"/> "/> آفرینش پویا - مطالب تئوریها و نظریات كارآفرینی

نقش های کارکردی کارآفرینان در تئوریهای اقتصادی

شش عامل یا نقش مشترک کارکردی در این تئوری ها وجود دارد که می توان به کارآفرینان نسبت داد .

به ترتیب نام نظریه پرداز اصلی با نقش کارکردی که بیان کرده آمده است  .

ریچارد کانتیلون : نقش معامله گر – ژان باتیست سی : نقش هماهنگ کننده – فردریک هاولی : نقش مالک مسئول – ژوزف شومپیتر : نقش نوآور – فرانک نایت : نقش تصمیم گیرنده – ایزائیل کرزنر : نقش واسطه

تمامی اقتصاددانان کارآفرینان را در نقش سرمایه دار نیز می دانستند بغیر از کرزند که کارآفرینان را واسطه معرفی می نمود 

نوشته شده در تاریخ جمعه 11 فروردین 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: تئوریها و نظریات كارآفرینی ،     | نظرات()

دوازده خصوصیت کارآفرینان

هبرت و لینک دوازده خصوصیت را در سطح اعتقادی برای كارآفرینان شناسایی کرده اند که عبارتند از :

1 – مبتکر است

2 – تصمیم گیرنده است

3 – مخاطره را با عدم قطعیت ارتباط می دهد

4 – عرضه کننده سرمایه مالی است

5 – رهبر صنعتی است

6 – سازمان دهنده یا هماهنگ کننده منابع اقتصادی است

7 – مالک شرکت تجاری است

8 – بکار گیرنده عوامل تولیدی است

9 – پیمانکار است

10 - مدیر یا رئیس است

11 – حاکم است

12 – فردی است که منابع را جهت مقاصد مختلف بکار می گیرد

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 8 فروردین 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: تئوریها و نظریات كارآفرینی ،     | نظرات()

نیاز به توفیق در كارآفرینان

تمایل به انجام کار در استانداردهای عالی جهت موفقیت در موقعیت های رقابتی را نیاز به توفیق می گویند . در ارتباط با این ویژگی که یکی از مهم ترین ویژگیهای کارآفرینان می باشد بسیاری از محققین اظهار نظر نموده اند و نتایج تحقیقاتشان در زیر آمده است :

مک کله لند : نیاز زیاد به توفیق افراد جوان را بر می انگیزد تا موقعیت های کارآفرینانه را انتخاب نمایند . وی میگوید افرادی که نیاز به توفیق بسیار بالا دارند دارای ویژگیهای ذیل می باشند : مشئولیت شخصی برای تصمیم گیری را ترجیح می دهند – مخاطره پذیری آنها متوسط است – به دریافت بازخورد از نتایج تصمیمات خود علاقمند می باشند .

اتکینسون : نیاز به توفیق یعنی قابلیت ایجاد غرور در انجام کار ، هنگامیکه موفقیت در یک یا چند فعالیت بدست آید .

واینر و رابین : نیاز زیاد به توفیق و نیاز متعادل به قدرت ، با عملکرد بالای شرکت ها در ارتباط می باشد .

مک کله لند و وینتر : افرادی که نیاز به توفیق دارند مخاطره پذیران نسبی هستند و ترجیح می دهند تا از مهارت های خود استفاده کنند نه اینکه بر شانس تکیه نمایند . آنان ترجیح می دهند به فعالیت های پر انرژی و سودمند بپردازند و نسبت به نتایج عملکرد خود احساس مسئولیت شخصی کنند و به بازتاب نتایج عملکرد خود شدیدا واکنش نشان دهند .

نیک : هرگاه محیط کاری ، فرصت و آزادی عمل کارکنان را محدود نمایند دوره های آموزش توفیق طلبی چندان موفق نخواهد بود .

تیمونز : آموزش انگیزش نیاز به توفیق بدون آموزش مهارت های بازرگانی مفید نخواهد بود .

کومیوز : کارآفرینان موفق در صنایع با فناوری بالا نیاز به توفیق بالایی دارند .

جنینگز ، کوپر و کاکس : والدین تاثیر بسزایی بر تقویت این نیاز در انسان در دوران کودکی دارند .

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 8 فروردین 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: تئوریها و نظریات كارآفرینی ،     | نظرات()

عوامل محیطی موثر بر کارآفرینی

عوامل محیطی موثر بر کارآفرینی سازمانی و مستقل را در سه دسته کلی بخش بندی نموده شده است که هر یک شامل مواردی می شوند و این دسته بندی مورد توافق محققین نیز می باشد .

1 – شرایط اجتماعی و اقتصادی : گرایش عمومی به کارآفرینی – حضور کارآفرینان مجرب – وجود الگوهای موفق و در دسترس – حضور اشخاص با ویژگی های کارآفرینانه – شناخت عملکرد کارآفرینانه و الگوپذیری از آنها – نسبت شرکت های کوچک به جمعیت آنها – تنوع فعالیتها و مشاغل اقتصادی – میزان رشد اقتصادی – قدرت چانه زنی خریداران و عرضه کنندگان – فشار ناشی از محصولات جانشین – رقابت در میان رقیبان موجود – زمینه غنی صنعتی – قابلیت دسترسی به عرضه کنندگان و مشتریان یا بازارهای جدید – شرایط زندگی – درصد بالای مهاجران جدید در جمعیت

