"/> "/> آفرینش پویا - مطالب ابر خلاقیت و نوآوری

دکتر محمد حسن مبارکی

در حال حاضر استاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران می باشند . تلفن تماس : 61119225 بوده . ایشان لیسانس اقتصاد بازرگانی از دانشگاه شهید بهشتی در سال 1368 اخذ نمودند و کارشناس ارشد مدیریت دولتی با گرایش سیستم ها از دانشگاه تهران در سال 1374 و دکترای مدیریت رفتاری ازدانشگاه تربیت مدرس در سال 1381 اخذ نمودند .

چاپ مقالات در مجلات علمی پژوهشی  :
   1- مقاله ابعاد سازمانی وکاربرد سیستم ها و فن آوری اطلاعات در سازمان های صنعتی موفق، چاپ شده در مجله علمی پژوهشی مدرس وابسته به دانشگاه تربیت مدرس دوره 3، شماره 6، پاییز 1381
   2- مقاله طراحی و به کارگیری فنآوری و سیستم های اطلاعات و بررسی تأثیر آن در موفقیت سازمان‌های صنعتی ـ
   3- چاپ شده در مجله علمی پژوهشی دانشور وابسته به دانشگاه شاهد شماره2 از سال دهم دیماه1382
   4- مقاله در دست اقدام  "تیم های کارآفرین به عنوان نقشی مکمل برای مراکز رشد"

سوابق پژوهشی:
   1- مجری پروژه تحقیقاتی ‹‹ بررسی جایگاه سازمان‌های محلی در توسعه همه جانبه روستایی‌››  ،   با وزارت جهاد سازندگی، 1374
   2- مجری پروژه تحقیقاتی ‹‹ بررسی و مطالعه سیستم فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی طبق مدل سه شاخگی 3c ›› زیر نظر کمیته برنامه جامع دفتر تبلیغات اسلامی سال 1379
   3- مجری پروژه تحقیقاتی ‹‹ امام خمینی (ره) قدرت و سبک های رهبری›› زیر نظر موسسه تنظیم و نشرآثار امام با همکاری مرکز آموزش مدیریت دولتی 1382
   4- مجری پروژه تحقیقاتی ‹‹ بررسی تحقیق و توسعه R&D در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ›› زیر نظر کمیته برنامه جامع دفتر تبلیغات اسلامی 80  ـ 1379
   5- انجام پژوهش مستقل در موضوع ‹‹ طراحی الگوی به کارگیری سیستم ها و فنآوری اطلاعات و بررسی تاثیر آن در سازمان های صنعتی 81 ـ 1379 ›› در 58 شرکت تحت پوشش مجتمع اقتصادی
   6- مجری پروژه" بررسی آثار آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی ICT در حوزه ارتباطات اجتماعی "  تحت نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – شورای عالی انفورماتیک( طرح تکفا)، زمستان 1382

علائق پژوهشی:
   1- ابعاد رفتاری بحث کارآفرینی
   2- مطالعه خودآکاهی و باورهای اثر بخش کارآفرینان
   3- خلاقیت و نوآوری تحول و بالندگی سازمانی
   4- مدیریت دانش عوامل موثر درشکل گیری دانش سازمانی

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 3 مهر 1392    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: اساتید کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

مقاله : كارآفرینی ، توسعه و اشتغال

چكیده :
در این مقاله علاوه بر تاریخچه کارآفرینی مفاهیم کارآفرینی و تعاریف‌ متعددی که برای آن در نظر گرفته شده،بررسی و تفاوت کارآفرینان مستقل‌ (Entrepreneurs) و کارآفرینان سازمانی (Interapreneur) بیان شده است‌ کارآفرین مستقل نقطه مقابل کارآفرین سازمانی به شمار می‌آید.ویژگی مهم‌ کارآفرین سازمانی نوآوری در سازمان مربوط و ویژگی مهم کارآفرین مستقل‌ نوآوری و خلاقیت است.بر این اساس کارآفرین فردی است که با پذیرش‌ خطر(ریسک)طرحی را اجرا یا کارگاهی را راه‌اندازی می‌کند و گروهی از افراد را در یک تشکل سرپرستی و برای آنان ایجاد اشتغال می‌کند.

