چكیده : 

ارزشهایی چون اخلاق ، وجدان ،‌ تعهد ، مسوولیت پذیری و ... در تبدیل اندیشه نو به محصول و ارایه آن به بازار چون واكنشگر در معادلات شیمیایی، عمل می نمایند و سبب می شوند تا فرایند كارآفرینی تحت تاثیر این عوامل در مدتی كوتاه تر به نتیجه برسد. از سوی دیگر موجب جلب اعتماد جامعه كارآفرین و گروه كارآفرینی در راستای آینده نگری و عملیاتی كردن اندیشه های جدید خواهد شد. این ارزشها در تعامل با عوامل اقتصادی و فرهنگی كارآفرینی كه اساس آن نیز به شمار می روند، سبب اعتماد بیشتر گروههای درگیر فضاهای مذكور و نیز جامعه می شود و به حد نهایی خود یعنی ایثار كارآفرین وگروه كارآفرینی می رسد. در این حال، به دلیل افزایش اعتماد به كارآفرین و گروه كارآفرینی و نیز تلاش مضاعف آنان در سایه ارزشهای اخلاقی، توسعه اقتصادی و فرهنگی جامعه،‌ امری قطعی و اجتناب ناپذیر است. توزیع عادلانه درآمد، افزایش سرمایه گذاری و تمامی عوامل اقتصادی و اجتماعی به طور غیرمستقیم دستخوش این ارزشها می شوند.
نتیجه گیری: این مقاله ضمن معرفی زوایای اخلاق و وجدان كاری و تبیین مفهوم كارآفرینی، درصدد آشكار نمودن نقش ارزشهای مذكور در پدیده كارآفرینی است.


دكتر جمال خانی جزنی ، گروه فرهنگ و فناوری سازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران


جهت دریافت متن كامل مقاله كلیك نمایید .

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 13 تیر 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: مقالات کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()