ما قصد داریم فهرستی از نظریه پردازان مدیریت و نظریاتشان را در اینجا بیان نماییم و در ادامه به مرور به معرفی و تشریح تک تک نظریات معروف مدیریت و خلاصه ای از زندگی نظریه پردازانشان که در حقیقت مشاهیر مدیریت می باشند را بیان نماییم .
تئوری های کلاسیک سازمان :
آدام اسمیت و نظریه تقسیم کار ( تخصص گرایی ) - چارلز بابیج و صرفه جویی های تخصص گرایی - هنری فایول و اصول علم اداره - امرسون و 12 اصل کارایی - تیلور و مدیریت علمی - هنری گانت و مدیریت علمی انسانی شده - ماکس وبر و بوروکراسی - گیلبرت ها و حرکت سنجی
تئوری های شخصیت :
فروید و نظریه ساختار شخصیت انسان - کرت لوین و نظریه میدانی شخصیت و مدل تغییر - هنری ماری و تئوری شخصیت انسانی و انواع نیاز ها - آلپورت و تئوری خصیصه - اریکسون و مراحل رشد شخصیت - آرجریس و تئوری رشد یافتگی و نیافتگی
تئوری های یادگیری :
پاولف و شرطی سازی کلاسیک - ثوراندیک و قوانین تاثیر ، آمادگی و تمرین - اسکینر و تئوری تقویت - باندورا و یادگیری مشاهده ای
تئوری های انگیزش :
التون مایو و مطالعات هاثورن - مک گریگور و جنبه انسانی سازمان - مازلو و سلسله مراتب نیازها - مک کللند و تئوری انگیزه کامیابی - آلدرفر و تئوری  - ERGفستینگر و تئوری شناختی - فردریک هرزبرگ و تئوری انگیزش بهداشت - پورتر و لاولر و تئوری انتظار و سیستم پرداخت - لاک و لاتام و تئوری هدف گذاری انگیزش
تئوری های رهبری :
لیکرت و سیستم های مدیریت - استاگدیل و تحقیقات رهبری دانشگاه اوهایو - تانینبام و اشمیت و پیوستار رهبری - بلیک و موتان و شبکه مدیریت - آدایر و رهبری عملگرا - ماری پارکر فالت و تاکید بر مشارکت گروهی و هماهنگی - فیدلر ، تئوری اقتضایی رهبری و تئوری منبع شناختی - وروم ، یتون ، جاگو و سبک های تصمیم گیری رهبر - ایوانز ، هاوس ، میچل و تئوری رهبری مسیر به هدف - هرسی و بلانچارد و مدل چرخه عمر رهبری موقعیتی - وارن بنیس و رهبری در مقابل مدیریت - باس و رهبری تبادلی و تحول 
نظریات راجع به سیستم :
بارنارد و نخستین دیدگاه سیستمی - نوربرت وینر و سایبرنتیک - برتالانفی و تئوری عمومی سیستم ها - کتز و کان و پنج خرده سیستم مرتبط با سازمان - بولدینگ و سلسله مراتب سیستم ها بر اساس پیچیدگی - استفورد بیر و نوع شناسی سیستم ها-

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 29 فروردین 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: تئوریها و نظریات مدیریت،     | نظرات()