در بخش دوم مقاله به انواع و دسته‌بندی‌های موجود در مکاتب و تئوری‌های کارآفرینان اشاره شده و خلاصه مکاتب مربوط به کارآفرینی بیان‌ شده است.در این بخش تئوری‌ها و مکاتب کارآفرینی به سه گروه دوم‌ تقسیم شده است.در تئوری‌های مکاتب گروه اول شامل سه مکتب انسانی، محیطی و مکتب ایده راه‌اندازی کسب و کار جدید می‌شود و مکاتب گروه دوم‌ عبارت است از تئوری‌های شخصیت،تئوری‌های رفتاری،تئوری‌های‌ اقتصادی،تئوری‌ها جامعه‌شناسی و تئوری‌های جامع‌نگرانه تئوری‌ها و مکاتب گروه سوم نیز بر اساس تعریفی که از کارآفرینی و اهداف آن دارند به‌ شش مکتب تقسیم می‌شوند.سپس در بخش بعدی به راهکاری‌های اساسی‌ تربیت کارآفرین و توسعه کارآفرینی پرداخته شده و آموزش کارآفرینی و انواع دوره‌های آموزشی کارآفرینی بررسی شده است.برنامه‌ریزی آموزشی‌ برای تربیت کارآفرینی بر اساس هدف و موضوع آموزش به سه روش خاص‌ صورت می‌گیرد.گاه آموزش برای آگاهی افراد سنین مختلف از موضوع‌ کارآفرینی است و گاه آموزش برای شرکت‌ها و سازمان‌های خاص و زمانی نیز آموزش‌های خاص و دوره‌های ویژه سازمانهای بین المللی را شامل می‌شود.

در این مقاله به موضوع کارآفرینی و نقش آن در توسعه و به اهمیت و ضرورت کارآفرینی در جامعه پرداخته و به مدل‌های متفاوت کارآفرینی در توسعه نیز اشاره شده است و با توضیح مختصری در خصوص بیکاری‌ فارغ التحصیلان دانشگاهی و نگاهی گذرا به آمار و ارقام مربوط،به نقش‌ کارآفرینی در حل معضل بیکاری فارغ التحصیلان پرداخته است.در بقش دیگر برنامه‌ها و سیاست‌های دولت برای توسعه کارآفرینی عنوان شده و به‌ مرکز کارآفرینی و آئین‌نامه توسعه کارآفرینی در دانشگاه‌ها اشاره شده است.و در نهایت به نتیجه‌گیری پرداخته است.

زهرا استاد زاده 

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 12 مهر 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: مقالات کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

مقاله : بررسی عوامل تأثیرگذار بر فرایند شناسایی فرصت‌های كارآفرینی بین كارآفرینان برتر منتخب

چكیده : 

«چرا»، «چه وقت» و «چگونه» برخی افراد در كشف فرصت‌های كارآفرینی توان‌مند ظاهر می‌شوند در حالی‌كه برخی دیگر این توانایی را ندارند. این سؤال یكی از مهم‌ترین سؤال‌هایی است كه در زمینه‌ی كارآفرینی و شناسایی فرصت مطرح است و پاسخ به آن می‌تواند پنجره‌ای جدید را پیش روی محققان بگشاید. هدف از این تحقیق بررسی عوامل تأثیرگذار بر شناسایی فرصت در بین كارآفرینان بوده است. برای رسیدن به این هدف از الگوی ارائه شده در این مقاله استفاده شده است. بر همین اساس پس از توزیع پرسش‌نامه میان 279 نفر از كارآفرینان برتر سومین جشنواره‌ی ملی كارآفرینی، در پایان 92 پرسش‌نامه تجزیه و تحلیل شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، ابتدا به بررسی درستی الگوی نظری با داده‌های حاصل از جامعه از طریق نرم افزار لیزرل پرداخته شد. نتایج نشان داد كه الگوی یادشده برای جامعه‌ی آماری قابل استفاده است. سپس تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون همبستگی انجام شد. نتایج نشان داد كه بین متغیر هوشیاری كارآفرینی، ویژگی‌های شخصیتی كارآفرین، شبكه‌های اجتماعی، دانش اولیه و نیروهای پیش برنده با شناسایی فرصت‌های كارآفرینی ارتباط معناداری وجود دارد. این مطالعه می‌تواند در شناخت عوامل اصلی شناسایی فرصت و آموزش و تقویت آن در میان كارآفرینان بالقوه سبب پیشرفت آن‌ها در زمینه‌های مختلف شود.

محمود صارمی ، استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه تهران

محمد كاظم علیزاده ثانی ، دانشجوی كارشناسی ارشد كارآفرینی دانشگاه تهران

جهت دانلود متن كامل مقاله كلیك فرمایید . 

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 25 تیر 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: مقالات کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic