کاهش ریسک یکی از فرایند های مدیریت ریسک می باشد و با این دلیل که در اکثر مواقع حذف ریسک معمولا غیر عملی یا تقریبا غیر ممکن است ، این وظیفه ی مدیریت ارشد و مدیران اجرایی و عملیاتی می باشد که از روشهای کم هزینه در اجرای کنترل های مناسب و ایده آل برای کتهش ریسک استفاده نمایند تا ریسک به سطح قابل قبول با حداقل تاثیر مغایر بر روی منابع و ماموریت سازمان برسد . کاهش ریسک یک روش سیستماتیک می باشد و برای کاهش ریسک می بایست از میان گزینه های زیر یکی را انتخاب نمود :

1 – قبول کردن ریسک : برای قبول کردن ریسک بالقوه و ادامه عملکرد سیستم یا اعمال کنترل ها برای پایین بردن ریسک تا سطح قابل قبول

2 – پرهیز از ریسک : اجتناب از ریسک توسط حذف علت ریسک و یا نتیجه آن

3 – محدودسازی ریسک : محدود کردن ریسک با اجرای کنترل ها که اثر تهدید محتمل از یک آسیب پذیری را حداقل می نماید

4 – برنامه ریزی برای ریسک : مدیریت ریسک با فراهم نمودن برنامه کاهش ریسک که کنترل ها را الویت بندی و اجرا و نگهداری می نماید

5 – جستجو و اعلام : پایین آوردن خسارات ریسک توسط اعلام آسیب پذیری یا نقص و جستجو برای کنترل ها به منظور بر طرف کردن آسیب پذیری

6 – انتقال ریسک : انتقال ریسک توسط استفاده از گزینه های دیگر در جهت جبران خسارات مانند بیمه کردن

توجه به این نکته ضروری می باشد که انتخاب گزینه مناسب باید با در نظر گرفتن اهداف و ماموریت سازمان باشد .  

نوشته شده در تاریخ جمعه 25 فروردین 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: مطالب مدیریتی و جالب،     | نظرات()