذر 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: پایان نامه كارشناسی ارشد،     | نظرات()

موضوعاتی برای پایان نامه

این موضوعات از طرف شهرک های صنعتی مورد حمایت قرار میگیرند که دوستان می توانند آنها را بعنوان موضوع پایان نامه خود انتخاب نمایند .

موضوعات در حوزه کارآفرینی :

شناسایی نیازهای آموزشی شاغلین واحدهای صنعتی به تفكیك گروه های صنعتی خصوصا در حوزه مدیریتی و كارشناسی

تدوین پكیج و محتوای دوره های آموزشی در حوزه های مختلف بازار و بازرگانی، مدیریت، بهره وری، فناوری .... براساس نیاز مخاطبین صنعتی

مطالعات تطبیقی در خصوص حمایت از برنامه آموزش شاغلین واحدهای صنعتی در كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و شناسایی مدل های موفق

بررسی و تعیین اثر بخشی دوره های آموزشی برگزار شده ویژه شاغلین واحدهای صنعتی

بررسی و ارائه راهكارهای موثر در افزایش اثر بخشی و بهره وری دوره های آموزشی ویژه شاغلین واحدهای صنعتی در حوزه صنایع كوچك

طرح شناخت فرآیند كار آفرینی و احصاء اجزای آن

مطالعات تطبیقی به منظور مقایسه كارآفرینی در حوزه صنایع كوچك با محوریت رشته های صنعتی كشورهای منتخب

طراحی شاخصهای عملكرد كار آفرینی در حوزه صنایع كوچك

پایش(Monitoring) فرصت های كار آفرینی در حوزه صنایع كوچك

بررسی و تحقیق پیرامون مشكلات، مسائل و موانع توسعه كار آفرینی در حوزه صنایع كوچك

كار آفرینی اینترنتی و حوزه صنایع كوچك

بررسی و مطالعه در زمینه چگونگی ایجاد و توسعه اشتغال در حوزه صنایع كوچك ارایه راه كارهای مناسب در این زمینه

شناسایی و مستند سازی تجارب و الگوهای موفق یا منحصر بفرد كارآفرینی در حوزه صنایع كوچك جهت انتقال تجربیات

بررسی نقش سازمان های حامی كار آفرینی(از قبیل پاركهای علمی و فناوری، انكو باتورها و ...)

شناسایی اولویت های پژوهشی كارآفرینی در حوزه صنایع كوچك

مطالعه و پیشنهاد سازوكارهای لازم به منظور جلوگیری از كاهش فرصتهای شغلی ناشی از اجرای سیاست های مختلف در حوزه صنایع كوچك

شناسایی زمینه های صدور خدمات اعم از مشاوره كارآفرینی به واحدهای صنعتی كوچك

تهیه سند توسعه كار آفرینی در حوزه صنایع كوچك

شناسایی روش های توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی (داخلی و خارجی)در جهت توسعه اشتغال و ایجاد بنگاه های جدید كسب و كار و رفع موانع مربوطه

شناسایی روش های پیام رسانی مستمر در زمینه كار آفرینی، نوآوری و خلاقیت به منظور فرهنگ سازی و ارتقاء اطلاعات عمومی كار آفرینی در حوزه صنایع كوچك

طراحی و برگزاری همایشهای تخصصی با موضوع كار آفرینی در حوزه صنایع كوچك

تدوین نظامنامه ممیزی كار آفرینی در حوزه صنایع كوچك

شناسایی كار آفرینان در حوزه صنایع كوچك

تدوین مدلی به منظور ایجاد شبكه حمایت از كارآفرینی در حوزه صنایع كوچك

طراحی مدل همكاری با مراكز علمی و دانشگاهی در زمینه كارآفرینی

بررسی موانع ساختاری، رفتاری و محیطی كارآفرینی در ایران در حوزه صنایع كوچك

ارائه الگوی كاربردی برای تاسیس مراكز مشاوره فنی، حقوقی، مدیریتی، مالی برای كارآفرینان

بررسی چالش های آموزش كارآفرینی در حوزه صنایع كوچك

بررسی عوامل موُثر بر تصمیم گیری توسط كارآفرینان در حوزه صنایع كوچك

عارضه یابی ارتباط قوانین كار و مقررات مربوطه با فرهنگ كارآفرینی در ایران

مدل ارزیابی بازده سرمایه گذاری در آموزش كارآفرینی

ارائه راهكارهای اجرایی آموزش كارآفرینی و ایجاد پرورشگاههای كارآفرین ( Incubator ) توسط نهادهای اجرایی و آموزشی

طراحی ساختار سرمایه در مؤسسات كوچك و كارآفرین

مدیریت استراتژیك در مؤسسات كوچك و نقش كارآفرین در تدوین استراتژی

طراحی سیستمهای پاداش و حقوق و دستمزد مبتنی بر الزامات كارآفرینی

 

موضوعاتی در حوزه توسعه صنعتی و فناوری :

تحلیل زنجیره ارزش رشته صنعتهای اولویت دار استان و تدوین برنامه جامع ارتقاء آنها ( به صورت متمركز در ستاد طراحی و توسط استانها اجراء می شود)

تهیه نقشه استانی خوشه های صنعتی براساس فرمتی كه توسط سازمان تهیه و در اختیار استانها قرار می گیرد.

طراحی و اجرای شبكه سازی از صنایع كوچك اولویت دار استان در حداقل یك رشته صنعت اولویت دار

مطالعه كامل نیاز سنجی واحدهای صنعتی كوچك استان به خدمات فنی و مهندسی و تدوین بسته جامع ارائه آنها در قالب مركز ارائه دهنده خدمات كسب و كار

اندازه گیری شاخص های كلان اقتصادی صنایع خرد ، كوچك و متوسط استان براسا س فرمت كلی ارائه شده از سوی سازمان

طراحی زنجیره تامین رشته صنعت های اولویت دار استان

طراحی شبكه های توزیع رشته صنعت های اولویت دار استان

مطالعه و ارائه بسته كامل نفوذ فناوریهای نوین در بین صنایع كوچك و متوسط استان

مطالعه و طراحی سیستم لجستیك و پشتیبانی از صنایع كوچك و متوسط استان

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 12 آذر 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: پایان نامه كارشناسی ارشد،     | نظرات()

توصیه های مهم جلسه دفاع پایان نامه

حداکثر زمان برای ارائه سمینار خود را از رئیس جلسه سوال کنید. توجه داشته باشید كه در حدود 2 الی 3 دقیقه (حداكثر 5 دقیقه) به لزوم انجام تحقیق و تاریخچه تحقیقات انجام شده قبلی در زمینه كار خود بپردازید (حداكثر 3 اسلاید) و باقیمانده زمان را به توضیح در مورد روش كار خودتان و یافته‌هایتان بپردازید.نتیجه گیری و بحث در مورد یافته‌های شما مهمترین قسمت پایان نامه است كه همگی مایل به شنیدن آن هستند.