2 – حمایت های مالی و غیر مالی : نزدیکی صنایع به دانشگاه ها – سرمایه گذاری در فعالیت های کوچک و مخاطره آمیز – منابع مختلف تامین مالی – وام های کم بهره – تمایل موسسات مالی به تامین مالی کارآفرینان کوچک – برنامه تضمین اعتبار برای شرکت های نوپا – رقابت در میان موسسات مالی – مشاوره و خدمات حمایتی – شبکه های کارآفرینانه – تسهیلات حمایتی – برنامه های دولت در زمینه تهیه امکانات برای شرکت های کوچک – حمایت دولت از تحقیق و توسعه – مشوق ها و معافیت های مالیاتی – تسهیلات جدید حمایتی و ارتباطی – نیروی کار ماهر فنی – مهیا بودن زمین و سایر عوامل تولبد

3 – سیاست دولت : محدودیت های واردات و صادرات – مقررات و قوانین ورشکستگی – موانع ورود – تشریفات اداری برای ثبت نام و کسب مجوز – تعداد موسساتی که کارآفرینان به آنها گزارش می دهند – قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت های کارآفرینانه – قوانین حمایت از حق مالکیت 

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 2 فروردین 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: تئوریها و نظریات كارآفرینی ،     | نظرات()

ویژگیهای مشترک منتسب به کارآفرینان در رویکرد ویژگیها

دسته ای از محققین به بر رویکرد ویژگیها تمرکز نموده و براین اساس ویژگی های متعددی را به کارآفرینان نسبت داده اند که مهم ترین ویژگیهای مشترک و مورد توافق در زیر آمده است .

مک کله لند : ویژگی توفیق طلبی 

 آتکینسون و روتر : مرکز کنترل داخلی                              

لایلز و بروکهاوس : تمایل به پذیرش مخاطره های معتدل

باومن ، سکستون و اسکایر : تحمل ابهام  

جاکوبوویتز و وایلدر : استقلال طلبی  

سکستون : پرانرژی ، با انگیزه و متعهد

در رویکرد ویژگیها بطور کلی به موضوعاتی چون تفاوتهای کارآفرینان با غیر کارآفرینان و تفاوت مدیران با کارآفرینان و همچنین به انواع کارآفرینان پرداخته می شود .

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 2 فروردین 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: تئوریها و نظریات كارآفرینی ،     | نظرات()

ویژگیها و الگوهای رفتاری كارآفرینان

در اینجا قصد داریم دیدگاه های محققین و اندیشمندان علوم رفتاری را در ارتباط با كارآفرینی بیان نماییم :

مك كله لند : كارآفرین كسی است كه یك واحد اقتصادی را سازماندهی نموده و ظرفیت تولید را افزایش میدهد . كارآفرینان نیاز به توفیق بالا دارند و مخاطره پذیر می باشند .

رابرت لمب : نقش تصمیم گیرنده را به كارآفرینان داده و كارآفرینی را نوعی تصمیم گیری اجتماعی می دانست كه توسط نوآوران اقتصادی انجام می شود و كارآفرینان اند كه جوامع را ایجاد كرده و نمادهای اجتماعی و اقتصادی را بوجود می آورند 

هوشلیتز : همراه با رشد تولیدات در جوامع سرمایه داری ، كارآفرینان ظهور می كنند و عملكرد آنان عدم قطعیت را به دنبال دارد 

هربرتون ایوانز : كارآفرین تعیین نوع كسب و كار و تصمیم گیری درخصوص ماهیت كالا ، خدمات ، اندازه موسسه و مشتری های مدنظر را برعهده دارد و پس از این مرحله مسئولیت برعهده مدیریت است و كارآفرینان باید هوشیارانه عمل نمایند .

ردلیچ : كارآفرین را مدیر ، سرپرست ، هماهنگ كننده ، برنامه ریز ، نوآور و تصمیم گیرنده نهایی می داند .

ژوزف مك گوایر : نقش كارآفرینی را در ارتباط با تنوع فرهنگ ها مختلف می بیند و عوامل زیر را مورد توجه قرار می دهد : عقاید اجتماعی - هنجارها - پاداش رفتارها - آرمان های فردی و ملی - مكاتب دینی - تعلیم و تربیت 

پنروز : شناسایی و بهره برداری از فكرهای فرصت طلبانه برای گسترش شركت های كوچك را جنبه ی اصلی كارآفرینی می داند

شالن برگر : كارآفرینی مترادف جسور ، مخاطره جو ، مخاطره پذیر و مجری است و متضاد سازگاری ، محافظه كاری و روزمرگی می باشد 

هاری : دودسته فعالیت ویژه كارآفرینان ف وظیفه اول اجرایی و دوم رابط بودن است 

كارلند : ویژگی اصلی كارآفرین را رفتار نوآورانه دانسته و كارآفرین از تجارب مدیریت استراتژیك در فعالیت خود استفاده می كند ، كارآفرین شغل به وجود آورده و رفتار خلاقانه دارد .

چل و هاورث : كارآفرینان قابلیت مشاهده و ارزیابی فرصت های تجاری ، گردآوری منابع و دستیابی به مزایای حاصل را دارا می باشند .

هوارد آلدریچ و كاترین زیمر : كارآفرینی یك فرآیند است و كارآفرینان باید بین منابع و ساختار فرصت ارتباط برقرار نمایند 

واندرورف و براش : گفته اند كارآفرینی مشتمل بر اشتراك رفتارهای زیر است : ایجاد و تاسیس - مدیریت عمومی و جهت دهی و تخصیص منابع - نوآوری - مخاطره پذیری - نیت و قصد دستیابی به سطوح بالای رشد 

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 24 اسفند 1390    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: تئوریها و نظریات كارآفرینی ،     | نظرات()
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic