رشته و مدرک تحصیلی : دکتری مدیریت صنعتی (گرایش تولید و عملیات)
سال تولد : 1344
آدرس پست الکترونیک : amiranheydar@yahoo.com
رئیس هیئت مدیره شرکت مشاورین کیفیت سازکارآفرین
عضوء تمام وقت هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی
موسس سایت BUSINESSMONITOR.IR
مدیر و موسس انتشارات امیران
طراح مدل ایرانی موفقیت در زندگی وکار
طراح مدل ایرانی تعالی مدیران ورهبران سازمانی
مولف بیش از 80 جلدکتاب درزمینه های تعالی سازمانی ، استراتژیک ، بهره وری ومدیریت
سخنران برترهمایش های داخلی وبین المللی
عضوء ستادکارآفرینی شهرتهران
کارآفرین در زمینه کشاورزی ودامپروری

سوابق شغلی :
-  رئیس هیات مدیره شركت مشاورین كیفیت ساز ( كارآفرین)
- مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره شركت مشاورین كیفیت ساز
-  رئیس هیأت مدیره انتشارات كیفیت بهره وری آسیا
- صاحب امتیاز و رئیس فعلی انتشارات امیران
- عضو کمیته فنی جایزه ملی کیفیت ایران
- عضو هیأت علمی پژوهشگاه استاندارد
- سرارزیاب جایزه ملی کیفیت ایران
- عضوءهیئت مدیره انجمن مدیریت ایران
- و ...

تالیفات :
- تألیف كتاب مشاركتی از طریق گروه‌های كنترل كیفی، تهران، انتشارات امین آذین،1371
-  ترجمه كتاب ISO 9000 برای همه، سازمان ملی بهره‌وری ایران،1373
- ترجمه كتاب كایزن: كلید موفقیت ژاپن، تهران، موسسه مطالعات و برنامه‌ریزی آموزشی، 1373
- ترجمه كتاب ISO 9000 استاندارد بین‌المللی مدیریت كیفیت، تهران مؤسسه مطالعات و برنامه‌ریزی آموزشی، 1373
- تألیف كتاب مجموعه ISO 9000 - جلد اول: راهمای ممیزی نظام‌های تضمین كیفیت، تهران، 1373
- تألیف كتاب مجموعه ISO 9000 - جلد دوم: مستندسازی و نظام‌نامه كیفیت، 1374
- تألیف كتاب مجموعه ISO 9000 - جلد سوم: مستندسازی روش‌های اجرایی، تهران 1375
- ترجمه كتاب اصلاحات پیشنهادی استانداردهای ISO 9000 برای سال 2000، تهران 1377
- ترجمه كتاب ISO/TS 16949 سیستم‌های كیفیت، تأمین كنندگان صنایع خودروسازی، نیازمندی‌های ویژه برای كاربرد استاندارد ISO 9001:1994، تهران 1378
- تألیف كتاب ISO 9000 برای همه ویژه بخش خدمات پزشكی، تهران 1378

عنوان خدمات آموزشی و مشاوره ها :
1- برنامه ریزی ومدیریت استراتژیک
2- تفکراستراتژیک
3- آینده پژوهی در فضای کسب وکار ایران
4- برنامه ریزی برای موفقیت در زندگی وکار(life plan)
5- کارآفرینی وچالش های آن در فضای کسب وکارایران
6- کارگروهی
7- کیفیت وبهره وری
8- استانداردهای مدیریت کیفیت ISO 9000
9- آشنایی با مدل های تعالی سازمانی
10- طراحی واجرای کارت های متوازن امتیازی BALANCED SCORECARD
11- مدیریت واندازه گیری عملکرد
12- هزینه یابی کیفیت
13- آشنایی با روش های تخمین وبرآورد اندازه بازار محصولات وخدمات
14- آماروکاربردآن در مدیریت
15- کنترل کیفیت آماری وتحلیل های آن
16- SIX SIGMA
17- آشنایی با مدل هاوالگوهای تشخیص فرصت در فضای کسب وکار ایران
18- تهیه طرح کسب وکار
19- کارآفرینی وسرمایه گذاری در حوزه های کسب وکار ایران
20- برون سپاری وطراحی سیستم های مرتبط با آن
21- راهکارهای افزایش فروش
22- شناسایی وتحلیل تکانه های استراتژیک درفضای کسب وکارایران
23- طراحی واجرای مدل تعالی مدیران ورهبران سازمانی
24- بررسی وتحلیل دلایل ظهور وافول سازمان های ایرانی
25-طراحی واجرای سیستم های اجرایی شرکت های مادر تخصصی (HOLDING COMPANY)
26- عارضه یابی سازمانی
27-طراحی واجرای مدل های اجرایی ومدیریتی در سازمان های دولتی وحاکمیتی
28- نظام پیشنهادها(SUGESSTION  SYSTEM)
29-تهیه وطراحی طرح کسب وکار
30- شناسایی ، تدوین وتحلیل شاخص های جذابیت کسب وکار در ایران
31- شناسایی ورتبه بندی کسب وکارهای جذاب درایران
32-طراحی واجرای سیستم ها ومدل های انگیزشی برای کارکنان
33- طراحی مدل ارزیابی عملکرد متوازن شرکت ها وسازمان های زیر مجموعه شرکت های هولدینگ
34- طراحی وتحلیل مدل های کسب وکار
35-سناریوسازی برای استراتژی های کسب وکار
36- طراحی واجرای مدل های برون سپاری وتحلیل آنها
37- طراحی مدل سازمانی سنجش نتایج وپیامدهای سازمانی
38- مدل های مهندسی ارزش(VALUE ENGINEERING)
39- آسیب شناسی وشناخت بیمارهای مدیریتی درایران
40- شناسایی وتحلیل روش ها والگوهای ارتقاء توان اجرایی سازمان ها

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 30 مهر 1392    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: اساتید کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()