 صفحه اول پاور پوینت، صفحه عنوان باشد و قبل از شروع جلسه در حال نمایش باشد تا حاضرین با عنوان، محقق، استاد راهنما و سایر مطالب سمینار بیشتر آشنا شوند. در صورتی که برای شما امکان دارد، بهتر است از رایانه خودتان استفاده کنید تا مشکلات عدم تطبیق فونت و نرم افزار برای شما پیش نیاید. در این حالت می‌توانید در متون فارسی از فونت‌های زیبایی که موجود است بجای فونت پیش‌فرض ویندوز استفاده کنید. در صورتی که امکان استفاده از رایانه خودتان میسر نیست، حتماً چند ساعت قبل این کنترل‌ها را با رایانه محل سمینار کنترل کنید.
 در شروع سمینار خودتان را معرفی کنید و ذکر کنید که موضوع تحقیق شما چیست و زیر نظر کدام یک از استادان انجام شده است.
از نمایش فهرست مطالب (مانند آنچه در اصل پایان نامه آمده است) خودداری کنید.
  در تهیه فایل ارائه از فونت و رنگ مناسب استفاده کنید.
 از درج فقط متن در اسلایدها خودداری شود و حتما از شکل نیز استفاده کنید.
 تلفظ صحیح اسامی را قبلا کنترل کنید.
  در اسلاید‌های خود فقط عنوان مطالب را ذکر کنید و از درج متن کامل آنچه قصد دارید بیان کنید خودداری کنید.
مطالب را از حفظ بیان کنید نه از روی متن. تماس چشمی و زبان بدن را فراموش نکنید. تن صدای خود را متناسب با محتوای سخنان خود تغییر دهید.
 از نشانگر لیزری برای اشاره به متن استفاده کنید.
به شیوه‌ای صحبت کنید که شنوندگان بدانند در کدام یک از مراحل سخنرانی هستید و به عبارتی در هر لحظه مشخص باشد که چند درصد سخنرانی گذشته است.
  طوری سمینار خود را خاتمه دهید که برای حاضرین غیر منتظره نباشد. در پایان نیز از داوران، استادان سایر  شرکت کنندگان تشکر کنید

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 4 خرداد 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: پایان نامه كارشناسی ارشد،     | نظرات()

جلسه دفاعیه پایان نامه

1-  برای جلسه دفاع در زمان مقرر حضور  اساتید راهنما ، مشاور ، داور ، مدیر گروه و  دانشجو الزامی است . البته لازم بذکر است که زمان و مکان جلسه دفاع باید در تابلو اعلانات به دید عموم گذاشته شود تا دانشجویان  گروه مزبور در جلسه  دفاعیه حاضر و با نحوه دفاع آشنا  گردند.

2-  دانشجو بمدت 20 دقیقه فرصت دارد از عنوان و پایان نامه خود دفاع نماید .( در حد معرفی خود و روش پژوهشی و نو بودن موضوع وابتکاراتی که برای به ثمر نشاندن این کار انجام داده است . )

3-  پس از دفاعیه استاد داور حق دارد ایرادات خود از پایان نامه را بیان دارد .و بدنبال آن دانشجو باید از طرح خود دفاع نماید  . اگر پرسش و پاسخها قانع کننده باشد ، آنوقت استاد راهنما و مشاور میتوانند از طرح و دانشجو دفاع نمایند و مطالبی در رابطه با اهمیت طرح و کار انجام شده دانشجو بیان دارند. ( البته ممکن است سیستم پرسش و پاسخ در جلسه دفاع بحسب موارد  قدری متفاوت اجراء گردد.)

4- بدنبال این مطالب استاد راهنما  و مشاور و داور پس از شور هر کدام نمرات خود را در برگه جدا گانه وارد میکنند. نمرات داده شده بر اساس ضوابط (و بارم بندی مناسب طراحی) با هم جمع میگردد و تقسیم بر سه میشود که همان نمره پایان نامه  محسوب میگردد .

5- نمره 18 تا 20 با عنوان عالی ، نمره 16 و 17 با عنوان خوب ، نمره 14 و 15 متوسط و پائین تر از آن ضعیف و مردود است . 

6- پس ازپشت سر گذاشتن مراحل  بالا دانشجو میتواند به پذیرائی از حضار اقدام نماید هرچند این کار الزامی نمی باشد .

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 2 خرداد 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: پایان نامه كارشناسی ارشد،     | نظرات()

توصیه هایی ضروری در تهیه پایان نامه

هفته‌ای یک بار استاد راهنمای خود را ملاقات کنید و گزارش پیشرفت ارائه کنید. بر اساس قانون، دانشجو موظف است هر دو ماه یك گزارش پیشرفت كار نیز به دانشكده ارائه كند.( البته این زمانها در هر دانشگاه می تواند متفاوت باشد)

وقت زیادی بر روی مطالعه سابقه تحقیق قرار دهید. این کار به شما کمک می‌کند تا راه خود را بهتر انتخاب کنید، از تجربه دیگران بهره ببرید و از دوباره کاری پرهیز کنید. برای این منظور در کتابها، مقالات چاپ شده در مجلات، مقالات چاپ شده در مجموعه مقالات کنفرانس، گزارش‌های تحقیق و . . . جستجو کنید.

تمام مطالبی را که تهیه می‌کنید شماره گذاری کنید تا بعدا در فهرست مطالب از آن کمک بگیرید. در هنگام تهیه گزارش نهایی باید مرجع تمامی شکل‌ها، جدول‌ها، نمودارها و مطالب خاص را در همان محل ذکر کنید و در فهرست مطالبی که در انتهای گزارش آورده‌اید منابع را با فرمت مصوب دانشگاه لیست کنید. مقالات تهیه شده را به استاد راهنمای خود ارائه دهید و نظر ایشان را در بهبود روند مطالعه تاریخچه جویا شوید.

در اولین زمان ممکن فصل‌بندی پروژه خود را به استاد راهنما پیشنهاد و پس از انجام اصلاحات مکتوب کنید. این کار به انجام تحقیق شما نظم و انضباط می‌دهد.

 برای اثبات صحت آنچه در تحقیق خود به آن می‌رسید فکری بکنید. چرا که باید نتایج تحقیق خود را با داده‌های واقعی و یا یک مدل بجز مدل خود مقایسه کنید.

چند کتاب در مورد شیوه نگارش و ادبیات گزارش نویسی مطالعه کنید. رعایت موارد دستوری نگارش پایان نامه را دست کم نگیرید.

در تایپ گزارش خود نکات تایپ را رعایت کنید. این نکات در هیچ مدرسه و یا دانشگاهی تدریس نمی‌شود! اما شما باید از آن اطلاع داشته باشید

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 2 خرداد 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: پایان نامه كارشناسی ارشد،     | نظرات()

چكیده پایان نامه

چکیده (خلاصه فارسی) باید به صورت ممتد (بدون پاراگراف) نوشته شود و شامل حداقل 150 و حداکثر 500 کلمه باشد. در چکیده باید موضوع، هدف، روش ها، نتایج و نتیجه­گیری در کلی­ترین شکل خود ارائه گردند. چکیده به زبان انگلیسی( Abstract)، باید ترجمه چکیده فارسی باشد و درانتهای پایان نامه آورده شود. ذکرعنوان پایان نامه در بالای متن و نام دانشجو به عنوان نگارنده در انتهای متن چکیده انگلیسی( (Abstract الزامی است.


