تبلیغات
"/> "/> آفرینش پویا - مطالب عكس و فیلم كارآفرینی

خلاقیت ابزاری در دست كارآفرینان

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 25 مهر 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: عكس و فیلم كارآفرینی،     | نظرات()

كارآفرینان قله ها را فتح می نمایند

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 18 مهر 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: عكس و فیلم كارآفرینی،     | نظرات()

نمایی از ذهن خلاق یك كارآفرین

هر لحظه ای از ذهن كارآفرین باید چنین باشد و سری پر از ایده داشته باشد .

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 12 مهر 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: عكس و فیلم كارآفرینی،     | نظرات()

نماد كارآفرینی اجتماعی

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 27 شهریور 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: عكس و فیلم كارآفرینی،     | نظرات()

طرحی بسیار زیبا از كارآفرینی

نماد كارآفرینی
برداشتتان از این طرح كارآفرینی را به ما بگویید ؟

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 16 شهریور 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: عكس و فیلم كارآفرینی،     | نظرات()

كارآفرینان پیشرو و پیشگامند

كارآفرین باشید همچون شخص رهبر ، فرهمند ، نوآور و پیشتاز در این عكس 

كارآفرین پیشگام

نوشته شده در تاریخ جمعه 10 شهریور 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: عكس و فیلم كارآفرینی،     | نظرات()

اجزای بیزینس پلن

نموداری از اجزای یك طرح كسب و كار . نظرتان را در ارتباط با این نمودار و در جهت كامل نمودن آن بیان نمایید .

بیزینس پلن

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 9 شهریور 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: عكس و فیلم كارآفرینی،     | نظرات()