نوشته شده در تاریخ سه شنبه 2 خرداد 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: پایان نامه كارشناسی ارشد،     | نظرات()

بخش های پایان نامه و ترتیب آن

پایان نامه های ارائه شده به اغلب دانشگاهها باید حاوی بخش های نامبرده زیر باشد. این بخش ها بایستی به ترتیب ذکر شده، در زیر تنظیم و تهیه شده  باشند.

v       صفحه بسم الله (اختیاری)

v       صفحه عنوان (پیوست 1)

v       صفحه تصویب نامه توسط هیات داوران (فرم پیوست 3 با امضای اصل هیات داوران مورد قبول است)

v       صفحه اهدا یا تقدیم (اختیاری)

v       پیشگفتار (اختیاری)

v       صفحه تقدیر و تشکر (اختیاری)

v       چکیده فارسی (حداکثر 300 واژه به همراه 4 تا 7 کلیدواژه)

v       فهرست مطالب: شامل عناوین اصلی و فرعی فصل ها، عنوان کتابنامه (فهرست مأخذ) و عناوین پیوست ها

v       فهرست جدول ها (در صورت وجود)

v       فهرست شکل ها (در صورت وجود)

v       فهرست علایم و اختصارات (در صورت وجود)

v       متن اصلی

v       منابع و مأخذ

v       واژه نامه (اختیاری)

v       پیوست ها (در صورت وجود)

v       چکیده لاتین (Abstract ) به همراه کلیدواژه های لاتین

v       صفحه عنوان انگلیسی (پیوست 2)

نوشته شده در تاریخ جمعه 29 اردیبهشت 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: پایان نامه كارشناسی ارشد،     | نظرات()

شیوه و نحوه نگارش پایان نامه

1. کاغذ و چاپ : کلیه قسمتهای پایان نامه باید روی کاغذ سفید مرغوب تایپ گردد. ابعاد کاغذ 7/29*21 (کاغذ A4 ) می باشد. تمامی متن ها روی کاغذ یک رو تایپ می شود. نوع قلم مورد استفاده در تمامی متن یکنواخت و برای مثال با فونت نازنین (Nazanin) یا لوتوس (Lotus) می باشد. اندازه فونتها در سرفصلها، زیربخش ها و متن اصلی رعایت شود.

2. فاصله گذاری و حاشیه بندی : فاصله سطرها در تمامی پایان نامه برابر 5/1 سانتی متر است، اما فاصله سطرها در چکیده برابر 1 سانتی متر معادل single در ورد می باشد. حاشیه سمت راست و بالا مساوی 3 سانتی متر و حاشیه سمت چپ و پایین برابر 5/2 سانتی متر می باشد. این حاشیه ها باید در سرتاسر پایان نامه رعایت شود. در صورتی که در برخی موارد اندازه شکل ها یا جدول ها بزرگتر از فضای داخل حاشیه ها باشد، با کوچک کردن آنها و یا با استفاده از کاغذ A3 (بصورت تاخورده) حاشیه رعایت می گردد.

3. شماره گذاری : شماره صفحات آغازین (از اول پایان نامه تا اول متن اصلی) با عدد و به حروف مانند: پنج، شش، ...(اولین صفحه یعنی صفحه عنوان بدون شماره تایپ می گردد) یا با حروف ابجد نوشته می شوند. تمامی صفحات متن اصلی که از مقدمه یا فصل نخست شروع می شود، باید شماره گذاری شوند. شماره گذاری صفحات شامل صفحه های محتوی شکل، جدول، منابع و پیوست نیز می گردد.

     شماره صفحه در پایین و در وسط قرار می گیرد. فاصله شماره صفحه در حدود 5/1 سانتی متر از لبه پایین است.

     بخش ها و زیربخش ها به عدد شماره گذاری می شوند، بطوری که شماره فصل در سمت راست و شماره بخش بعد از آن آورده شود مانند:

3-2-4. بیان کننده زیربخش 4 از بخش 2 از فصل 3 است. 

3-2-4-1. بیان کننده زیربخش 1 از بخش 4 از بخش 2 از فصل 3 است.

4. جدول ها و شکل ها : تمامی شکل ها (تصویرها، نمودارها، منحنی ها) و جدول ها باید با کیفیت مناسب تهیه شوند. به گونه ای که کپی تهیه شده از آنها از وضوح کافی برخوردار باشد. تمامی شکل ها و جدول ها باید به ترتیب ظهور در هر فصل شماره گذاری شوند، مثلأ برای جدول های فصل 2، جدول 2-1 و 2-2 و…، برای جدول های فصل 3، جدول 3-1 و 3-2 و …ذکر شود. عنوان جدول ها در بالای آنها و عنوان شکل ها در زیر آنها ذکر می گردد. چنانچه جدول یا شکلی از مرجعی آورده شده است، مرجع در عنوان جدول یا شکل ذکر می گردد. همچنین لازم است به کلیه شکل ها و جدول ها در متن ارجاع شده باشد.

5. پانویس یا زیرنویس : در صورتی که یک عبارت یا واژه نیاز به توضیح خاصی داشته باشد، توضیح را می توان بصورت زیرنویس در همان صفحه ارائه نمود. در این صورت عبارت یا واژه توسط شماره ای که بصورت کوچک در بالا و سمت چپ آن تایپ می شود و در زیرنویس، توضیح مربوط به آن شماره ارائه می شود. قلم مورد استفاده در زیرنویس می تواند با قلم متن اصلی متفاوت باشد.

6. درج لغات لاتین در متن فارسی : همه نام های لاتین در متن به خط فارسی و در پانویس به لاتین (یا به خط اصلی) با فونت Times New Roman نوشته می شود.

7. نحوه ارجاع در متن و فهرست منابع و مأخذ : لازم است در متن به کلیه منابعی که مورد استفاده قرار می گیرد، اشاره شود. چنانچه در داخل متن از یک منبع مطلبی نقل شود، بلافاصله پس از خاتمه جمله کروشه ای باز می شود و مرجع ذکر می گردد. نحوه ارجاع در متن به یکی از دو روش زیر می باشد:

· مراجع به ترتیبی که در متن میآیند شماره گذاری می شوند. در این روش مراجع به ترتیب شماره در فهرست منابع و مأخذ ذکر خواهد شد.         

· ذکر منبع با ارجاع به نام نویسنده و سال انتشار آن می باشد. برای مثال: (Taylor, 2005)، در این روش،  مراجع به ترتیب حروف الفبای نام نویسنده در فهرست منابع ذکر می گردد.

در صورت استفاده از هر یک از دو روش، لازم است که جزئیات و شیوه ذکر منبع در متن و در فهرست مراجع منطبق بر یکی از شیوه های معروف و شناخته شده باشد.

8. مشخصات جلد پایان نامه:

- جنس جلد از مقوا با ضخامت 2 تا 3 میلیمتر با روکش چرم مصنوعی (گالینگور) می باشد .

- رنگ جلد در برخی موارد به دلخواه و در برخی موارد با توجه به گرایش و رشته و دانشگاه انتخاب می شوند.

- قطع جلد نیم سانتی متر بزرگتر از قطع کاغذ است.

- نوشته های روی جلد بصورت زرکوب چاپ میگردد.

- در قسمت عطف، عنوان پایان نامه، نام نویسنده و سال نوشته و زرکوب می شود.

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 28 اردیبهشت 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: پایان نامه كارشناسی ارشد،     | نظرات()

مراحل نهایی تا تحویل پایان نامه

1- پس از اتمام جلسه دفاعیه دانشجو موظف است نسخه های پایان نامه را جمع آوری نماید و به تذکرات اصلاحی کاملا توجه و عنایت نموده تا پایان نامه او بنحو احسن مرتب و منظم گردد .

2- بدنبال انجام اصلاحات و رفع ایرادات دانشجو موظف است هفت نسخه از پایان نا مه را آماده و جلد نماید .باید توجه داشت که رنگ جلد با توجه به گروه درسی دانشجو باید انتخاب شود . روی جلد بصورت فارسی و پشت جلد بصورت ترجمه انگلیسی خواهد بود .و تذکرات دیگر با اشراف مدیر گروه به انجام خواهد رسید .

3-  دانشجو موظف است از پایان نامه هشت نسخه تهیه نماید که سه تا را به اساتید راهنما و مشاور و داور تحویل داده وبر اسا س فرمها امضاء میگرد و سه نسخه را نیز به واحد پژوهشی و  کتابخانه و یکی را به گروه کارشناسی ارشد تحویل میدهد و یک نسخه نیز برای خود دانشجو میباشد .

4- همچنین دانشجو موظف است سه نسخه از پایان نامه را بصورت سی دی و پی دی اف به واحد پژوهشی و مدیر گروه تحویل نماید .

5-  مدت زمان اصلاح پایان نامه و جلد گرفتن آن نباید بیش از یک ماه طول بکشد .

6-  پس از طی مراحل قانونی و تحویل پایان نامه و گرفتن امضاء از اساتید راهنما و مشا ور و مدیر گروه و پر کردن فرمهای مربوطه ، دانشجو میتواند برای تصفیه حساب اقدام نماید .و فارغ التحصیل گردد .

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 25 اردیبهشت 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: پایان نامه كارشناسی ارشد،     | نظرات()

مراحل اخذ پایان نامه

انتخاب موضوع در زمینه تخصصی.

اخذ فرم پروپوزال ( طرح پژوهشی پایان نامه )

تعیین استاد راهنما ، تکمیل پروپوزال و تعیین استاد مشاور با نظر استاد راهنما و تحویل به مدیر گروه با هماهنگی اولیه مدیر گروه.

تعیین عدم تکراری بودن موضوع (عنوان) پروپوزال در واحد با پرسش و اخذ مجوز از بخش پژوهشی تحصیلات تکمیلی

مطرح نمودن طرح پیشنهادی در شورای تخصصی گروه و تصویب طرح

ارسال عنوان پروپوزال به ایران داک جهت دریافت تاییدیه رسمی عدم وجود مدرک از طریق تحصیلات تکمیلی واحد و ثبت عنوان طرح در سایت ایران داک.( البته این امر در هر دانشگاهی متفاوت است)

ارائه فرم طرح پیشنهادی تصویب شده در گروه به همراه دو نسخه فرم الف تایپ شده با امضای اساتید راهنما ، مشاور و مدیر گروه به معاونت پژوهشی واحد و دریافت تایید مربوطه [ دفاع از پایان نامه حداقل 6 ماه پس از تصویب نهایی پروپوزال امکان پذیر می باشد.]

ارائه پروپوزال و فرم ها  به دفتر پژوهش تحصیلات تکمیلی جهت قرار گرفتن در نوبت کد گیری

انجام طرح، زیر نظر اساتید راهنما و مشاور

تحویل نسخ تایپ شده پایان نامه به اساتید راهنما و مشاور

تایید قابل دفاع بودن پایان نامه توسط اساتید راهنما و مشاور

ارائه فرم برگزاری جلسه دفاعیه

استاد داور با هماهنگی میان مدیر گروه و تحصیلات تکمیلی تعیین می گردد

مدیر گروه تاریخ دفاع را با هماهنگی اساتید راهنما، مشاور و داور و اطلاع قبلی تحصیلات تکمیلی تعیین می نماید.

برگزاری جلسه دفاع و تنظیم صورتجلسه دفاع  

  می بایست دو نسخه تحویل دفتر پژوهش تحصیلات تکمیلی، یک نسخه کتابخانه مرجع ، یک نسخه استاد راهنما، یک نسخه استاد مشاور و یک نسخه تحویل گروه گردد.

نوشته شده در تاریخ شنبه 23 اردیبهشت 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: پایان نامه كارشناسی ارشد،     | نظرات()

توصیه هایی برای شروع اخذ پایان نامه

·         موضوع پایان نامه خود را با توجه به معیارهایی مانند نیاز جامعه، در اختیار داشتن امکانات تحقیق نظری و عملی، داشتن دانش و علاقه در زمینه مورد نظر، آینده شغلی و مواردی از این قبیل انتخاب کنید و سعی کنید موضوع پایان نامه شما در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتر تغییر زیادی نداشته باشد.

·         سابقه تحقیق را بررسی کنید. ببینید آیا قبلا کسی در زمینه مورد نظر تحقیق انجام داده‌است یا خیر؟ برای این مورد لازم است تعداد زیادی مقاله از مجلات معتبر، مقاله از کنفرانس، کتاب، گزارش تحقیق و مواردی از این قبیل را شناسایی کرده باشید و یک نسخه از آنها را به همراه یک جمع‌بندی برای خود حفظ کرده باشید.
·         
یکی از استادان که در زمینه مورد نظر از تخصص کافی برخورداراند را به عنوان استاد راهنما انتخاب کرده و پروپوزال خود را با ایشان درمیان بگذارید. در این جلسه بجز فرم کامل شده پیشنهادیه لازم است تا سابقه تحقیق را بطور کامل نزد ایشان ارائه کنید. همچنین اطمینان حاصل كنید كه از نظر ظرفیت اخذ دانشجو ایشان بتوانند شما را بعنوان دانشجوی خود قبول كنند.

·         
عنوان پایان نامه خود را طوری انتخاب کنید که کوتاه بوده اما بخوبی بیان کند که چه کاری را می‌خواهید انجام دهید. زمان و مکان نیز در آن آمده باشد. از ذكر عبارت‌هایی مانند بررسی، ارائه و ارزیابی در ابتدای عنوان خودداری نمایید.

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 17 اردیبهشت 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: پایان نامه كارشناسی ارشد،     | نظرات()

شرح روی جلد پایان نامه

-1 آرم دانشگاه (حدودأ درابعاد cm 4×3) در بالای صفحه

 2- عبارت « دانشگاه  »

 3- نام واحد دانشگاهی (واحد....)

 4- نام دانشکده (دانشکده مربوطه) و نام گروه آموزشی

 5- عبارت « پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M. A. یا M. Sc.  (M. A. برای رشته های علوم انسانی و M. Sc.  برای رشته های غیرعلوم انسانی)

 6- کلمه « گرایش » و ذکر نام گرایش تحصیلی

 7- کلمه « عنوان » و ذکر عنوان پایان نامه

 8- عبارت « استاد راهنما » و ذکر نام استاد راهنما

 9- عبارت « استاد یا استادان مشاور » و ذکر نام استاد یا استادان مشاور

 10- کلمه « نگارش » و ذکر نام نگارنده

 11- در آخر، تاریخ برحسب فصل یا ماه مربوطه همراه با سال نوشته شود

طرح انگلیسی پشت جلد باید مطابق طرح فارسی باشد. عبارت Supervisorبرای عنوان استاد راهنما و عبارت Advisor  برای عنوان استاد مشاور پیشنهاد می گردد .

تمام مندرجات روی جلد نسبت به دو طرف چپ و راست باید کاملأ در وسط قرار گیرند.

نوشته شده در تاریخ جمعه 15 اردیبهشت 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: پایان نامه كارشناسی ارشد،     | نظرات()

نحوه شماره گذاری در پایان نامه

1- شماره گذاری صفحات:  شماره گذاری صفحات فرعی ( صفحات ابتدایی پایان نامه ) با حروف ابجد می­باشد. اولین صفحه پس ازجلد و صفحه سفید ( آستر بدرقه )، بسم ا... الرحمن الرحیم می باشد و با شماره صفحه فرعی « الف » شماره گذاری می­شود. کلیه مندرجات روی جلد با همان ترتیب، فاصله­ها و فونت­های روی جلد در صفحه « ب » قرار می­گیرند. صفحه « ج » به سپاسگزاری اختصاص دارد. صفحه « د » مربوط به « تقدیم به » می باشد ( در صورت تمایل ). صفحات بعدی ( ه، و، ز، ح، ط، ی، ....) به فهرست مطالب اختصاص دارند. فهرست مطالب شامل چکیده، فصلها و عنوان فصلها، بخشها و عنوان بخشها و همچنین زیربخشها و فهرست منابع می­باشد. لازم است شماره صفحه در مقابل هر یک ازعناوین فهرست قید شود. درصورت نیاز، بعد از فهرست مطالب، به ترتیب فهرست جدول ها، فهرست نمودارها، فهرست شکل ها و فهرست نقشه ها تنظیم شود.

شماره گذاری صفحات اصلی با اعداد فارسی انجام می­شود. اولین صفحه اصلی، چکیده ( یا خلاصه فارسی ) است که با شماره 1 مشخص می­شود و شماره گذاری  بقیه صفحات  پایان نامه (5،4،3،2،....) تا به آخر ادامه پیدا می کند. 

2- شماره گذاری موضوع­ها: موضوع­های اصلی پایان نامه معمولأ شامل چند فصل است و هر فصل نیز به چند بخش تقسیم می گردد و هر بخش نیز ممکن است شامل چند زیربخش باشد. هر یک از بخشهای هر فصل با دو شماره که با خط تیره از یکدیگر جدا می­شوند، مشحص می گردند ( مثلأ 2-4 یعنی فصل دوم، بخش چهارم ). عدد سمت راست بیانگر شماره فصل و عدد سمت چپ بیانگر شماره بخش مورد نظر می باشد. شماره هر زیر بخش در سمت چپ شماره مذکور قرار می گیرد. مثلأ:  2-4-3 یعنی فصل دوم، بخش چهارم ، زیر بخش سوم.

3- شماره گذاری و عنوان جدول­ها، نمودارها، شکل­ها و نقشه­ها: جدول­ها، نمودارها، شکل­ها و نقشه­ها با دو شماره که با خط تیره از یکدیگر جدا می­شوند، مشخص می گردند. مثلأ پنجمین شکل و یا پنجمین جدول در فصل سوم به صورت ( شکل3-5 ) و یا ( جدول 3-5 ) نوشته می شود. ضمنأ عنوان شکل ها و نمودارها و نقشه ها باید در پایین آنها و عنوان جدول ها در بالای آنها آورده شود.

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 14 اردیبهشت 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: پایان نامه كارشناسی ارشد،     | نظرات()

معرفی منابع پایان نامه

فهرست منابع مورد استفاده باید در آخر پایان نامه آورده شود. ابتدا منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی ذکر گردند.

فهرست منابع را می توان به دو شکل تنظیم نمود: 

1 - ترتیب شماره گذاری منابع به ترتیب استفاده از آنها در متن پایان نامه باشد و هر منبع در متن پایان نامه با شماره مربوطه در داخل پرانتزمشخص شود. 

2 - منابع به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی نویسندگان مرتب شوند و به صورت پیوسته شماره گذاری گردند. در این حالت، ارائه منبع در متن پایان نامه با ذکر نام خانوادگی نویسنده و سال انتشار منبع در داخل پرانتز صورت می گیرد. در منابع با بیشتر از دو نویسنده، نام نویسنده اول و کلمه « همکاران » (درمورد منابع فارسی) و یا et al. (در مورد منابع انگلیسی) نوشته شود. مثلأ: (سلاجقه و همکاران، 1384) و  .(Hunt et al., 1996)از ذکر واژه های (همکاران یا et al. ) در فهرست منابع که درانتهای پایان نامه آورده می شود، خودداری گردد.

برای معرفی منابع به صورت زیر عمل شود:

کتاب: نام خانوادگی مؤلف، حرف اول نام مؤلف (یا مؤلفان)، سال انتشار اثر، عنوان کتاب (با خط ایتالیک)، نام و نام خانوادگی مترجم (یا مترجمان)، نوبت چاپ، نام ناشر، محل نشر، شماره صفحه یا صفحاتی که مطلب مورد نظر از آن استخراج شده است.

مثال:  سرمد، ز.،1376، روش های تحقیق در علوم رفتاری، چاپ اول، انتشارات آگاه، تهران، ص 136.

Hunt, R. and Folk, A. L., 1992, Plant Growth Curve, Edward Arnold Pub., London, pp. 248-262.

مقاله: نام خانوادگی، حرف اول نام مؤلف (یا مؤلفان)، سال انتشار، عنوان مقاله، نام مجله (با خط ایتالیک)، شماره جلد، شماره صفحات.

مثال: سعادت، ح. و مهرابی، ع.، 1372، روشهای عملی مشارکت مردم در برنامه ریزی و مدیریت حوزه های آبخیز،نشریه جهاد، شماره 163، صفحات 37-32.

        Lawrence, B., Fehr, D. and Gijbelst, M., 1995, Progress in essential oils, J. Essent. Oil Res.4: 376-380.

 

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 10 اردیبهشت 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: پایان نامه كارشناسی ارشد،     | نظرات()

آیین نامه کارشناسی ارشد در ارتباط با پایان نامه

ماده 15 : تهیه پایان نامه ، آخرین بخش دوره كارشناسی ارشد است كه طی آن دانشجو موظف است ، در یك زمینه مربوط به رشته تحصیلی خود ، زیر نظر استاد راهنما ، به تحقیق بپردازد.

ماده 16 : استاد راهنما با پیشنهاد دانشجو و موافقت استاد و تایید كمیته تحصیلات تكمیلی ، از اعضای هیات علمی مؤسسه یا خارج از مؤسسه با حداقل مرتبه استادیاری تعیین می گردد.
تبصره یک :چنانچه استاد راهنما ، خارج از مؤسسه آموزش عالی انتخاب شود به جای شرط استادیاری داشتن مدرك دكتری الزامی است.
تبصره دو : در رشته هایی كه استادیار به تعداد كافی وجود ندارد ، استاد راهنما را می توان با تایید كمیته تحصیلات تكمیلی از بین مربیان برجسته مؤسسه و دارای حداقل 10 سال سابقه كار مفید آموزشی و پژوهشی انتخاب كرد.

ماده 17 : دانشجو موظف است پس از پایان نیمسال اول و قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد راهنما انتخاب كند.موضوع پایان نامه پس از تایید كمیته تحصیلات تكمیلی قطعیت می یابد.

ماده 18 : استاد مشاور به پیشنهاد استاد راهنما و پس از تایید كمیته تحصیلات تكمیلی از بین اعضای هیات علمی یا متخصصان و محققان مربوط انتخاب می شود.

ماده 19 : ارزشیابی پایان نامه در جلسه دفاعیه توسط هیات داوران ، متشكل از استاد راهنما ، استاد مشاور و حداقل یك نفر نماینده كمیته تحصیلات تكمیلی و دو نفر از بین اعضای هیات علمی یا متخصصان و محققان داخل یا خارج مؤسسه صورت می گیرد.

ماده 20 : پایان نامه توسط هیات داوران در پنج درجه ارزشیابی شده و به هر درجه نمره ای تعلق می گیرد و این نمره در میانگین كل نمرات دانشجو محاسبه می شود.
نمره از 18 تا 20 : عالی
نمره از 16 تا 18 : بسیار خوب
نمره از 14 تا 16 : خوب
نمره از 12 تا 14 : قابل قبول
نمره كمتر از 12 : غیر قابل قبول

ماده 21 : دانشجو پس از انتخاب پایان نامه ، تا زمانی كه آنرا به پایان نرسانده موظف است بر اساس تقویم دانشگاهی در نیمسال (های)بعد نیز برای آن ثبت نام نماید. چنانچه در مواردی ، پایان نامه از سوی دانشجو ارائه شده ، لیكن بعللی دفاع از آن از طرف استاد راهنمای مربوط ، گروه آموزشی و یا واحد دانشگاهی ذیربط ، با تاخیر انجام پذیرد و یا به نیمسال بعد موكول گردد ، نیاز به ثبت نام مجدد از سوی دانشجو نمی باشد. در این حال نمره پایان نامه در آخرین نیمسال تحصیلی ، وارد كارنامه دانشجو می شود ودر میانگین نمرات او منظور خواهد شد.

ماده 22 : در صورتی كه پایان نامه ، از نظر هیات داوران، غیر قابل قبول تشخیص داده شود ، دانشجو می تواند در مدتی كه از حداكثر مدت مجاز تحصیل وی تجاوز نكند ، پایان نامه خود را كامل و باردیگر درزمانی كه هیات داوران تعیین می كنند از آن دفاع نماید. دانشجویانی كه در فرصت تعیین شده نتوانند از پایان نامه خود با موفقیت دفاع كنند از تحصیل محروم شده و مدركی دریافت نمی كند.
تبصره : اعطای گواهی گذراندن واحد های درسی دوره به دانشجویی كه به هر دلیل از ادامه تحصیل باز می ماند، حسب درخواست دانشجو بلا مانع است.

نوشته شده در تاریخ شنبه 9 اردیبهشت 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: پایان نامه كارشناسی ارشد،     | نظرات()

موضوعاتی مناسب برای تحقیق و پژوهش در زمینه كارآفرینی

در این مطلب فهرستی از موضوعاتی كه بسیار مناسب برای تحقیق و پژوهش و نگارش پایان نامه می باشند درج شده است امیدواریم مفید باشد و با گسترش تحقیق در این زمینه ها به گسترش كارآفرینی در كشور كمك نماییم . دوستان اگر موضوعاتی علاوه بر موضوعات زیر مد نظرشان بود ما را در تكمیل این فهرست یاری نمایند .

تكنولوژی اطلاعات :

نقش تكنولوژی اطلاعات و اینترنت در توسعه فرصتهای كارآفرینی - فرایند انتقال تكنولوژی و فرایند نوآوری در شركتهای كارآفرین - بررسی استفاده از تكنولوژی اطلاعات در كارآفرینی در ایران - طراحی سیستم اطلاعات كارآفرینی در صنعت و خدمات - طراحی سیستمهای پاداش و حقوق و دستمزد مبتنی بر الزامات كارآفرینی - كارآفرینی و فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) - نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در كارآفرینی  

جنبه های اقتصادی كسب و كار:

بررسی علل و عوامل عدم موفقیت كارآفرینان در ایجاد كسب و كارهای جدید - مطالعه و بررسی فرآیند ایجاد كسب و كار توسط كارآفرینان و ارائه الگوی رفتاری آنان د رصنایع مختلف - بررسی و تجزیه و تحلیل اقدامات كارآفرینانه شركتها بر اساس الگوی شومپیتر - بررسی انواع كارآفرینان در ساختار اقتصادی (ارتباط نوع فرصتهای اقتصادی و نوع كارآفرینان) - بررسی شیوه های تاُمین مالی برای حمایت از كارآفرینان - نقش كارآفرینان در رشد و توسعه اقتصادی از دیدگاه تئوریهای اقتصاد - رویه ها و روش های مالی در موسسسات كارآفرینی - نقش كارآفرینی در احیای صنایع رو به زوال - نقش كارآفرینی و اشتغال زایی( بویژه جوانان) - بررسی رابطه بین ارزشها و قوانین اسلامی و اشاعه فرهنگ كارآفرینی كارآفرینی و موُسسات خیریه - جهانی شدن و كارآفرینی (Globalization) - جایگاه كارافرینی در نظریات توسعه اقتصادی كشورهای جهان سوم - كارآفرینی در بخش كشاورزی  

ویژگی های روانشناختی و فردی:

بررسی علل خروج نیروهای كلیدی شركت ها و تجزیه روند ادامه آینده شغلی آنها در بخش های صنعت و خدمات - شناسایی كارآفرینان موفق و ارائه الگوی موفقیت آنها در بخش صنعت و خدمات - بررسی ویژگی های شخصیتی و روانشناسی كارآفرینان فردی(Entrepreneurs) - بررسی ویژگی های شخصیتی - روانشناسی كارآفرینان سازمانی (Intrapreneurs) - بررسی متغیر های تسهیل كننده و نیازهای مختلف كارآفرینان در صنایع مختلف -مطالعه مقایسه ای و تطبیقی بین ویژگی های كارآفرینان فردی و سازمانی بین ایران و امریكا - مطالعه در خصوص ویژگی ها و انگیزه های كارآفرینان زن - نقش والدین در تربیت و ایجاد خلاقیت و ویژگی های شخصیتی در كارافرینان - اخلاق كارآفرینی(Entrepreneurship ethics) - تفاوت بین مدیران و كارآفرینان در بخش صنعت و خدمات ایران - عوامل موُثر بر تصمیم گیری توسط كارآفرینان - مطالعه مقایسه ای و تطبیقی بین ویژگی های كارآفرینان فردی و سازمانی در صنایع مختلف ایران - بررسی و تطبیق ویژگی های كارآفرینان در صنعت و خدمات  

عوامل اجتماعی ونقش دولت:

بررسی و مطالعه متغیرهای جمعیت شناختی كارآفرینان در صنایع مختلف - بررسی نقش ساختارهای حقوقی و قانونی در توسعه كارآفرینی - بررسی ویژگی های جمعیت شناختی كارآفرینان - بررسی نقش سیاست های حمایتی دولت در توسعه صنعتی و ایجاد شركت های جدید - نقش دولت در ایجاد مراكز آموزش و ترویج كارآفرینی - بررسی جنبه های قانونی و حقوقی ایجاد یك فعالیت جدید در قالب یك شركت - نقش رسانه های گروهی در ترویج كارآفرینی در جامعه - ارائه الگوی شبكه كارآفرینی و ارائه آن - موانع كارآفرینی در كشورهای جهان سوم - ارتباط قانون كار و مقررات مربوطه با فرهنگ كارآفرینی در ایران - بررسی عوامل جامعه شناختی در كارآفرینی - تأثیر هنر بر استعداد كارآفرینی 

 نقش شركتهای كوچك:

بررسی و تجزیه و تحلیل علل عدم شكل گیری زنجیره های خدماتی - توزیعی فرانشیز (Franchise) در ایران - نقش شركتهای كوچك در توسعه اقتصاد - بررسی و ارزیابی پروژه ها و فرصتهای كارآفرینی - نقش فرانشیز در توسعه كارآفرینی - ساختار سرمایه در مؤسسات كوچك و كارآفرین - مدیریت استراتژیك در مؤسسات كوچك و نقش كارآفرین در تدوین استراتژی - بررسی زمینه های كارآفرینی در صنایع كوچك ایران - نقش فرانشیز در اشتغال زائی و توسعه اقتصادی  

آموزش كارآفرینی:

طراحی دوره های آموزشی در سطوح دبستان، راهنمایی و دبیرستان در خصوص كارآفرینی - طراحی دوره های آموزشی در سطوح دانشگاه - مدل ارزیابی بازده سرمایه گذاری در آموزش كارآفرینی - ارتباط صنعت و دانشگاه و نقش آن در كارآفرینی - ارائه راهكارهای اجرایی آموزش كارآفرینی و ایجاد پرورشگاههای كارآفرین (Incubator) توسط نهادهای اجرایی و آموزشی  

نقش استراتژی و عوامل سازمانی:

ساختارهای تأمین مالی پروژه های كارآفرینانه وCapital Venture - بررسی استراتژی های كارآفرینی سازمانی در رشد و بقای شركتها رابطه مدیریت، رهبری و فرهنگ در مؤسسات كارآفرین - نقش تیم مدیریت در كارآفرینی (سازمانی) - ارتباط چرخه عمر سازمان با كارآفرینی - اثربخشی در مؤسسات كارآفرین و مقایسه با مؤسسات غیر كارآفرین - ارتباط بین بازاریابی و كارآفرینی - دورنمای كارآفرینی در قرن 21 و پیامدهای آن برای ایران - توسعه ساختارهای زیربنایی كارآفرینی در كشور - نقش ساختار و استراتژی در مؤسسات كارآفرینی - ایجاد تیمهای كارآفرینی جهت رشد مؤسسه - چالشهای مؤسسات دارای رشد سریع و كارآفرینانه - انحلال مؤسسات و شركتها در بخشهای مختلف صنایع - تبیین مدل مدیریت منابع انسانی مبتنی بر پرورش كارآفرین

نوشته شده در تاریخ جمعه 1 اردیبهشت 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: پایان نامه كارشناسی ارشد،     | نظرات()

پایان نامه های كارآفرینی

باز هم فهرستی از پایان نامه های انجام گرفته در زمینه كارآفرینی گردآوری شده است كه امیدواریم این فهرست از پایان نامه های كارشناسی ارشد كارآفرینی مفید واقع شود و این نكته یادآور می شود در كتابخانه ملی ایران تعداد بسیار زیادی از پایان نامه ها وجود دارد كه برای مطالعه می توانید به آنجا رجوع نمایید .

فهرست پایان نامه كارآفرینی :
1 - عوامل موثر بر رشد كسب و كارهای اینترنتی در ایران 
2 - شناسایی عوامل موثر بر رشد سریع شركت ها
3 - شناسایی عوامل موثر رشد كسب و كار كوچك در صنعت رنگ و پوشش در ایران 
4 - شناسایی عوامل تعیین كننده خروج نیروهای كلیدی از سازمان به منظور راه اندازی كسب و كار مستقل 
5 - شناسایی روش های ابتكاری در بین المللی شدن كسب و كارهای كوچك و متوسط
6 - شناسایی نقش نگرش كارآفرینانه در ارائه خدمات در سالن های سینما
7 - شناسایی اثر مشاركت مشتری در موفقیت توسعه محصولات جدید در صنایع غذایی ایران
8 - تحلیل روندهای در حال ظهور در زمینه خدمات مشاور تغذیه به بیماران دیابتی در راستای شناسایی فرصت های كارآفرینانه
9 - تبیین نقش رسانه ملی تلویزیون در توسعه كارآفرینی 
10 - تبیین فرآیند سرمایه گذاری خطر پذیر در ایران 
11 - تاثیر مهارت های ارتباطی كارآفرینانه مدیران كسب و كارهای ارزشی بر افزایش رضایت مشتریان
12 - ارزیابی رهبری فرصت جو در دانشگاه الزهرا
13 - شناسایی ویژگی ها و تمایلات فردی مالك ، موثر بر رشد كسب و كارهای خانوادگی
14 - شناسایی فرصت های كسب و كارهای گردشگری در منطقه آزاد 
15 - آثار جهانی شدن تجارت بر رشد اقتصادی ایران 

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 3 فروردین 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: پایان نامه كارشناسی ارشد،     | نظرات()

پایان نامه های كارآفرینی

فهرستی از تعداد زیادی از پایان نامه های كارآفرینی انجام شده در دانشگاه تهران گردآوری شده است .

1 - شناسایی عوامل موثر در كارآفرینی سازمانی مطالعه موردی اداره كل خدمات شهری شهرداری تهران
2 - شناسایی موانع كارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی استان گرگان
3 - شناسایی عوامل داخلی موثر بر عملكرد شركت های نوپا
4 - شناسایی عوامل تاثیرگذار بر بكارگیری فن آوری اینترنت در شركت های كوچك و متوسط شهر تهران
5 - شناسایی عوامل  اساسی موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش در كسب و كارهای كوچك و متوسط قطعه سازان خودرو 
6 -  شناسایی راهكارهای توسعه صادرات قطعات خودرو در ایران با رویكرد كارآفرینانه 
7 - الگوی كارآفرینی اجتماعی در موسسات خیریه شهر تهران 
8 - شناسایی و الویت بندی فرصت های كارآفرینانه در بیمارستان 
9 - شناسایی موانع پذیرش و توسعه تجارت الكترونیكی در كسب و كارهای كوچك در ایران 
10 - شناسایی موانع استقرار پایدار سیستم مدیریت كیفیت در كسب و كار های كوچك و متوسط
11 - شناسایی مفاهیم موثر كسب و كار و كارآفرینی در كتب تعلیمات اجتماعی مقطع ابتدایی 
12 - شناسایی استراتژی توسعه تحقیقات كارآفرینی در ایران 
13 - زمینه های بروز  و پرورش كارآفرینی در میان دانشجویان و دانش آموختگان رشته كتابداری
14 - شناسایی فرصت ها در حوزه خدمات پس از فروش خودرو و ارائه راهكارهای بهره برداری از این فرصت ها
15 - تاثیر گرایش كارآفرینانه و استراتژی بر عملكرد شركتهای تولید كننده قطعات خودرو در استان تهران
16 - تحلیل محتوای نهج البلاغه با رویكرد ویژگیهای شخصیتی كارآفرینانه
17 - تبیین عوامل فردی و اجتماعی موثر بر قصد كارآفرینانه در كشور 
18 - تاثیر ساختار سرمایه بر عملكرد مدیران كارآفرینی در شركت های مخاطره پذیر
19 - بررسی چگونگی تاثیر كاركردهای صنعت پست بر توسعه كسب و كارهای اینترنتی 
20 -  ارزیابی نگرش كارآفرینانه مدیران باشگاه های ورزشی بانوان تهران
21 - ارزیابی گرایش كارآفرینانه سازمانی در شركت ایران خودرو 

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 15 اسفند 1390    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: پایان نامه كارشناسی ارشد،     | نظرات()

پایان نامه كارآفرینی

عناوین پایان نامه را به این دلیل درج می نماییم كه اگر علاقه به مطالعه آنها دارید به آنها رجوع نمایید و از موضوعات و كارهای تحقیقاتی در زمینه كارآفرینی در سطح كارشناسی ارشد آگاه باشید و شما نیز اگر دانشجوی ارشد هستید بتوانید موضوعی را انتخاب نمایید كه یا جدید باشد یا تكمیل كننده و ادامه دهنده این تحقیقات انجام گرفته توسط دوستان باشد .

لیست پایان نامه ها :
1 - ارزیابی نقش كارآفرینی سازمانی در عملكرد سازمانی 
2 - شناسایی تاثیر بكارگیری چرخه مدیریت دانش بر نوآوری در شركت های كوچك و متوسط
3 - نقش شبكه های اجتماعی در تشخیص فرصت های كارآفرینی در كارآفرینان پاركهای علم و فناوری و مراكز رشد تهران
4 - فعالیت كارآفرینانه در سطح ملی متاثر از شرایط نهادی مطالعه جهانی بر اساس داده های GEM
5 - فراوری سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در ایران ، تهیه مدل كسب و كار و ارائه طرح كسب و كار
6 - عوامل موثر بر استراتژی های تجاری سازی تحصیلات دانشگاهی صنعت گذاران ایران
7 - طراحی مدل كسب و كار كلینیك مجازی سلامت و روان
8 - طراحی چارچوب شایستگی اساتید كارآفرینی جهت تربیت دانشجوی كارآفرین 
9 - طراحی الگوی یادگیری غیر رسمی كارآفرینان صنایع ICT
10 - شناسایی نقش محتوای برنامه دروس منتخب دوره كارشناسی رشته برق در ایجاد و تقویت نگرش كارآفرینانه 
11 طراحی الگوی كارآفرینی اجتماعی در سازماندهی كودكان خیابانی

نوشته شده در تاریخ شنبه 6 اسفند 1390    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: پایان نامه كارشناسی ارشد،     | نظرات()

پایان نامه كارآفرینی

در زیر فهرستی از پایان نامه های انجام شده توسط دانشجویان دانشگاه تهران آمده است كه برای مطالعه چكیده آنها به سایت كارآفرینی دانشگاه تهران مراجعه فرمایید و برای مطالعه می توانید به كتابخانه دانشگاه تهران یا كتابخانه ملی مراجعه نمایید .

1 - شناسایی چگونگی اثرگذاری جو كارآفرینی سازمانی بر رفتارهای كارآفرینانه مدیران میانی دانشگاه
2 - تجزیه تجلیل و شناخت اثرات سیاست های مالی دولت بر كارآفرینی در بخش كشاورزی
3 - شناسایی عوامل نهادی موثر بر كارآفرینی دانشگاهی : موردی دانشگاه تهران
4 - عوامل ساختاری موثر بر توسعه كارآفرینی دانشگاهی
5 - شناسایی موانع تجاری سازی فناوری در صنعت خوراك دام و طیور و آبزیان
6 - نگاشت سرمایه اجتماعی در ارتقای نوآوری فعالیت های بازاریابی كارآفرینانه كسب و كارهای كوچك و متوسط صنایع غذایی
7 - شناسایی عوامل موفقیت ایجاد شركت های زایشی فن آورانه در وزارت دفاع
8 - شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر قصد كارآفرینانه در بین كاركنان رسانه ملی
9 - تدوین محتوای درس مبانی كارآفرینی برای تدریس در دوره كارشناسی رشته مهندسی كامپیوتر
10 - شناسایی عوامل موثر بر موفقیت نوآوری در صنعت دفاعی ایران
11 - عوامل اثرگذار بر نگرش كارآفرینانه دانش آموزان 
12 - شناسایی رویكردهای بازاریابی و فروش محصولات شركت های فناور در پارك علم و فناوری 

نوشته شده در تاریخ شنبه 29 بهمن 1390    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: پایان نامه كارشناسی ارشد،     | نظرات()

پایان نامه های كارآفرینی

لیست تعدادی از پایان نامه های انجام شده توسط دانشجویان دانشگاه تهران گرداوری شده است كه می تواند در جهت تهیه موضوع برای نگارش پایان نامه مفید باشد و برای مشاهده چكیده این پایان نامه ها به سایت كارآفرینی دانشگاه تهران مراجعه نمایید .

1 - شناسایی سرفصل های آموزش كارآفرینی با رویكرد شایستگی ها
2 - شناسایی نقش عوامل رضایت از همكاری در موفقیت اتحادهای استراتژیك در كسب و كارهای كوچك و متوسط
3 -  تحلیل محتوای مطبوعات اقتصادی و اجتماعی ایران از منظر توسعه فرهنگ كارآفرینی 
4 - شناسایی عوامل موثر بر انتخاب استراتژی تجاری سازی تحقیقات بیوتكنولوژی در استان تهران
5 - طراحی مدل ارزیابی عملكرد تلفیقی فرآیند - واحد محور
6 - شناسایی فرصت های كارآفرینی در حوزه زمین گردشگری
7 - شناسایی و الویت بندی معیارهای ارزیابی فرصت های كارآفرینانه در كسب و كارهای كوچك با فناوری یشرفته
8 - مقایسه قضاوت و تصمیم گیری كارآفرینان و غیركارآفرینان از نقطه نظر اثرات قالب دهی
9 - شناسایی عوامل تاثیرگذار بر سوگیریهای تصمیم گیری كارآفرینان
10 - بررسی نقش گرایش كارآفرینانه در عملكرد سازمانی مدیریت شعب بانك ملت شهر تهران
11 - شناسایی فرصت های كارآفرینی در حوزه گردشگری ( مطالعه موردی منطقه جلفا )
12 - بررسی اثر گرایش كارآفرینانه بر عملكرد باشگاه های ورزشی خصوصی شهر
13 - تبیین وضعیت توجه مبتكرین به تجاری سازی اختراعات 
14 - بررسی ارتباط بین فرایند مدیریت دانش و كسب مزیت رقابتی كسب و كارهای كوچك و متوسط

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 24 بهمن 1390    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: پایان نامه كارشناسی ارشد،     | نظرات()

پایان نامه : راه های توسعه کارآفرینی زنان در ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
استاد راهنما: دکتر فریدون آذرهوش
استاد مشاور: دکتر جعفر مرعشی
دانشجو: فیروزه صابر
سازمان مدیریت صنعتی
آبان 1379
این پایان نامه شامل 4 فصل است که در ابتدای هر فصل، چکیده مطالب و در پایان، منابع و مآخذ معرفی شده‌اند.

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 23 بهمن 1390    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: پایان نامه كارشناسی ارشد،     | نظرات()

پایان نامه : بررسی و شناخت ویژگی های مدیران و کارآفرینان در صنعت کشور

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی بین الملل دانشگاه تهران
استاد راهنما: دکتر داور ونوس
استاد مشاور: دکتر محمود فیروزیان
استاد ناظر : دکتر سید رضا سید جوادین
دانشجو: اصغر بابانیا
سال1380

این پایان‌نامه، شامل پنج فصل است که عناوین این فصول به ترتیب زیر می‌باشد:
- فصل اول: کلیات تحقیق
- فصل دوم: ادبیات تحقیق
- فصل سوم: روش تحقیق
- فصل چهارم: یافته‌های تحقیق
- فصل پنجم: نتیجه‌گیری و ارائه‌ی‌ پیشنهاد

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 19 بهمن 1390    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: پایان نامه كارشناسی ارشد،     | نظرات()

پایان نامه : نقش کارآفرینی در ایجاد قابلیت فرهنگ رقابتی

به نام اولین معمار
عنوان پایان نامه: " نقش کارآفرینی در ایجاد قابلیت فرهنگ رقابتی "
“The role of entrepreneurship in building cultural competitiveness”
اسماعیل اقبالی 
کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی- گرایش سازمان
دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی
استاد راهنما: دکتر محمود احمدپور داریانی
استاد مشاور: دکتر جهانگیر یداللهی فارسی
1385
واژگان کلیدی:
نوآوری، کارآفرینی، یادگیری سازمانی، بازارگرایی، مطالعه موردی، تحقیق کیفی، تحلیل محتوا

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 19 بهمن 1390    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: پایان نامه كارشناسی ارشد،     | نظرات()
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات